BE MORE. Community

PROJEKTIST

Be More Leadership Programme on rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt, mille eesmärgiks on arendada noorteorganisatsioonide juhtide teadmisi juhtimisest, et selle läbi paremaks muuta mitteformaalset õpikogemust, mida noored nendest organisatsioonidest saavad.

Eesmärgi saavutamiseks töötame välja ingliskeelse veebikoolituse noorteorganisatsioonide juhtimise teemal, integreerime selle oma noorteorganisatsioone arendavatesse tegevustesse ning levitame seda üle Euroopa. Veebikoolitus saab olema tasuta ning ligipääsetav kõikidele noortele aadressil bemore.community.

Projekt toimub füüsiliselt Tartus ja Saksamaal Stuttgartis, kus toimuvad projektimeeskonna kohtumised ja peamised levitusüritused, kuid projekti ulatus on üleeuroopaline ja partnerid tegutsevad ka teiste linnades ja riikides.

Kaasatud on kolm peamist noorteorganisatsioone ja noori juhte arendavad vabaühendust Eestis – Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis ning Eesti Noorteühenduste Liit, llisaks Saksamaa liidumaa katusnoorteorganisatsioon Landesjugendring Baden-Württemberg ning üleeuroopaline noori juhte koolitav organisatsioon Zero Generation.

TOETAJAD

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. 

Koolitusvideote loomist toetab Kodanikühiskonna Sihtkapital välisprojektide omafinantseeringu toetamise programmist summas 574 eurot.

Tänu Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile sai koolitusvideod filmitud.