KOOSTÖÖSEMINAR TARTU LINNAGA

Ajakava:

  • 14.00 Avamine

  Ürituse tutvustus ja sissejuhatus tegevustesse

  •  14.10 Koostöövõimalustest tudengiorganisatsiooni ja ülikooli vaatest

  Sissejuhatuse oma visioonist koostööle teevad 
  tudengiorganisatsioonide esindaja Joanna Kurvits (Üliõpilaskonna Sihtasutus) 
  linna esindaja Kadri Lees (Tartu linnavalitsus)

  •  14.40 Grupiarutelud

  Toimuvad grupiarutelud tudengiorganisatsioonide ja osalejate püstitatud koostööteemadel

 • Teemad:
  1. Koostöövõimalused Tartus tegevuste korraldamisel
  2. Tartu linna turundamine koostöös tudengiorganisatsioonidega 
  3. Mis on tudengite Tartusse jäämise võti?
  4. Kuidas saaks Tartu linna otsustes ka tudengite hääl kõlada?

  •  15.30 Arutelude kokkuvõte 
  • Arutelude kokkuvõtete esitamine
  •  
  • 16.15 Seminari lõpp

Üritusest

19. novembril toimub OLE ROHKEM. Koostööseminar Tartu linnaga veebis Zoom vahendusel algusajaga kell 14.00. Eelnev füüsiline asukoht on muudetud vastavalt riiklikele soovitustele koroonaviiruse leviku vältimiseks. 

Seminari eesmärk on tuua omavahel kokku tudengiorganisatsioonide ja Tartu linna esindajad, et ühiselt leida erinevaid koostöövõimalusi. Selleks toimuvad erinevad arutelud. Valdav enamus ülikoolilõpetajatest leiavad, et tööl hakkama saamiseks ei piisa vaid ülikooliõpingutest, kuid tudengiorganisatsioonid pakuvad ainulaadseid võimalusi õpingute täiendamiseks ja vajalike praktiliste kogemuste omandamiseks. Aktiivsed tudengid on ühtlasi ka need, kes kujundavad Tartu mainet, luues üritusi, uusi ideid ja algatusi Tartu linnas. Luues neile koostöös tudengiorganisatsioonide ja linnaga soodsad võimalused siin elamiseks võib saada Tartust maailma kõige arendavam keskkond noortele.

Üritust korraldab Üliõpilaskonna Sihtasutus.

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. Vaata lisa www.noored.ee

OLE ROHKEM.