MIS SEE ON?

OLE ROHKEM Arenguprogramm 2017 pakub tudengiorganisatsioonile võimalust arendada oma organisatsiooni terve aasta jooksul soovitud suunas. Selle jaoks pakub Arenguprogramm teile konsultandi - juhtimiskogemusega noore -, kelle abiga saate terve programmi kestel koostööd teha, et oma arengueesmärgid saavutada.

Programmi raames toimuvad üks baaskoolitus (kahepäevane põhiteemade koolitus) ning kolm konverentsi. Koolitusel-konverentsidel keskendume programmi kolmele põhivaldkonnale: strateegia, struktuur, inimressurss; aga leiame ka aega tegeleda teie individuaalsete muredega. Lisaks saab sealt kuhjaga inspiratsiooni ja uusi vahvaid tuttavaid.

KUIDAS SEE KASULIK ON?

Arenguvajaduste kaardistus

Sinu organisatsiooni probleemide ja võimaluste kaardistamine.

Konverentsid

Konverentside käigus saad vajalikku inspiratsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Üksteiselt õppimine

Võimalus õppida teistelt tudengiorganisatsioonidelt Tartus.

Konsultandid

Kogenud noored juhid annavad vajalikku nõu probleemide lahendamiseks.

Tutvud võimekate noortega

Leiad sõpru ja tuttavaid teiste organisatsioonide juhtide seast.

Arened juhina

Programmi jooksul mõtestad oma kogemusi juhina ja arendad oma juhtimisoskusi.

Sotsiaalsed üritused

Konverentsi järgsed mõnusad üritused lahedate inimestega.

*Ei ole rahastust

Sel aastal ei saa me rahalist toetust kahjuks pakkuda.

AJAKAVA

 • Registreerimise lõpp 18.09
  Pärast seda valime selle aasta osalejad ning alustame programmiga!
 • Baaskoolitus 7.-8.10
  Kaardistame organisatsiooni arengukohad ja seame nende järgi eesmärgid programmiks.
 • I konverents 25.11
 • II konverents 17.02
 • III konverents 14.04

Programmi kandideerimine

Tähtaeg 18/09

Programmi on oodatud kandideerima Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liikmed, kes:

♦ soovivad lahendada konkreetseid probleeme oma organisatsioonis;
♦ omavad programmis osalemiseks motiveeritud juhatust;
♦ on valmis osa võtma baaskoolitusest ning kolmest  motivatsioonikonverentsist;
♦ on valmis tegema produktiivset koostööd oma konsultandiga.

Kandideerimiseks tuleb enne tähtaja lõppu esitada täidetud taotlusvorm.

Tingimused kandideerimiseks:
 1. Organisatsioon tegutseb Tartus ja enamus selle liikmetest on tudengid.
 2. Kõik juhatuse liikmed kantakse lepingusse ja on kohustatud osalema baaskoolitusel ning kõigil meie konverentsidel. Kui ei saa osaleda, tuleb leida asendaja oma organisatsioonist.
 3. Osutudes programmi valituks, tuleb esitada eesmärgid, mida soovite programmi raames saavutada hiljemalt 1. oktoobriks.
 4. Organisatsioonis tegutsedes on võimalik liikmetel omandada erinevaid ülekantavaid oskusi.
 5. Organisatsioonil on toimiv struktuur ja juhtimine.
 6. Programmis ei saa osaleda poliitilised, usulised või vaenu õhutavad organisatsioonid.
 7. Organisatsioon peab olema olemuselt kasumit mittetaotlev ja ühiskondlikes huvides tegutsev.
 8. Organisatsioon on Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liige.