Arenguprogramm

OLE ROHKEM Arenguprogramm 2016 pakub organisatsioonile võimalust arendada organisatsiooni erinevaid külgi, saada selle jaoks asjatundlikku nõu ning saavutada seeläbi juhatuse poolt seatud eesmärgid. Mida täpsemalt pakub OLE ROHKEM Arenguprogramm 2016?

KONSULTANDID – Kuidas teha nii, et liikmed oleksid rõõmsad ja motiveeritud? Kuidas teha nii, et juhatus ei peaks üksi tööd rabama? Vastavalt organisatsiooni vajadustele on teil võimalik teha koostööd konsultandiga, kes on ise varasema tudengiorganisatsiooni juhtimise kogemusega ja oskab pakkuda nõu püstitatud eesmärkide täitmiseks.

VÕRGUSTIK – Kuna programmis osalevad paljud Tartu tudengiorganisatsioonid, on see hea võimalus luua sooje suhteid teiste juhatustega, jagada häid praktikaid ning leida ühiseid koostööpunkte.

RAHASTUS – OLE ROHKEM Arenguprogramm pakub osalejatele ka rahalist tuge.

KONVERENTSID – Programmi raames leiavad aset kolm suurt inspiratsioonikonverentsi, kust on võimalik saada vajalikke teadmisi ning motivatsiooni, et seatud eesmärgid täide viia.

Ootame Teid programmi!

Kuidas see kasulik on?

Arenguvajaduste kaardistus

Sinu organisatsiooni probleemide ja võimaluste kaardistamine.

Rahastus

Pakume tegevustoetust organisatsiooni igapäevasteks kuludeks.

Konverentsid

Konverentside käigus saad vajalikku inspiratsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Üksteiselt õppimine

Võimalus õppida kõige edukamatelt noorteorganisatsioonidelt Tartus.

Tutvud võimekate noortega

Leiad sõpru ja tuttavaid teiste organisatsioonide juhtide seast.

Arened juhina

Programmi jooksul mõtestad oma kogemusi juhina ja arendad oma juhtimisoskusi.

Konsultandid

Kogenud noored juhid annavad vajalikku nõu probleemide lahendamiseks.

Sotsiaalsed üritused

Konverentsi järgsed mõnusad üritused lahedate inimestega.

Programmi kandideerimine (tähtaeg: 16.07)

Kandideerimine käib üsna lihtsalt. Meile tuleb enne tähtaega esitada kaks dokumenti: täidetud taotlusvorm ja organisatsiooni aastaeelarve. Kõik need dokumendid tuleb enne tähtaega saata aadressile margit.tensok@gmail.com.

Sellele võib osade organisatsioonide jaoks järgneda intervjuu organisatsiooni juhatusega (2-3 juhatuse liiget) ning vestluse käigus selgitame välja, kas organisatsioon vastab programmi kriteeriumitele. Konkursi korraldajatel on õigus muuta konkursi tingimusi. Konkursi korraldaja ja läbiviija on Üliõpilaskonna Sihtasutus.

Programmi saavad kandideerida organisatsioonid, kes vastavad järgnevatele tingimustele:

1. Organisatsioon tegutseb Tartus ja enamus selle liikmetest on tudengid.
2. Organisatsioonis tegutsedes on võimalik liikmetel omandada erinevaid ülekantavaid oskusi.
3. Organisatsioonil on toimiv struktuur ja juhtimine.
4. Programmis ei saa osaleda poliitilised, usulised või vaenu õhutavad organisatsioonid.
5. Organisatsioon peab olema olemuselt kasumit mittetaotlev ja ühiskondlikes huvides tegutsev.