MIS SEE ON?

Me tahame, et Tartu tudengiorganisatsioonid pakuksid noortele kõige arendavamat keskkonda. OLE ROHKEM Arenguprogramm toetab ja kiirendab nende arengut, aidates leida lahendusi konkreetsetele probleemidele, olgu see liikmete motiveerimine, struktuuri uuendamine või rahastusplaani arendamine.

OLE ROHKEM Arenguprogramm koosneb arenduspäevast ning kahekuusest teostuse faasist. Arenguprogrammi aitavad läbi viia PricewaterhouseCooper juhtimisspetsialistid ning kogenud tudengiorganisatsioonide juhid.

Programmi esimesel päeval töötavad organisatsioonid koos konsultantide ja juhtimisspetsialistidega tervliklikud lahendused registreerimisel ette võetud probleemile. Järgneva kahe kuu jooksul on organisatsioonidel konsultandi abiga ülesandeks välja töötatud lahendus ellu viia. Edukalt lõpetanutele pakume lisamotivatsiooni ja nõu ka edaspidiseks arenguks.

Uue formaadiga arendame ning saame samal ajal pakkuda erineval tasemel ja erinevate probleemidega organisatsioonidele kõige personaalsemat tuge. Osalevad organisatsioonid saavad programmis ka omavahel muresid ning häid kogemusi jagada. Programm toimub kaks korda aastas ning igal korral saab osaleda programmis 10-15 organisatsiooni.

KUIDAS SEE KASULIK ON?

Meeskonnavaim

Saate oma tiimiga lähedasemaks tegeledes koos ühtse eesmärgi nimel.

Ajaefektiivsus

Lühikese aja jooksul töötate välja lahenduse ja viite selle ellu.

Üksteiselt õppimine

Võimalus õppida teistelt tudengiorganisatsioonidelt Tartus.

Konsultandid

Kogenud noored juhid annavad vajalikku nõu probleemide lahendamiseks.

Tutvud võimekate noortega

Leiad sõpru ja tuttavaid teiste organisatsioonide juhtide seast.

Arened juhina

Programmi jooksul mõtestad oma kogemusi juhina ja arendad oma juhtimisoskusi.

Motivatsioon

Annab vajaliku motivatsioonitõuke muutuste ellu viimiseks organisatsioonis.

Tasuta

Kõik üritused, spetsialistid ja konsultantide nõu on osalejatele tasuta.

AJAKAVA

31.01 Registreerimise lõpp
Pärast seda valime selle aasta osalejad ning alustame programmiga!

17.02 Arenduspäev
Intensiivne häkatoni formaadis päev, et defineerida probleem ja luua detailne plaan selle lahendamiseks.

18.02-18.04 Teostus
Arenduspäeval loodud plaani elluviimine.

19.04 Lõpetamine
Kokkuvõtete tegemine läbitud teekonnast.

 

Programmi kandideerimine

Tähtaeg 31. jaanuar - programmi võtame vastu 12 organisatsiooni kandideerimise alusel.

Programmi on oodatud kandideerima Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liikmed, kes:

♦ soovivad lahendada konkreetseid probleeme oma organisatsioonis;
♦ omavad programmis osalemiseks motiveeritud juhatust;
♦ on valmis osa võtma programmipäevast ning teostama esialgse lahenduse kahe kuu jooksul;
♦ on valmis tegema produktiivset koostööd oma konsultandiga.

Kandideerimiseks tuleb enne tähtaja lõppu esitada täidetud taotlusvorm.

Tingimused kandideerimiseks:

  1. Organisatsioon tegutseb Tartus ja enamus selle liikmetest on tudengid.
  2. Programmi kandideerides peavad olema kaardistatud probleemid, mida sooviksite lahendada.
  3. Organisatsioonis tegutsedes on võimalik liikmetel omandada erinevaid ülekantavaid oskusi.
  4. Organisatsioonil on toimiv struktuur ja juhtimine.
  5. Programmis ei saa osaleda poliitilised, usulised või vaenu õhutavad organisatsioonid.
  6. Organisatsioon peab olema olemuselt kasumit mittetaotlev ja ühiskondlikes huvides tegutsev.
  7. Organisatsioon on Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liige.