Kasulikud tööriistad

Organisatsiooni arendamise käsiraamat


Kristina Mänd

Valdkond: strateegia / areng / juhtimine

“Organisatsioon on elus organism, mis vajab toitu, armastust, tervist ja muutusi. Me tegeleme palju välise kuvandiga ning oma programmide ja projektidega, kuid vähem organisatsiooni endaga: alati tundub, et on vaja kirjutada mõni projekt või lõpetada aruanne ja pole aega tegeleda eelarve ülevaatamise, eetikapõhimõtete korrastamise või nõukogu liikmete värbamisega.” – selleks ongi see käsiraamat, et pöörata fookus organisatsioonile ja see paremaks teha.

▼ TÕMBA ALLA ▼

Sõnumiseadja käsiraamat


Daniel Vaarik

Valdkond: kommunikatsioon / meedia / juhtimine

Sõnumiseadja näol ei ole tegemist lihtsalt käsiraamatuga suhtekorraldamisest. Selle raamatu abiga proovib Daniel Vaarik lahti mõtestada kommunikatsiooni olemust ning pajastada peatükk-peatüki haaval erinevad kommunikatsiooni ilminguid. Käesolevas raamatus leiab parajalt nii teooriat, näiteid kui ka konkreetseid nippe, mida igapäevaelus ja töös rakendada.

▼ TÕMBA ALLA ▼

Ühiskondliku mõju hindamise käsiraamat


Jaan Aps

Valdkond: strateegiline juhtimine / eesmärgid / mõju

Oma ühiskondliku mõju hindamine on iga organisatsioonile oma tegevuse paremaks eesmärgistamiseks ja tõhusamaks muutmiseks hädavajalik. Lisaks pakub mõju hindamine huvi rahastajatele, annetajatele ja ärisektori partneritele, kes vajavad otsuste tegemiseks informatsiooni: millistesse organisatsioonidesse panustamine loob kõige enam ühiskondlikku väärtust.

▼ TÕMBA ALLA ▼

Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid


Alari Rammo

Valdkond: rahastus / annetused / sponsorid

See käsiraamat räägib annetuste kogumise valguses hoolimisest, rahast, ideedest, probleemidest, arvutamisest, kampaaniatest, aruannetest ja paljust muust. Aga ennekõike räägib ta usaldusest, selle saavutamisest ja hoidmisest. Kõik muu tuleb hiljem, raha ehk alles päris viimasena. Nii ei anna käsiraamat ka punkt-punktilt käitumisjuhiseid, kuidas ühe või teise eesmärgiga ja olukorras käituda, vaid pigem juhatab, kuhu suunas mõelda.

▼ TÕMBA ALLA ▼

Kuidas korraldada konverentse ja viia läbi arutelusid


Elina Kivinukk

Valdkond: ürituskorraldus / arutelumeetodid

Konverentside korraldamise käsiraamatusse on kogutud parimad õppetunnid, kogemused ja teoreetilised mudelid, mis aitavad korraldajat idee sünnist tagasiside kogumiseni välja. Näiteid ja õpetussõnu on seal paljudelt organisatsioonidelt üle Eesti, kes oma ürituste korraldamisega ühel või teisel moel silma on paistnud.

▼ TÕMBA ALLA ▼