MIS SEE ON?

Harjumused ja valikud, mida teeme tudengina, saadavad meid terve elu. Seetõttu on tähtis juba tudengina kujundada oma tervisekäitumist nii, et see oleks jätkusuutlik ja tervist hoidev. Usume, et aktiivsed ja uuendusmeelsed Tartu tudengiorganisatsioonid OLE ROHKEM võrgustikus tahavad panustada oma liikmete tervisekäitumisse, kuid tihti puuduvad selleks vajalikud oskused.

Lahendusena lõime Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsis tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli. Mudel pakub viies valdkonnas, mida me hetkel kõige olulisemaks peame, erinevaid viise, kuidas võiks organisatsiooni töö olla korraldatud, et pakkuda oma liikmetele tervist hoidvat ja elustiili parandavat keskkonda.

Loodame mudeliga julgustada organisatsioone arenema, rohkem läbi mõtestama oma tegevuste mõju liikmete tervisekäitumisele ja olema seeläbi eeskujuks teistele tudengitele ning tudengiorganisatsioonidele. Meie eesmärgiks on, et mudeliga liituks vähemalt sama palju tudengiorganisatsioone, kui on hetkel OLE ROHKEM koostöövõrgustikus. Olulise väljundina näeme ka Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva. Leiame, et tudengiorganisatsioonid võiksid Eestile juubeliks kinkida põlvkonna terveid tudengeid.

Mainitud viis valdkonda on alkohol, tubakas ja narkootikumid; toitumine ja füüsiline aktiivsus; vaimne tervis; võrdne kohtlemine ja seksuaalne ahistamine. Mudeli baastase sisaldab punkte kõigist nimetatud viiest valdkonnast ja nende eranditu täitmine on aluseks mudeliga liitumisele. Lisatasemed 1 ja 2 annavad igale organisatsioonile suurepärase võimaluse veelgi kasvada ja areneda.

Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli sisu kasutamisel väljaspool OLE ROHKEM võrgustikku palume dokumendile korrektselt viidata ja vajadusel konsulteerida mudeli nõukoguga, selle loomiseni mudeli väljatöötanud töögrupiga aadressil tervisliktudeng@gmail.com

MUDEL:

Siit leiad mudeli kirjelduse eesti keeles ja siit inglise keeles (English version of the model).

MUDELIGA JUBA LIITUNUD:

1) AEGEE
2) AIESEC
3) Bioteaduste Üliõpilaste Selts
4) Economics Club of University of Tartu
5) Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
6) Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts
7) Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
8) EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts
9) Erasmus Student Network Tartu
10) MAT-INF Tudengiselts
11) MTÜ Juvente
12) Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts
13) Tartu Ülikooli Spordiesindus
14) Ülikooli Kultuuriklubi
15) Üliõpilaskonna Sihtasutus
16) TÜ üliõpilasesindus
17) DD Akadeemia
18) EMÜ Üliõpilasesindus
19) Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts
20) EÜS Põhjala
21) korp! Sororitas Estoniae
22) korp! Amicitia
23) Sotsiaaltöö Üliõpilased
24) Õendusüliõpilaste Seltsing
25) EGEA-Tartu

MIS ON TUDENGIORGANISATSIOON?

Body sculpturing programs

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Weight gaining program

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Boxing sports classes

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Cardio training program

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Healthy eating plan

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Weight reducing program

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.