MIS SEE ON?

Tervisearengu mudel on süsteem organisatsioonidele, kes soovivad parandada oma liikmete tervisekäitumist ning seeläbi arendada kogu organisatsiooni. Võtmesõna mudeli toimimises on vaimne tervis ning selle aluseks on Abraham Maslow loodud täiendatud inimvajaduste püramiid. Mudel on loodud Üliõpilaskonna Sihtasutuse väljundina OLE ROHKEM. koostöövõrgustiku jaoks, kuid on kasutatav kõikide organisatsioonide puhul.

KUST SEE TULEB?

Mudel on välja kasvanud arstitudengite poolt välja töötatud tervisliku tudengiorganisatsiooni mudelist (TTOM), mis hindas perioodiliselt, kuidas organisatsioonid täitsid etteantud punkte viies valdkonnas (Alkohol, tubakas, narkootikumid; Füüsiline aktiivsus ja tervislik toitumine; Vaimne tervis; Võrdne kohtlemine; Seksuaalne ahistamine). Vastavalt edule punktide täitmisel, oli organisatsioonidel võimalik tõusta järgmisele tasemele. Üleminek uuele mudelile oli tingitud vana mudeli võimekuse ammendumisest, liikmete nõuannetest ja nõudmistest ning uuemate sotsiaalteooriate esiletulekust. Mudel on otseselt seotud OLE ROHKEM. koostöövõrgustiku põhimõtetega ning on aktiivselt toeks sellele, et organisatsioon saakski „OLLA ROHKEM“.

KUIDAS SEE TÖÖTAB?

Tervisearengu mudeli toimimise aluseks on edukas koostöö organisatsiooni ning mudelit haldava töögrupi vahel. Selleks valib iga mudelit kasutada sooviv organisatsioon enda liikmete seast tervisearengu eestvedaja, kes teeb tihedat koostööd juhatuse ning mudeli töögrupiga. Mudeli põhimõte on anda organisatsioonile suunised, selle põhjal panna paika eesmärgid, mille alusel hakata arengut vedama. Arengusuunad on jagatud viite kategooriasse (Vaimne tervis; Tervisesõbralik eluviis; Võrdne kohtlemine; Keskkonnasäästlik käitumine; Eneseteostus), mis on tihedalt läbi põimunud Maslow täiendatud püramiidiga. Mudel ise ning seda haldav töögrupp on toeks tervisearengu eestvedajale eesmärkide seadmisel ja rakendamisel.

Suunised on välja töötatud kõige uuemate sotsiaalteooriate alusel ning arvestavad organisatsiooni eripäradega. Igapäevane töö toimub organisatsioonisiseselt tervisearengu eestvedaja juhtimisel ning mudelit haldava töögrupiga vajadusel konsulteerides. OLE ROHKEM. koostöövõrgustiku raames moodustatakse tervisearengu eestvedajatest nõukoda, mis koguneb perioodiliselt, et arutada võimalikke strateegiaid, kuidas arengus edasi minna. Esindajad saavad rääkida oma organisatsiooni edusammudest ja puudustest, teised saavad oma kogemustega kinnitada positiivset ning pakkuda lahendusi kitsaskohtadele. Nõukoja kogunemisel saab üheskoos tutvuda arengutega sotsiaalteooriate vallas. Sotsiaalmeedia vahendusel saavad mudeliga seotud inimesed jagada silmiavavaid videosid ja kirjutisi. Tänu pidevale suhtlusele, koostööle ja uusima kirjandusega kursis olemisele on mudel pidevalt arenev. Mudelile lisaks on koostöövõrgustikul Arenguprogramm, kus lahatakse lähemalt olulisi organisatsioonidele vajalikke arenguvõimalusi.

MIKS LIITUDA?

- Võimalus lükata sisse täiskäik organisatsiooni igakülgsel arengul ehk „OLLA ROHKEM.“
- Koostöö teiste organisatsioonide, et saada osa nende edulugudest ning õppida rasketest õppetundidest.
- Kergendatud ligipääs arendavale materjalile videote ja kirjutiste näol.
- Võimalus järgida põhimõtet: „Püüame elada iga päeva paremana eelmisest ning teeme kõik endast oleneva, et õhtu lõppedes oleks maailm veidikegi parem koht.“
- Käsitlus on organisatsiooni eripärasid arvestav, ei piira ning pakub rõõmu ka väiksematest saavutustest.
- Edulugude kajastus OLE ROHKEM. lugudes ehk kajastus organisatsioonile.
- Igakülgne tugi arengul.
- Võimalus panustada mudeli arengusse ja sellega tagada veelgi parem elu tulevastele organisatsiooni liikmetele.

KUIDAS LIITUDA?

Liitumiseks tuleb täita ankeet. Eelnevalt leppige omakeskis kokku, kes on teie organisatsiooni Tervisearengu eestvedaja, sest just tema peab ankeedi täitma. Hiljemalt 2 nädalat pärast ankeedi täitmist võtame teiega ühendust ning töö võib alata.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

OLE ROHKEM. Tervisearengu mudel on OLE ROHKEM. koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonidele mõeldud kindla ülesehitusega coachingu/konsultatsiooni stiilis programm, mis keskendub eelkõige organisatsiooni arengule, mis soodustaks liikmete vaimset ja üldtervislikku heaolu, kuid pakuks ka laiemat arengupinda.

Mudeli eesmärk on pakkuda kõikidele koostöövõrgustiku liikmetele võimalust OLLA ROHKEM. ning toetada neid järjepidavas arengus.

Mudelit haldab Üliõpilaskonna Sihtasutuse Tervisearengu meeskond, kuhu kuuluvad erineva maailmavaate, ellusuhtumise ja iseloomuga inimesed, keda ühendab kõrgem huvi inimese ja organisatsiooni psühholoogia ning järjepidava arengu vastu. Meie koosseisu mahub veel entusiastlikke asjapulki, kui tekkis huvi.

Hetke koosseis:

- Alice Gorobets (ÜKSA, RTS, MTÜ Mondo)

- Carmen Niinepuu (ÜKSA, EAÜS)

- Patrick Pihelgas (ÜKSA, EAÜS)

TTOM oli üks vägev projekt, millele panid aluse neli ägedat arstitudengit. See mudel andis ette hunniku punkte, mida täita ning vastavalt täitmisele sai organisatsioon tasemes tõusta. Patrick võttis selle projekti juhtimise mingi hetk enda kätte, kuid peagi selgus, et sellisel kujul pole mudel enam jätkusuutlik. Tänapäeva arengualased spetsialistid leiavad valdavalt, et arengu soodustamiseks peavad organisatsioonid ise seadma oma eesmärke, mitte olemasolevaid tingimusi täitma. TTOMi jaoks tehti ära tohutu töö ning suur osa sellest sai üle kantud Tervisearengu mudelisse. Sisuliselt võib öelda, et TTOM jäi ajale jalgu, kuid kõik sealne tegevus oli sellest olenemata õige. Selmet arendada TTOMi edasi, tundus lihtsam alustada nullist ning vana mudel arhiveerida. Sellega kaasnes paraku see, et saavutatud tasemed organisatsioonidel muutusid kehtetuks. Õnneks arengut ennast tagasi enam ei pööra. Uus platvorm pakub arengut ka neile, kes olid vanas mudelis saavutanud kõrgeima taseme.

Mudeliga liitumiseks peab organisatsioon välja valima või määrama ühe esindaja, kellega meie tiim hakkab koostööd tegema. See nn tervisearengu eestvedaja täidab ära liitumisankeedi ja organisatsiooni esmase analüüsi. Edasi hakkame tegema tihedat koostööd konkreetse mudeli alusel, kus selgitame välja organisatsiooni arengusuunad, paneme paika eesmärgid (kaasates organisatsiooni juhtkonda, kus vaja) ning paneme paika tegevusplaani, mille alusel organisatsioon hakkab arenema.

Tegevusplaani välja töötamisel kasutame tuntud spetsialistide õpetusi, anname kodutööd ja analüüsime koos võimalikke arengusuundi.

Mudel saab töötada ainult tugeva koostöö alusel. Koostöö on üles ehitatud coachingu ja konsultatsiooni põhimõtetele. Kõik osapooled peavad seadma prioriteediks arengu. Areng saabki olla vaid nii kiire ja edukas kui palju on soovi areneda.

Mudel on loodud OLE ROHKEM. Koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonidele. See on mõeldud kõikidele organisatsioonidele olenemata tegevusvaldkonnast. Oluline on vaid see, et teil oleks tugev siht ja soov teha oma organisatsioon paremaks, liikmed õnnelikumaks ja tervemaks.

Tervisearengu mudelis ei ole tasemeid, sest puudub vajadus organisatsioone omavahel võrrelda. Pealegi, keeruline on hinnata ühise standardi järgi, kui iga organisatsioon oma eesmärgid ise püstitab.
Individuaalselt organisatsiooniga töötades on meil võimalik paika panna suuremad eesmärgid, mille täitmisel piltlikult jõutakse järgmisele tasemele. Ühtset süsteemi kõikidele organisatsioonidele aga ei tule.

Põhimõtteliselt iga organisatsiooni liige, kuid meil on soovituslikud nõuded:

§  Tavaliige, kelle tööd ei piiraks kohustused juhtkonnast.

§  Liige, keda organisatsiooni juhtkond usaldab ning kellega on nõus tegema koostööd.

§  Inimene, kes huvitub igakülgsest enesearengust, sest lisaks organisatsiooni arengule, on garanteeritud ka personaalne edasiminek, kui vaid soovi on.

§  Inimene, kes usub coachingu väärtust.

§  Inimene, kes on valmis vabast ajast iseseisvalt õppima: lugema raamatuid, artikleid, kuulama asjalikke podcaste.

Organisatsiooni kasu on täpselt nii suur, kui palju tööd on organisatsioon nõus arengusse panustama. Julgeme lubada vähemalt pilvepiirile tõusu… Mudeliga liitumisel saate õiguse demonstreerida Tervisearengu mudeli kaunist logo. Tervisearengu eestvedaja saab osa personaalsest arengust, mida üksi oleks keeruline ette võtta.

Üldine lihtne vastus on välja toodud koostöövõrgustiku nimes: OLE ROHKEM.

Lisaks head tsitaadid:

§  „The growth and development of people is the highest calling of leadership“

Harvey S. Firestone

§  „Don’t fear failure. Fear being in the exact same place next year as you are today.“

§  „There are only two options: make progress or make excuses.“

Suvalises järjestuses: Duncan Copock, Vishen Lakhiani, Richard Branson, Malcolm Gladwell, Gay Hendricks, Eric Edmeades, Robin Sharma, Carl Jung, Jim Kwik, Ivar Lukk, Jon Butcher, Abraham Maslow jpt.

Teadagi on õpetamine kõige parem viis õppimiseks. Mudel kasvab koos seda haldava meeskonnaga ning areneb jooksvalt igast õppetunnist, mis tuleb teiste arengule kaasa aidates. Teeme pidevalt tööd, lugedes raamatuid ja kuulates spetsialistide uuemaid seisukohti, et saaksime alati ajaga kaasas käia.
Ümarlaual sai hääletatud, et uus mudel vabastatakse vanast korrast. See tagab võimaluse järjepidevaks arendustööks, sest enam ei sõltu iga muudatus Ümarlaua hääletusest.
Küll aga on võimalik igal mudeliga liitunud organisatsioonil kaasa aidata mudeli arengule, kui korraldame Tervisearengu nõukoja kogunemisi.
Nõukoda koosneb mudelit haldavast meeskonnast ning kõikidest Tervisearengu eestvedajatest. Nõukoja kogunemisel saavad organisatsioonide esindajad omavahel jagada kogemusi ning leida lahendusi suurematele probleemidele, mis organisatsioonides on.
Kõik see aitab kaasa, et uue mudeliga poleks ohtu ajale jalgu jääda.

Logo joonistas valmis fantastiline Agnes Lilleleht ja meie oma Alice Gorobets töötles digitaalseks.

MIS ON TUDENGIORGANISATSIOON?

Body sculpturing programs

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Weight gaining program

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Boxing sports classes

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Cardio training program

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Healthy eating plan

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.

Weight reducing program

Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.