TERVISLIKU TUDENGIORGANISATSIOONI MUDELI LIITUMISKORD

 • Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeliga on võimalus liituda kõigil OLE ROHKEM Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonidel.
 • Liikmeks astumiseks tuleb täita vastav ankeet OLE ROHKEM kodulehel.
 • Liitumiseks peab organisatsiooni tegevus täitma kõiki mudeli baastaseme punkte.
 • Mudeli lisatase 1 ja lisatase 2 on vabatahtlikud arenguvõimalused organisatsioonile.
 • Liitumisankeedile vastamisel palume organisatsioonil lähtuda eelnevast kaheteistkümnest kuust.
 • Edaspidi toimub organisatsioonipoolne taseme kordushindamine korra aastas (veebruaris), hindamisele kuuluv periood on eelmine kalendriaasta.
 • Liitumisankeedi täitmise järgselt vaatab liitumissoovi üle tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli nõukogu, selle loomiseni mudeli väljatöötanud töögrupp.
 • Otsus organisatsiooni liitumise kohta saadetakse organisatsiooni juhatusele kahe kalendrinädala jooksul, vajadusel esitatakse organisatsioonile täpsustavaid küsimusi.
 • Liikmeks saamisel lasub organisatsiooni juhatusel kohustus kuu aja jooksul teavitada oma organisatsiooni liikmeid tervisliku tudengiorganisatsiooni mudelist ja sellega liitumisest ning juhatuse vahetumisel teavitada uut juhatust mudeliga seonduvast.
 • Kui peaks ilmnema teadlik eksimine mudeli põhimõtete vastu, tegeleb küsimusega tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli nõukogu, selle loomiseni mudeli väljatöötanud töögrupp.

 

TERVISLIKU TUDENGIORGANISATSIOONI MUDELI NÕUKOGU

 • Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli nõukogu on eelistatavalt kuueliikmeline.
  • Nõukogusse kuulub üks Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja üks Üliõpilaskonna Sihtasutuse esindaja, kes määratakse või kelle mandaat kinnitatakse nimetatud organisatsioonide poolt igal aastal uuesti.
  • Nõukogusse valitakse mudeliga liitunud organisatsioonide seast üks erialaorganisatsiooni, üks ülelinnalise organisatsiooni, üks esindusorganisatsiooni ja üks akadeemilise organisatsiooni esindaja. Isikuvalimised toimuvad OLE ROHKEM Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustikus kooskõlas võrgustiku reeglitega ja esindajate mandaat kestab ühe aasta. Kui mõnele valitavale kohale kandidatuuri ei esitata, võib nõukogu töötada minimaalselt neljaliikmelisena.
 • Nõukogu ülesanneteks on:
  • liikmete vastuvõtmine, sealhulgas liikmeks astumise ankeetide läbivaatamine ja nende tagasisidestamine;
  • kord aastas liikmete kordushindamiste koordineerimine;
  • vajadusel mudeli põhimõtete vastu eksimistele reageerimine;
  • mudeli arendamine ja selle jätkusuutlikkuse tagamine.
 • Nõukogu liikmed lepivad omavahel kokku töökorralduses ja valivad nõukogu tööperioodiks esimehe, kelle vastutuses on nõukogu töö edasine koordineerimine.
 • Tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli koostamisel on lähtutud parimast teadaolevast tõenduspõhisest informatsioonist ja kaasatud teemadele vastavate erialade eksperte. Dokumendi muutmiseks ja täiendamiseks palume nõukogul eelnevalt konsulteerida dokumendi esialgsete koostajatega.

MIS ON TUDENGIORGANISATSIOON?

Body sculpturing programs
Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.
Weight gaining program
Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.
Boxing sports classes
Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.
Cardio training program
Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.
Healthy eating plan
Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.
Weight reducing program
Vestibulum lobortis odio sit amet tempus laoreet. Donec accumsan eros quis condimentum rhoncus. Curabitur sodales cursus mi sed varius. Aenean vitae diam porta, laoreet ante gravida, efficitur justo.