APT Game Generator

INFOÕHTUD:

21.09.2020, 18.00, Discordis (https://discord.gg/yBzhSEg)

ORGANISATSIOONIST

Meie eesmärgid

1. Ühendame tudengeid ja õppureid erinevatelt erialadelt, et üheskoos arendada arvutimänge.
2. Toetame ja juhendame üksteist, lihvime mängude ideid ja valmistame mänge ning aitame neid turundada.
3. Soodustame mänguarendusettevõtete teket Eestis.

Kirjeldus

APT Game Generator raames ühendame mängude tegemise huvilisi. Ühiselt uurime erinevaid mängude ideid ning loome meeskonnad mängude teostamiseks. Pakume loomingulist keskkonda, sobilikke töövahendeid ning aktiivseid kaaslasi mängude ideede realiseerimiseks. Liikmetel soodustame tegemise läbi õppimist ja isiklikku arengut, kuid soovi korral ka juhendame. Meie liikmed realiseerivad ise oma ideid ning loovad nendest edukad tooted ja asutused.

Selle kõige teostamiseks kohtume esmaspäeviti kell 18:00 Aparaaditehase 3D Kasvuhoones, kus:

  • Arutame uusi teemasi ja jagame õpitud teadmisi
  • Analüüsime koos mänguideid
  • Meie meeskonnad esitlevad oma projekte

Lisaks vahetame aktiivselt infot mängude ja tootearendusega seotud teemadel läbi sotsiaalmeediakanalite.
Korraldame ka aastas mitu korda game jam tüüpi võistlusi, kus mängude tegemisest huvitatud inimesed saavad lühikese aja jooksul oma mängude ideid prototüüpida.

Jaanipäev

Jaanipäev on Tartu Aparaaditehases APT Game Generator poolt organiseeritud Global Game Jam 2016 lokaalse ürituse raames loodud HTML5 formaadis arvutimäng, mis on mängitav nii arvutis kui nutiseadmetes.
Jaanipäeva võistkonna moodustasid: Vootele Parts (idee, programmeerimine, heli), Taivo Seppa (programmeerimine), Mart Rätsep (2d animatsioon) ja Raul Kübarsepp (graafiline kasutajaliides, vaated). Esialgne mängitav versioon valmis juba esimese päeva lõpuks ja tänu sellele jäi rohkem aega “lihvimiseks”, ning jami lõpuks sündis 10 tasemega lõbusa alatooniga mängu prototüüp.

Juhatus

Organisatsiooni juhatuse vastutusala on organisatsiooni toimimine, sh: info levik, ruumide olemasolu ja kättesaadavus, juhendajate või juhendmaterjalide leidmine ning tööks vajaliku dokumentatsiooni loomine.

MEIE EDULOOD

ColOrigami

ColOrigami on kahedimensiooniline platformer mõistatusmäng, mille peamisteks arendajateks on: Taivo Seppa, Reimo Luik, Merle Palk ja Ruudi Vinter. Mängu prototüüp tehti valmis 35-ndal “Ludum Dare” nimelisel mänguarendus võistlusel, mille APT Game Generator võistlusel saavutati kolmas koht. Võeti osa ka Kaleidoskoobi nimelisest äriideede konkursist, kus pälviti Heade Mõtete Klubi poolt välja antud eriauhind. Praegu tegeletakse mänguarendusega aktiivselt ning loodetakse 2016 aasta sügiseks mäng juba välja anda.

Hack_Switch

Innovatiivse platvormeri loomisega alustati Ludum Dare 35 gamejamil, kus looming võitis teise koha APT Game Generator kohalikul võistlusel. Mäng on siiani pidevas arenduses viieliikmelise meeskonna poolt, kuhu kuuluvad: Ants Lillemaa, Rein Tikk, Kristjan Kroonimägi, Reino Meensalu ja Erich Brutus.

Tribocalypse

Tribocalypse’i projekt sai alguse 2016 aasta talvel, kui toimus rahvusvaheline mänguarendusvõistlus Global Game Jam, mille teemaks oli rituaal. Kahe päevaga loodud prototüübist on tänaseks kasvanud välja uudne mitmikmäng, milles mängijad koguvad ressursse, ehitavad küla ja võitlevad haruldaste tootemi tükkide pärast. Meie tiimis on praegu juba 11 liiget ning oleme mängu arendanud üle kuue kuu. Mängu saab õige varsti ise järele proovida, kuid seni saab edusamme näha www.tribocalypse.com.

OLE ROHKEM.