Eesti Hambaarsti Üliõpilaste Liit

1

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

MTÜ Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit (EHÜL) on 1990. aastal asutatud hambaravitudengeid koondav ühendus. Organisatsioon on suunitletud Tartu Ülikooli hambaravitudengitele erialalise informatsiooni vahendamisele, koolituste ning seltsiürituste korraldamisele.

Liidu eesmärgid:

– Esindada ja kaitsta hambaravitudengite huve Tartu Ülikoolis, tervishoiu-, riigi-, võimu- ja üliõpilasorganisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal
– Liikmetele täienduskoolituste ja erialaliste ürituste korraldamine
-Sidemete loomine ja koostöö arendamine eriala- ning üliõpilasorganisatsioonidega Eestis ja välismaal
– Ühingu seltsielu korraldamine

OLE ROHKEM.