Eesti Metsaüliõpilaste Selts

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Eesti Metsaüliõpilaste Selts on just kui vahelüli metsandust õppivate tudengite ning praktilise metsandussektori vahel. Lisaks tutvustele ja kontaktidele, mis tasuvad tulevikus erialaselt ära (seltsi liikmed võivad osutuda tulevikus äripartneriteks, tööandjateks, kolleegideks jne.), vahendab selts oma liikmetele ka töö- ja praktikakohti. Oluliseks võib veel pidada seda, et oma liikmetele jagame ka õppematerjale ning õppeinfot. Omal kohal on loomulikult ka meelelahutuslik moment ning üldine silmaringi laiendamine.

Selts on suur võimalus metsandus üliõpilastel näha kaugemale ja teada saada rohkem kõigest sellest, mis meile õppejõud räägivad ja õpetavad.

EMEÜS alustas oma tegevust 1989. aastal ning tänaseks on liikmeid üle kuuekümne ja vilistasi neli korda rohkem, kes siiani osaliselt meie tegevust toetavad ja kelle seas on väga kõrgetel positsioonidel olevaid inimesi.

Seltsi peamised tegevused on ühised ja liikmeid kaasa haarav, et inimesed saaksid paremini tuttavaks, sest tulevikus võivad meist saada tööpartnerid, mis on tulevikus tähtsam, kui omada tutvusi. Meie metsaarmastus väljendub ka meie tegevustes, enamus üritusi toimub väljas: jaht, matkad, ekskursioonid, suvemängud ja palju muud. Ülikooli poolt on meile antud ka omad ruumid, kus veedame ühiselt palju aega loengute vahel.

KAROLI KOGEMUSLUGU

Olen Eesti Metsandusüliõpilaste Seltsi liige 2013. aastast ning olen tänaseni seltsi liige ja võin öelda, et jätkan ka magistris ning ka vilistlasena seltsi panustamist. Juhatuse liikmena olen kogenud, kuidas juhtida MTÜ tegevust, korraldada üritusi võtta vastu tähtsaid otsuseid, aidata kaasa metsandushariduse parandamisele.

Olen väga õnnelik, et seltsiga liitusin see on andnud tohutult juurde minu üliõpilaselule. Tänu sellele olen juurde saanud palju sõpru ja tuttavaid , reisida saanud nii palju ühe aasta jooksul. Saanud juurde kogemuse, mida ma ei saa mitte millegi muuga võrrelda. Tänu Eesti Metsandusüliõpilaste Seltsile olen nüüdsest ametlik liige IFSA- International Forestry Students’ Association (Maailma Metsandusüliõpilaste Selts), ilma EMEÜS-ita poleks mul sellist võimalust tekkinud et, sellel positsioonil olla. Kogu see tee on kogemuste ja parema tuleviku nimel.

OLE ROHKEM.