Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts ühendab sotsiaaltöö tudengeid üle Eesti. Esindame Tartu Ülikooli, TÜ Pärnu Kolledži, Tallinna Ülikooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tudengeid.

Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts ehk ESÜS asutati 2016. aastal Tartu ja Tallinna ülikoolide ning TÜ Pärnu Kolledži tudengite poolt. Seltsi eesmärk on sotsiaaltöö tudengite kogukonnaks liitmine, et omavahel jagada väärtuslikke kogemusi, täiendada ennast väljaspool loengut ning kujundada enda kui sotsiaaltöötaja identiteet. Meie jaoks on tähtis sotsiaaltöö eriala populariseerimine ja sotsiaaltöötaja professiooni pidev areng.

ESÜS korraldab Tartus igakuiselt erinevatel ühiskondlikel teemadel vestlusõhtuid. Kevaditi toimub sotsiaaltöö konverents. Teeme koostööd teiste tudengiorganisatsioonidega ja Sotsiaaltöö ajakirjas on ESÜSel oma rubriik.

Soovime, et Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts kujuneks sotsiaaltöö üliõpilaste jaoks tähtsaks ja väärtuslikuks organisatsiooniks, mis toetaks tulevasi sotsiaaltöötajaid nii õpingute ajal kui ka pärast.

Ootame seltsiga liituma kõiki sotsiaaltööd õppivaid tudengeid, kes tunnevad, et loenguruumid ei kustuta nende teadmistejanu piisavalt.

OLE ROHKEM.