Ehitus­tudengite Selts

ORGANISATSIOONIST

MTÜ Ehitustudengite Seltsi ehk ETSi liikmeteks on Eestis õpetatavate ehitusinseneride õppekavade tudengid, vilistlased, õppejõud ja muidu huvilised.

Seltsi eesmärgiks on ehitustudengite erialane arendamine ja esindamine suhetes kõrgkoolidega, ehitusettevõtetega ning muude organisatsioonidega. Samuti peame oluliseks pikaajaliste sõprussuhete loomist, mis aitavad noortel spetsialistidel töömaastikku sisse sulanduda ja luua usaldusväärseid sidemeid oma erialaste eesmärkide püstitamiseks ning täideviimiseks.

ETS pesitseb Eesti Maaülikooli metsamajas, Kreutzwaldi 5, Tartu. Põhiüritusteks on ehitustehniliselt huvitavad objektikülastused, igaaastased meeleolukad seltsi jõulupeod ja suvised väljasõidud. Kõige kaugem reis on meid 2013. aasta suvel viinud Hyvinkää elamumessile Soomes ja arhitektuurimuuseumi Helsinkis. Samuti korraldab ETS üle nädala erinevaid koosistumisi – piljardiõhtud, disc-golfi mängimine, saunaõhtud ja muud lõbusad tegevused, kus räägitakse värskeimatest uudistest õppetöös, huvitavatest kogemustest tööpõllul ja muudest ehitusvaldkonnaga seotud teemadest. Just nimelt ETSi koosviibimistelt külma õlleklaasi taga on sündinud kõige lennukamad ja pöörasemad ideed, mida aitavad kindlasti teoks teha seltsi aktiivseimad liikmed 🙂

Seltsi tegevustega on võimalik liituda igal ajal. 

Kontakt ehitustudengiteselts@gmail.com

INFOÕHTUD:

soon™

OLE ROHKEM.