Üliõpilasselts Liivika

Üliõpilasselts Liivika on meesüliõpilasi ühendav seltskondlik – hariv organisatsioon, mis loodi aastal 1909. Seltsiga paralleelselt tegutseb vilistlaskogu, kuhu kuuluvad kõrgkooli lõpetanud Seltsi liikmed. ÜS Liivika on alati harrastanud intellektuaalset ja vaba mõttevahetust. Seltsis peetakse tähtsaks liikmete omaalgatust ja ettevõtlikust. Tegevuse põhimõtteks on: Kohusetunne kasvagu, et sundus võiks kaduda!

ÜS Liivika on poliitiliselt sõltumatu ja toonitab demokraatlikke ideaale. Seltsi tegevus juhindub põhikirjast ja kodukorrast, kuid puudub üliõpilaskorporatsioonidele omane range sisemine hierarhia ning sellele vastavad kombed (aukohtud, rebaste drill, teravdatud aumõiste).

SIIMU KOGEMUSLUGU

Astudes 2012 aastal ülikooli ei teadnud ma akadeemilistest organisatsioonidest eriti midagi. Olin teadlik suurematest korporatsioonidest ning olin veidi kuulnud ka suurematest seltsidest. Kui mu vana tuttav, mu akadeemiline isa Mart Andresson mind Üliõpilasselts Liivika külalisõhtule kutsus, ei mõelnud ma pikalt. Külalisõhtul mõnusas õhkkonnas kuulsin lähemalt organisatsioonist ja selle liikmeist ning otsus liituda ei lasknud end kaua oodata. Praeguseks olen olnud Üliõpilasselts Liivika liige pea kolm aastat ning saanud noorliikmest tegevseltsi esimeheks. Selle aja jooksul saanud lugematul hulgal kogemusi alates üldistest elukorralduslikku valdkonda kuuluvatest kuni ürituste korraldamise ja organisatsiooni juhtimiseni. Olen täiesti veendunud, et kuuluvus akadeemilisse organisatsiooni on see, mis teeb üliõpilaskogemuse täielikuks ja lisab sellele määratult suure lisandväärtuse. Omast kogemusest saan öelda, et kindlasti ei oleks ma kohtunud nii paljude nii vahvate inimestega nii oma organisatsioonist kui ka teistest seltsidest ja korporatsioonidest, kui ma ei oleks astunud Üliõpilasselts Liivikasse. Liivika tugevuseks ja minu jaoks suurimaks eeliseks suuremate organisatsioonide ees on kindlasti suur ühtekuuluvustunne ja väikesest intiimsest seltskonnast tingitud isiklikum kogemus seltsi tegevustes. Üliõpilasselts Liivikas puuduvad ka tavapäraselt akadeemiliste organisatsioonide juurde kuuluvad ranged reeglistikud, aukohtud ja muu säärane bürokraatiana näiv. Pigem peetakse rohkem lugu tervislikest eluviisidest ja heast seltskonnast, millest annab märku ka see, et Üliõpilasselts Liivika on ainus meesüliõpilasorganisatsioon, mille ruumides ega oma üritustel alkoholi ei tarvitata. Kõik eelnev on loonud minu arvates väga meeldivad alged ühe äärmiselt mõnusa seltskonna kujunemiseks ning väärib kindlasti iga huvilise tähelepanu.

UURI LIITUMISE KOHTA

KÜLALISÕHTUD: