TÜ Majandusklubi

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Majandusklubi on Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna juures tegutsev MTÜ, mille eesmärgiks on üliõpilaste erialaste oskuste ja kogemuste rikastamine ning õppe-ja teadustöö edendamine. Majandusklubi põhitegevused on akadeemiliste ja meelelahutuslike ürituste korraldamine, kontaktide loomine ja koostöö soodustamine teiste tudengiorganisatsioonide ja ettevõtetega. Majandusklubi toob teieni eriala professionaalid nii ülikoolidest, pankadest, ministeeriumidest kui ka erinevate valdkondade ettevõtetest.

Ootame enda sekka kõiki majundushuvilisi tudengeid, kes on valmis osa võtma vingetest Majandusklubi üritustest ning kes on lisaks ka ise suutelised mõne ürituse korraldamises käe külge lööma, et seeläbi organisatsiooni tegevuses kaasa aidata.

Kõik liitumissoovid ja ettepanekud on oodatud meie sotsiaalmeedia või Gmaili (ecutmembers@gmail.com) postkasti.

Kohtumiseni Tartu Ülikooli Majandusklubis!

OLE ROHKEM.