Sotsioloogia Üliõpilaste Liit Eestimaal

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Sotsioloogia Üliõpilaste Liit Eestimaal (MTÜ SÜLEM) on loodud 1998. aastal ja ühendab sotsioloogiast huvitunuid üliõpilasi üle Eesti.

Meie missiooniks on luua soodne pinnas kursuste vaheliseks suhtluseks ja seeläbi tugevdada sotsiaalteadlaste kandepinda Eesti ühiskonnas. Meie eesmärgi saavutamisele aitavad kaasa traditsioonilised üritused, milleks on Sügisakadeemia, Kevadkool ja SÜLEMi Akadeemiad. Lisaks toimuvad igakuiselt väiksemad lauamängu-, sauna-, filmi- ja aruteluõhtud. Seeläbi loome soodsa pinnase üliõpilaste, õppejõudude ning praktikute vaheliseks suhtluseks.

Lisaks peab SÜLEM väga oluliseks oma liikmete meeskonnatöö, ajaplaneerimis-, juhtimis-, suhtlemis- ning esinemisoskuste arendamist läbi traditsiooniliste ürituste korraldamisel osalemise ning erialaste ettekannete tegemise.

Meie visiooniks on ühiskond, kus sotsiaalteadlased teevad tihedat koostööd ning on kaasatud otsustusprotsessidesse.

Rohkem infot organisatsiooni ja tulevaste sündmuste kohta leiad meie kodulehelt.

OLE ROHKEM.