ÜÜÜ

Ühiskonnateaduste Üliõpilaste Ühingu ehk ÜÜÜ eesmärk on, et ühiskonda uurivad teadused toetaksid Eesti arengut. Hetkel ühendame peamiselt Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi tudengeid, kuid soovime tegutseda laiemalt koos kõigi nendega, kes ühiskonna teadusliku uurimisega tegelevad.

Meie praegune tegevus on jaotatud nelja suunda: õppe arendamine, teaduse toetamine, ühiskonnateaduste instituudi siseteemad ning ühiskonnateaduste väljapoole suunatud kommunikatsioon. Iga suuna all tegutsevad erinevad projektid – suurtest üritustest, teadusklubi ja õppearendusprojektideni välja. Ootame endaga liituma kõiki aktiivseid ühiskonnateaduste arendamisest huvitatud tudengeid!