Wikimedia Eesti

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Missioon

Mittetulundusühing Wikimedia Eesti eesmärgiks on edendada vaba kasutuse litsentsi all oleva haridusliku, teadusliku, kultuurilise ja ajaloolise teabe kogumist, säilitamist ning levikut eesti ja võru keeles. 

Mittetulundusühing Wikimedia Eesti toetab Vikipeediat ja teisi sarnaseid projekte, suurendab inimeste teadlikkust nendest teabeallikatest ja soodustab nende kasutamist ning täiendamist.

MTÜ tegevus sisaldab Wikimedia Foundationi projekte tutvustavate loengute, koolituste ja seminaride korraldamist, elektrooniliste, trükitud või muus vormis materjalide valmistamist ja levitamist, MTÜ eesmärke edendavate võistluste korraldamist ja võitjate autasustamist jm.

Oleme suurim ja järjepidevaim vaba infoühiskonna väärtusi praktiseeriv ning avalikkuses edendav kodanikuühiskonna organisatsioon Eestis. Kui soovid toetada meie tegevust ja eesmärke, oled oodatud liituma Wikimedia Eestiga.

Selleks võta meiega ühendust või saada kohe digiallkirjastatud liitumisavaldus info@wikimedia.ee.

Vaba teadmuse edendamisse on aga võimalik panustada ka vabatahtliku või toetajaliikmena.

2020. aasta alguse seisuga oli meie MTÜ-l 39 liiget.

OLE ROHKEM.