EYS Veljesto

EYS (Eesti Yliõpilaste Selts) Veljesto on 1920. aastal asutatud akadeemiline üliõpilasselts, mis ühendab kultuurilembelisi mees- ja naisüliõpilasi. Erinevalt muudest üliõpilasseltsidest ja korporatsioonidest ei ole Veljesto omaks võtnud ranget buršilikku korda ning kombeid ja korraldab oma siseelu vabas vaimus, lähtudes printsiibist “vaimsus, vendlus, vabadus”. Ühtlasi paistab Veljesto teiste akadeemiliste organisatsioonide seas silma (või siis vastupidi – ei paista) ka välisümboolika puudumisega. Traditsiooniliselt on EYS Veljesto ühendanud ennekõike keele- ja kirjandusteaduse (aga ka teiste humanitaaralade) üliõpilasi, ent on avatud kõikide erialade esindajaile.

https://www.facebook.com/groups/veljesto/