Kolmeks kuuks välismaale

Oled sa kunagi mõelnud, et tahaksid mõne aja välismaal elada? Kui aga pool aastat või koguni aasta tundub liiga pikk aeg kodumaalt eemalolemiseks, siis organisatsioon GLEN pakub võimalust saada välismaal kogemusi kolme kuu jooksul.

Signe Kangur on üks neist, kes otsustas eelmisel aastal minna GLENi abiga mujale elama. Valitud sihtkohaks sai Ukraina. Neiu viibis Lääne-Ukrainas, kus ühiskond oli sõjast peaaegu puutumatu ja igapäevaelu oli pehmelt öeldes retro, tunnistas ta. Ta rääkis, et ühes sööklas arvutati siiani puust abakusel, kommi sai osta paberist tuutu sees ja põhiline automark liikluses oli Lada.

Kangur rääkis ajakirjale lähemalt Ukraina elust ja mida ta sellest kogemusest võitis.

Kuidas tuli idee osaleda selles projektis? 

“See tuli ikka väga spontaanselt. Eelmise aasta jaanuarikuu lõpus sain sõbralt kõne, kes rääkis õhinaga GLENi programmist ja võimalusest minna vabatahtlikuks Ukrainasse. Üks projektis osalemise eeldus oli keskkonna- ja maastikukujunduslik haridus, mistõttu ta arvas, et sobiksin hästi kandideerima. Minule tundus see kõik liiga ootamatuna, kuid saades hetk rahulikult projekti sisusse süüvida, hakkas asi üha enam mulle meeldima – erialane töö üsna ohutus Ukraina kandis, sakslasest kolleeg ja põnevad koolitusnädalad. Saatsin oma paberid, käisin intervjuul ja osutusingi valituks.”

Millega Ukrainas tegelesite?

“Töötasin kolm kuud toreda saksa neiuga Lvivi Regionaalse Park Znesinnya administratsioonis, mis koosnes kümmekonnast inimesest ja vähemalt kolmest direktorist. Pargi asedirektori idee oli taaselustada viinamarjataimede kasvatamise funktsioon linnapargi lõunanõlvadel ja ühildada see kogukonna aia ideega. Seal oli ajalooliselt selline maakasutus ning meie ülesanne oli siis teha uurimistööd, kavandada tegevused, leida koostööpartnerid ja teavitada kohalikke, et selline suur projekt on tulemas.

Õnneks leidsime veel enne praktika lõppu kohaliku noorteorganisatsiooni, kes otsis omale pikemaajalist projekti, ja nad võtsid  eesmärgiks meie algatatud tegevustega edasi minna. Ka Lvivi Põllumajandusülikool sai meie ametlikuks partneriks ja jäi lubadus, et kevadel saadetakse tudengid parki viinamarjaterrasse rajama.”

Mida see kogemus andis?

“Isiklikust vaatenurgast oli selline hüpe kärtsu ja mürtsuga tudengipõlve lõpetamine. Kool sai ju eelmisel suvel läbi ja millal enam jõuab selliseid hullusi teha kui mitte nüüd. Kui andsin lähedastele teada, et olen kolmeks kuuks Ukrainasse suundumas, nägin loendamatuid kordi juuksepiirini kergitatud kulmupaari. Eriti üllatav oli uudis minu perekonna jaoks. Esialgu sain ema käest kategoorilise „ei“ reaktsiooni, kuna Ukrainas oli siis ja on endiselt olukord kriitiline.

Erialaselt sain korraliku kogemuse võrra rikkamaks. Pusisin palju kaardiprogrammide kallal ning kindlasti oskan nüüd paremini hinnata ja väärtustada kõiki neid tehnoloogilisi võimalusi, mida kodumaal kasutada saame. Alates Maa-ameti täpsetest kaartidest kuni selge ja suuremalt jaolt elektroonilise bürokraatiani välja.”

 Ajal, mil erinevaid projekte on päris palju, siis miks peaks üks noor inimene just GLENi projektis osalema?

“Olulisimad põhjused on kogemus ja kontaktid. Lisaks suurepärasele lisandusele su maailmapilti, CVsse ja võib-olla ka erialastele oskustele, on hindamatu see, kui sa saad vaadata tagasi ja mõelda, et ma olin seal ja tegin. Et sa ei läinud kolmeks kuuks päikesereisile, vaid said kogemuse töötamisest hoopis teises kultuuris ja anda oma panuse kohalikku ellu.

Kui paljud vabatahtlikke suunavad programmid on pikemaajalised, minimaalselt pooleaastased, siis selles programmis oli sihtriigis viibimise aeg piiratud kolme kuu peale. Seega oli tarvis muuta oma tegevus piisavalt efektiivseks, et viia ellu kavandatud tegevused poole lühema ajaga. Mulle näiteks see just meeldis.

GLEN on selline organisatsioon, mille kaudu on võimalik leida väga mitmekülgseid projekte üle terve maailma. Eestis koordineerib seda Arengukoostöö Ümarlaud koos Välisministeeriumiga. Sihtriiki sõitmisele eelnevad kaks suurt eelkoolitust Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis, millest osa võttes satud ühte suurde ja aktiivsesse perre, mis koosneb umbes 70st noorest särasilmsest maailmaparandajast.”

Kuidas valitakse sihtkohad, kuhu noori saadetakse?

“GLENi võrgustik on aastate jooksul paika loksunud süsteem, mis viib vabatahtlikud noored arenguriikidesse, kus siis tehakse kohalikes vastuvõtvates organisatsioonides projektipõhist tööd. Vastuvõtvad organisatsioonid taotlevad endale praktikante just konkreetsete ülesannete tarbeks, et saada uut know-how’d ja seeläbi edendada ka maailmaharidust. Täpsed sihtriigid ja konkreetsed projektid sõltuvadki sellest, mida välja pakutakse.”

Autor: Sandra Saar