TARTU TUDENGIORGANISATSIOONIDE

KOOSTÖÖVÕRGUSTIK

Võrgustik

Ühendame Tartus 62 tudengiorganisatsiooni, et luua neile
 rohkem võimalusi koostööks ja arenguks.

 

Visioon

Tartus tegutsevad tudengiorganisatsioonid on kõige arendavamaks keskkonnaks noortele.

Missioon

Tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku kaudu loome tudengiorganisatsioonidele ühisplatvormi üksteiselt õppimiseks, koostööks ja ühisturundamiseks.

EEsMÄRGID

Arendame tudengiorganisatsioonide juhtimist

Loome kogukonda tudengi- organisatsioonide vahel

Populariseerime tudengiorganisatsioone tudengkonna seas

Suurendame võrgustiku rahvusvahelist tuntust

TAHAKSID LIITUDA?

Võrgustikku on oodatud osalema kõik Tartu tudengiorganisatsioonid.* Selleks peab osaleda sooviv organisatsioon valima enda seast esindaja, kes võrgustiku kohtumistel osaleb ning registreerima organisatsiooni allolevas veebivormis. 

Küsimuste korral võib kirjutada meilile koostoovorgustik@gmail.com

* va poliitilised, usulised ja ärilistel eesmärkidel tegutsevad organisatsioonid ning huvialaringid (nt laulukoorid, tantsuringid)

ÜHISTEGEVUSED

OLE ROHKEM. ümarlauad

Koostöövõrgustikku arendame ühistel ümarlaudadel, mis toimuvad kolm korda aastas. 

OLE ROHKEM. AUHINNAD

Tunnustame ühiselt aasta jooksul kõige tublimat tööd teinud tudengeid, nende tegusid ja organisatsioone.

OLE ROHKEM. TUDENGIMESS

Iga aasta septembris leiad pea kõik Tartus tegutsevad tudengiorganisatsioonid Raekoja platsist, kus saad uurida nendega liitumise kohta.

OLE ROHKEM. aastaKONVERENTS

Iga aasta augustis sõidame kogu võrgustikuga linnast välja, et veeta koos mitu inspireerivat ja harivat päeva enne uue hooaja algust.

VÕRGUSTIKU LIIKMED

Võrgustiku eestvedaja

Võrgustiku lükkas käima ja seda veab igapäevaselt eest Üliõpilaskonna Sihtasutus. ÜKSA on iseseisev, mittetulunduslik ja vabatahtlike tudengite poolt juhitud tudengiorganisatsioon.