TARTU TUDENGIORGANISATSIOONIDE

KOOSTÖÖVÕRGUSTIK

MIS SEE ON?

Edendame üheskoos mõtteviisi, et õige tudeng otsib alati viise kuidas areneda – olemaks homme parem kui täna. Et me ei kutsuks lihtsalt andekaid noori siia õppima, vaid et Tartust saaks koht, kus igaühe anded võiksid avalduda ning samm-sammult õitsele puhkeda.

Püüdleme selle poole, et iga huvitatud tudeng leiaks endale Tartus selle koha, kus ta just talle sobival viisil ning huvipakkuval teemal aktiivselt tegutseda saaks.

Sellepärast on mitukümmend Tartu tudengiorganisatsiooni asunud käima koos, jagamas omavahel häid kogemusi ning tegemas koostööd. Selleks kohtusime 2015 aasta sügisel Tartu Tudengiorganisatsioonide Aastakohtumisel (TTA), aasta jooksul kohtume ümarlaudadel, sügiseti Aastakonverentsil ning kevadeti viime läbi tudengiorganisatsioonide tunnustusüritust. Osalema on oodatud kõik Tartu tudengiorganisatsioonid, kes on huvitatud koos mõtlemisest, arutelust ning ka praktiliste tegevuste ühisest elluviimisest.

Koostöövõrgustiku visiooniks on, et Tartu oleks maailma kõige arendavam koht tudengite jaoks. Seda eesmärki saavutame läbi ühtse, jätkusuutliku ja tugeva tudengiorganisatsioonide kogukonna, mille iga liige panustab Tartu tudengikeskkonna arendamisesse. Koostöövõrgustiku toimimise kokkuleppega on võimalik tutvuda SIIN.

Küsimustega saab pööruda Elinor Õunapi poole aadressil elinorounap@gmail.com

VÕRGUSTIKU EESTVEDAJA:

TOETAJAD:
Koostöövõrgustiku liikmeteks on:
Üliõpilaskonna SA
Erasmus Student Network Tartu
Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus
Bioteaduste Üliõpilaste Selts
MTÜ AEGEE-Tartu
Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts
TÜ Tudengite Turundusklubi
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
DD Akadeemia
AIESEC Tartu
Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit
TÜ Spordiesindus
Ehitustudengite Selts
korp! Revelia
korp! Rotalia
Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
Eesti Naisüliõpilaste Selts
Tartu Ülikooli Väitlusklubi
Eesti Metsaüliõpilaste Selts
Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts
Eesti Üliõpilaste Selts
Sotsioloogiaüliõpilaste Liit
korp! Arminia Dorpatendsis
EGEA-Tartu
TÜ Ajalooring
korp! Vironia
Ülikooli Kultuuriklubi
Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts
Mat-Inf Tudengiselts
EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts
Noorte Põllumeeste Klubi
Bioway
MTÜ Elus teadus
Üliõpilaste Selts Raimla
EÜS Põhjala
korp! Fraternitas Tartuensis
Rahvusvaheliste Suhete Ring
APT Game Generator
korp! Filiae Patriae
korp! Indla
korp! Sororitas Estoniae
Vanem Vend, Vanem Õde
Noorte Meediaklubi
ESTCube
Korp! Sakala
ELSA Estonia
MTÜ Juvente
UT Economics Club

TAHAD KAASA LÜÜA?

koht

Võrgustikku on oodatud osalema kõik Tartu tudengiorganisatsioonid.* Selleks peab osaleda sooviv organisatsioon valima enda seast esindaja, kes võrgustiku kohtumistel osaleb ning panema ta kirja järgmises veebivormis:

* va poliitilised, usulised ja ärilistel eesmärkidel tegutsevad organisatsioonid ning huvialaringid (nt laulukoorid, tantsuringid).

LIITU VÕRGUSTIKUGA