VÕRGUSTIKUST

Edendame üheskoos mõtteviisi, et õige tudeng otsib alati viise kuidas areneda - olemaks homme parem kui täna. Et me ei kutsuks lihtsalt andekaid noori siia õppima, vaid et Tartust saaks koht, kus igaühe anded võiksid avalduda ning samm-sammult õitsele puhkeda.

Püüdleme selle poole, et iga huvitatud tudeng leiaks endale Tartus selle koha, kus ta just talle sobival viisil ning huvipakkuval teemal aktiivselt tegutseda saaks.

Sellepärast on mitukümmend Tartu tudengiorganisatsiooni asunud käima koos, jagamas omavahel häid kogemusi ning tegemas koostööd. Selleks kohtusime 2015 aasta sügisel Tartu Tudengiorganisatsioonide Aastakohtumisel (TTA), aasta jooksul kohtume ümarlaudadel, sügiseti Aastakonverentsil ning kevadeti viime läbi tudengiorganisatsioonide tunnustusüritust. Osalema on oodatud kõik Tartu tudengiorganisatsioonid, kes on huvitatud koos mõtlemisest, arutelust ning ka praktiliste tegevuste ühisest elluviimisest.

Koostöövõrgustiku visiooniks on, et Tartu oleks maailma kõige arendavam koht tudengite jaoks. Seda eesmärki saavutame läbi ühtse, jätkusuutliku ja tugeva tudengiorganisatsioonide kogukonna, mille iga liige panustab Tartu tudengikeskkonna arendamisesse. Koostöövõrgustiku toimimise kokkuleppega on võimalik tutvuda SIIN.

Küsimustega saab pööruda Elinor Õunapi poole aadressil elinorounap@gmail.com

MIDA KOOS TEEME?

OLE ROHKEM TUDENGIMESS

Võimaldame tudengitel tutvuda paljude erinevate noorteorganisatsioonidega, et kõik leiaksid endale just selle ühenduse, mille tegevus neid kõige rohkem kõnetab.

OLE ROHKEM AUHINNAD

Korraldame suurüritust, kus toome välja kõige ägedamad tudengid, noorteorganisatsioonid ning nende suurimad toetajad.

AASTAKONVERENTS

Korraldame koostöövõrgustiku liikmetele suunatud konverentsi, kus tugevdame omavahelist koostööd, kuulame inspireerivaid esinejaid ning arendame võrgustikku.

ÜHISVÄRBAMINE

Oleme loonud andmebaasi, kuhu kuulub üle 50 erineva organisatsiooni ning millega võivad kõik meie kodulehel tutvuda.

VÕRGUSTIKU LIIKMED:

Üliõpilaskonna SA

Erasmus Student Network Tartu

Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus

Bioteaduste Üliõpilaste Selts

MTÜ AEGEE-Tartu

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

TÜ Tudengite Turundusklubi

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

DD Akadeemia

AIESEC Tartu

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit

TÜ Spordiesindus

Ehitustudengite Selts

korp! Revelia

korp! Rotalia

Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts

Eesti Naisüliõpilaste Selts

Tartu Ülikooli Väitlusklubi

Eesti Metsaüliõpilaste Selts

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

Eesti Üliõpilaste Selts

Sotsioloogiaüliõpilaste Liit

korp! Arminia Dorpatendsis

EGEA-Tartu

TÜ Ajalooring

korp! Vironia

Ülikooli Kultuuriklubi

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts

Mat-Inf Tudengiselts

EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Noorte Põllumeeste Klubi

Bioway

MTÜ Elus teadus

Üliõpilaste Selts Raimla

EÜS Põhjala

korp! Fraternitas Tartuensis

Rahvusvaheliste Suhete Ring

APT Game Generator

korp! Filiae Patriae

korp! Indla

korp! Sororitas Estoniae

Vanem Vend, Vanem Õde

Noorte Meediaklubi

ESTCube

Korp! Sakala

ELSA Estonia

MTÜ Juvente

UT Economics Club

Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts

Fotoonikaklubi

Korp! Amicitia

Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilasesindus

VÕRGUSTIKU EESTVEDAJA:

TOETAJAD:

TAHAD KAASA LÜÜA?

kohtVõrgustikku on oodatud osalema kõik Tartu tudengiorganisatsioonid.* Selleks peab osaleda sooviv organisatsioon valima enda seast esindaja, kes võrgustiku kohtumistel osaleb ning panema ta kirja järgmises veebivormis: * va poliitilised, usulised ja ärilistel eesmärkidel tegutsevad organisatsioonid ning huvialaringid (nt laulukoorid, tantsuringid). LIITU VÕRGUSTIKUGA