TARTU TUDENGIORGANISATSIOONIDE

KOOSTÖÖVÕRGUSTIK

Võrgustik

Ühendame Tartus 64 tudengiorganisatsiooni, et luua neile
 rohkem võimalusi koostööks ja arenguks.

 

Visioon

Tartus tegutsevad tudengiorganisatsioonid on kõige arendavamaks keskkonnaks noortele.

Missioon

Tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku kaudu loome tudengiorganisatsioonidele ühisplatvormi üksteiselt õppimiseks, koostööks ja ühisturundamiseks.

EEsMÄRGID

Arendame tudengiorganisatsioonide juhtimist

Loome kogukonda tudengi- organisatsioonide vahel

Populariseerime tudengiorganisatsioone tudengkonna seas

Suurendame võrgustiku rahvusvahelist tuntust

TAHAKSID LIITUDA?

Võrgustikku on oodatud osalema kõik Tartu tudengiorganisatsioonid.* Selleks peab osaleda sooviv organisatsioon valima enda seast esindaja, kes võrgustiku kohtumistel osaleb ning registreerima organisatsiooni allolevas veebivormis. 

Küsimuste korral võib kirjutada meilile koostoovorgustik@gmail.com

* va poliitilised, usulised ja ärilistel eesmärkidel tegutsevad organisatsioonid ning huvialaringid (nt laulukoorid, tantsuringid)

ÜHISTEGEVUSED

OLE ROHKEM. ümarlauad

Koostöövõrgustikku arendame ühistel ümarlaudadel, mis toimuvad kaks korda aastas. 

OLE ROHKEM. AUHINNAD

Tunnustame ühiselt aasta jooksul kõige tublimat tööd teinud tudengeid, nende tegusid ja organisatsioone.

OLE ROHKEM. TUDENGIMESS

Iga aasta septembris leiad pea kõik Tartus tegutsevad tudengiorganisatsioonid Raekoja platsist, kus saad uurida nendega liitumise kohta.

OLE ROHKEM. aastaKONVERENTS

Iga aasta augustis sõidame kogu võrgustikuga linnast välja, et veeta koos mitu inspireerivat ja harivat päeva enne uue hooaja algust.

VÕRGUSTIKU LIIKMED

Üliõpilaskonna SA

Erasmus Student Network Tartu

Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus

Bioteaduste Üliõpilaste Selts

MTÜ AEGEE-Tartu

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit

TÜ Tudengite Turundusklubi

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

DD Akadeemia

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit

TÜ Spordiesindus

Ehitustudengite Selts

korp! Revelia

korp! Rotalia

Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Eesti Naisüliõpilaste Selts

Tartu Ülikooli Väitlusklubi

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

Eesti Üliõpilaste Selts

Sotsioloogiaüliõpilaste Liit

korp! Arminia Dorpatensis

EGEA-Tartu

Efektiivne Altruism

Wikimedia

Riigiteaduste Selts

TÜ Ajalooring

korp! Vironia

Ülikooli Kultuuriklubi

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts

Mat-Inf Tudengiselts

EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Noorte Põllumeeste Klubi

Üliõpilaste Selts Raimla

EÜS Põhjala

korp! Fraternitas Tartuensis

Rahvusvaheliste Suhete Ring

APT Game Generator

korp! Filiae Patriae

korp! Indla

korp! Sororitas Estoniae

Vanem Vend, Vanem Õde

ESTCube

Korp! Sakala

ELSA Estonia

MTÜ Juvente

TÜ Majandusklubi

Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts

Fotoonikaklubi

Korp! Amicitia

Kõrgema Kunstikooli Pallas Üliõpilasesindus

korp! Fraternitas Liviensis

korp! Ugala

Õendusüliõpilaste Selts

Noore Õpetaja Huviklubi

korp! Fraternitas Estica

Tartu Ülikooli Investeerimisklubi

Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemiline malevkond

Eesti Naisüliõpilaste Selts

Solaride

TÜ Keemiaüliõpilaste Selts

Võrgustiku eestvedaja

Võrgustiku lükkas käima ja seda veab igapäevaselt eest Üliõpilaskonna Sihtasutus. ÜKSA on iseseisev, mittetulunduslik ja vabatahtlike tudengite poolt juhitud tudengiorganisatsioon.