TARTU TUDENGIORGANISATSIOONIDE

KOOSTÖÖVÕRGUSTIK

Kes me oleme?

Ühendame Tartus 59 tudengiorganisatsiooni. Koostöövõrgustikku haldab Üliõpilaskonna Sihtasustus.

Visioon

Tartus tegutsevad tudengioranisatsioonid on kõige arendavamaks keskkonnaks noortele.

EEsMÄRGID

Seame Koostöövõrgustikule ühised arengusuunad, mis toetavad iga liikmesorganisatsiooni tegevust

Suurendame organisatsioonide-vahelist koostööd

Suurendame teadlikkust Koostöövõrgustikust kõigi liikmesorganisatsioonide liikmete seas

Seame Koostöövõrgustikule ühised arengusuunad, mis toetavad iga liikmesorganisatsiooni tegevust

Kontakt

Kirjuta meilile koostoovorgustik@gmail.com. Üliõpilaskonna Sihtasutuse juhatusega saab ühendust võtta siin.

ÜHISTEGEVUSED

OLE ROHKEM. AUHINNAD

Tunnustame ühiselt aasta jooksul kõige tublimat tööd teinud tudengeid, nende tegusid ja organisatsioone.

OLE ROHKEM. TUDENGIMESS

Iga aasta septembris leiad pea kõik Tartus tegutsevad tudengiorganisatsioonid Raekoja platsist, kus saad uurida nendega liitumise kohta.

OLE ROHKEM. KONVERENTS

Iga aasta augustis sõidame kogu võrgustikuga linnast välja, et veeta koos mitu inspireerivat ja harivat päeva enne uue hooaja algust.

Võrgustiku eestvedaja

Võrgustiku lükkas käima ja seda veab igapäevaselt eest Üliõpilaskonna Sihtasutus (ÜKSA). ÜKSA on iseseisev, mittetulunduslik ja vabatahtlike tudengite poolt juhitud tudengiorganisatsioon.

TAHAKSID LIITUDA?

Võrgustikku on oodatud osalema kõik Tartu tudengiorganisatsioonid.* Selleks peab osaleda sooviv organisatsioon valima enda seast esindaja, kes võrgustiku kohtumistel osaleb ning panema ta kirja järgmises veebivormis:  * va poliitilised, usulised ja ärilistel eesmärkidel tegutsevad organisatsioonid ning huvialaringid (nt laulukoorid, tantsuringid).