61% ülikoolilõpetajatest leidsid, et tööl hakkama saamiseks ei piisanud vaid ülikooliõpingutest.* Tudengiorganisatsioonid pakuvad sulle ainulaadseid võimalusi õpingute täiendamiseks ja vajalike praktiliste kogemuste omandamiseks.

* TARTU ÜLIKOOLI 2010. AASTA VILISTLASTE UURING

VALI ORGANISATSIOONI TÜÜP:

Ülelinnalised organisatsioonid

Need organisatsioonid ootavad liikmeteks tudengeid kõigilt erialadelt ning seega on ka seltskond neis sageli kõige kirjum. Ülelinnalised organisatsioonid korraldavad suuremaid projekte, avalikke üritusi ja on tavaliselt veidi suuremad teistest tudengiühendustest. Enamasti on neis organisatsioonides ka põhjalikumad koolitusprogrammid ja hulganisti siseüritusi teiste liikmetega paremini tuttavaks saamiseks. Need organisatsioonid on aktiivse tegutsemise alustamiseks heaks hüppelauaks.

AEGEE-Tartu

AEGEE on rahvusvaheline, salliv ja avatud sõpruskond, mille praegused peamised fookusalad on võrdsed õigused, kodanikuharidus, noorte areng ning eurooplaseks olemine.


UURI LÄHEMALT

AIESEC in Tartu

AIESEC on maailma suurim rahvusvaheline noorteorganisatioon, mille eesmärgiks on anda noortele reaalset juhtimiskogemust. AIESEC võimaldab sul omandada praktilisi oskuseid ja teadmisi ja neid kohe ka kasutama hakata. Selleks on meil kolm erinevat viisi – välismaal töötamine, vabatahtlikuks olemine ja meeskonnaliikmekogemus.


UURI LÄHEMALT

DD Akadeemia

DD Akadeemia on programm, mis tegutseb selle nimel, et oleks võimalikult palju noori, kes peavad oluliseks ühiskonna arendamist. Anname selleks kaasa vajalikud teadmised ja kogemused. Praktiliste tegevuste kaudu omandatakse oskused igapäevaseks eluks, erialaseks tööks ja avastatakse oma tugevused.


UURI LÄHEMALT

Eesti Tudengisatelliit ESTCube

Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus arendab ja saadab orbiidile enda valmistatud satelliite. ESTCube on tõestanud, et väikses ülikoolilinnas Tartus on võimalik teostada maailmatasemel rahvusvahelisi projekte, harides seeläbi sadu ja inspireerides tuhandeid inimesi. Lisaks tehnilistele aladele pakub organisatsioon kosmilisi võimalusi ka juhtimises, turunduses, majanduses ja paljudes teistes valdkondades. ESTCube on justkui segu tehnoloogia idufirmast ja tudengiorganisatsioonist.


UURI LÄHEMALT

ESN Tartu

ESN Tartu (Erasmus Student Network Tartu) on mittetulundusühing, mis tegeleberinevates kõrgkoolides õppivate välistudengite integreerimisega Eesti ühiskonda. Tegutseme igapäevaselt selle nimel, et välismaalt tulnud üliõpilastel oleks Tartus hea ja huvitav olla ning et nad kogeksid maksimaalselt selle linna erinevaid tahke.


UURI LÄHEMALT

MTÜ Efektiivne Altruism Eesti

Meie visioon on luua kogukond inimestest, kes tahavad ja oskavad tõhusalt head teha. Korraldame tegevusi selleks, et harida inimesi tõhusate karjäärivalikute ja annetamisvõimaluste osas. Korraldame üritusi inimeste leidmiseks ja olemasolevate liikmete seotuse suurendamiseks.


UURI LÄHEMALT

MTÜ Juvente

Juvente näol on tegemist noorteorganisatsiooniga mille eesmärgiks on pakkuda võimalust veeta oma aega positiivses ja turvalises keskkonnas elurõõmsate inimeste seas ja seda täiesti alkoholi ja meelemürkide vabalt.


UURI LÄHEMALT

Rahvusvaheliste Suhete Ring

Rahvusvaheliste Suhete Ring (RSR) on Tartu Ülikoolis tegutsev organisatsioon, mis ühendab rahvusvaheliste suhete vastu huvi tundvaid tudengeid. Oma struktuurilt jaguneb ring kaheks: väikeseks ja suureks ringiks.


UURI LÄHEMALT

TÜ Spordiesindus

Lisaks parimale kõrghariduse pakub Tartu Ülikool ka sadu muid võimalusi enesearenduseks. Kõik, mis seostub spordiga, on just meie eriala.
Tartu Ülikooli Spordiesindus on organisatsioon, mille põhiliseks eesmärgiks on meie ülikooli tudengite sportliku elu edendamine. Korraldame treeninguid, võistluseid ning viime oma tudengeid erinevatele ylisport võistlustele.


UURI LÄHEMALT

TÜ Turundusklubi

Tartu Ülikooli Tudengite Turundusklubi sai alguse 2009. aasta detsembris. Klubi koondab toredaid ja ettevõtlikke turundushuvilisi tudengeid, kes soovivad kas juba omandatud või omandatavaid turundusteadmisi praktikas rakendada. Turundusklubi kokkusaamistel arutatakse käimasolevate projektide edenemist, pannakse paika uued tööd ja ülesanded. Turundusklubi suurkohtumistele kutsume külla ka praktikuid, kes räägivad oma tegemistest ja kogemustest turundusmaailmas.


UURI LÄHEMALT

TÜ Väitlusklubi

Tartu Ülikooli Väitlusklubi viib kokku Tartu aktiivsed noored, kes soovivad rääkida maailmas olulisest teemadest ning rääkida nendest hästi. Hästi ehk nii, et oleks julgus öelda seda, mida mõeldakse, ning et teised öeldust õigesti aru saaksid. Selleks õpetamegi väitlusklubis kolme salarelva kasutamist: analüüsimis-, argumenteerimis- ning avaliku kõnelemise oskust.


UURI LÄHEMALT

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

2000. aastal asutatud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks suurimatest ja vanimatest lastehaiglate juures tegutsevatest heategevusfondidest Eestis, mille mitteametlik tunnuslause on „Täites lünki aastast 200_!“. Heategevusorganisatsioon tegeleb haigete ja erihooldust vajavate laste koduste ravitingimuste parandamisega, hüvitades kuludokumentide alusel raske või haruldase haigusega lapse raviga seotud kulutusi, mida Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusamet ei kata kas üldse või mitte täies ulatuses.


UURI LÄHEMALT

Vanem Vend, Vanem Õde

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde eesmärkideks on toetada ühiskonnas tuge ja eeskuju vajavaid lapsi, et ennetada nende riskigruppi sattumist ning pakkuda lastele tervet eeskuju, millele nad tuleviku valikuid tehes tugineda saaksid.


UURI LÄHEMALT

Ülikooli Kultuuriklubi

Ülikooli Kultuuriklubi on umbes 30 aktiivliikmest koosnev organisatsioon, mis korraldab Tartu Tudengipäevi. Aktiivliikmed on peamiselt Tartu kõrgkoolide üliõpilased. Tartu Tudengipäevad on Eesti ja Tartu suurim tudengifestival. Festivali korraldamise kaudu pakub Kultuuriklubi noortele ürituse korraldamise ja meeskonnas töötamise kogemust.


UURI LÄHEMALT

Üliõpilaskonna Sihtasutus

Üliõpilaskonna SA loob kogu OLE ROHKEM vaimu Tartus. Ootame vabatahtlikke, kellel on juba kogemus mõne noorteorganisatsiooni juures. Meie juures saab töötada tudengiorganisatsioonide strateegilise toetamisega või aidata kaasa parema erialaseltside võrgustiku loomisele. Viime läbi organisatsioonide tegevus- ja arenguprogrammi, mille juures saab korraldada konverentse ja seminare ning koordineerida noorte juhtide mentorlussüsteemi.


UURI LÄHEMALT

Erialapõhised organisatsioonid

Erialaorganisatsioonis saad leida mõtte- ja tegutsemiskaaslasi omaenda erialal – olgu see ürituste korraldamiseks, eriala populariseerimiseks, teaduskarjääri alustamiseks või lihtsalt ülikooliaja põnevamaks tegemiseks. Tavaliselt on erialaorganisatsioonid veidi väiksemad ülelinnalistest, kuid on ka erandeid, näiteks Arstiteadusüliõpilaste Seltsi kuulub üle 300 liikme! Igal juhul on erialapõhised organisatsioonid suurepärased kohad kus alustada oma erialast karjääri.

APT Game Generator

APT Game Generator raames ühendame mängude tegemise huvilisi. Ühiselt uurime erinevaid mängude ideid ning loome meeskonnad mängude teostamiseks. Pakume loomingulist keskkonda, sobilikke töövahendeid ning aktiivseid kaaslasi mängude ideede realiseerimiseks.


UURI LÄHEMALT

Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Bioteaduste Üliõpilaste Selts on organisatsioon, mis koondab enda alla bakalaureuse, magistrija doktoritaseme bioteaduste üliõpilased. Seltsi peamisteks eesmärkideks on bioteadusi õppivate tudengite erialaste oskuste ning vastava õppe- ja teadustöö arendamine.


UURI LÄHEMALT

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on arstitudengeid ühendav organisatsioon. Meie missiooniks on tõsta Eesti rahva vaimset, füüsilist ja sotsiaalset heaolu läbi arstitudengite arendamise, tervist toetavate hoiakute juurutamise ja tervisesõbraliku poliitika loomise.


UURI LÄHEMALT

Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts

Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on füüsikaga seotud erialade tudengeid ühednav organisatsioon, mis loodi 2012. aasta kevadel Tartu Ülikooli füüsikatudengite poolt. FÜS korraldab perioodilisi huviseminare, mis tutvustavad teadustööd laborites ja muid huvitavaid loodusteadustega seotud teemasid.


UURI LÄHEMALT

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS) on 1999. aastal loodud mittetulundusühing. Selts ühendab Eesti maastikuarhitektuuri tudengeid, kel on võimalus kaasa rääkida oma eriala edendamises ning pakub võimalusi praktiseerida õpitut väljaspool ülikooli.


UURI LÄHEMALT

Eesti Metsaüliõpilaste Selts

Eesti Metsaüliõpilaste Selts on just kui vahelüli metsandust õppivate tudengite ning praktilise metsandussektori vahel. Lisaks tutvustele ja kontaktidele, mis tasuvad tulevikus erialaselt ära (seltsi liikmed võivad osutuda tulevikus äripartneriteks, tööandjateks, kolleegideks jne.), vahendab selts oma liikmetele ka töö- ja praktikakohti.


UURI LÄHEMALT

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on Eesti kõrgkoolides õppivaid ja õppinud üliõpilasi ühendav vabatahtlik organisatsioon. Me soovime, et iga Eesti inimene teaks, mis on psühholoogia.


UURI LÄHEMALT

Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts

Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts ehk ESÜS asutati 2016. aastal Tartu ja Tallinna ülikoolide ning TÜ Pärnu Kolledži tudengite poolt. Seltsi eesmärk on sotsiaaltöö tudengite kogukonnaks liitmine, et omavahel jagada väärtuslikke kogemusi, täiendada ennast väljaspool loengut ning kujundada enda kui sotsiaaltöötaja identiteet. Meie jaoks on tähtis sotsiaaltöö eriala populariseerimine ja sotsiaaltöötaja professiooni pidev areng.


UURI LÄHEMALT

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts (EVÜS) on 2013. aastal loodud Tartus tegutsev loomaarstitudengeid ühendav mittetulundusühing. Seltsi eesmärk on tutvustada ja arendada veterinaarmeditsiini eriala üliõpilaste õppe- ja teadustööd ning luua sidemeid teiste erialaste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.


UURI LÄHEMALT

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit on iseseisev, kasumit mittetaotlev üliõpilaste poolt juhitav hariduslik organisatsioon, mis ühendab Eesti õigusteaduse tudengeid, kes on huvitatud praktilisest õigusteadusest ning töötamisest antud valdkonnas. EÕÜL korraldab üritusi kõigile õigusteaduskonna üliõpilastele.


UURI LÄHEMALT

EGEA-Tartu

EGEA-Tartu moodustavad punt entusiastlikke ja säravaid noori inimesi, keda ühendab üks – huvi geograafia vastu. EGEA-Tartu on osa üleeuroopalisest organisatsioonist EGEA (European Geography Association), mis koondab endas allüksusi üle kogu Euroopa.


UURI LÄHEMALT

Ehitustudengite Selts

MTÜ Ehitustudengite Seltsi ehk ETSi liikmeteks on Eestis õpetatavate ehitusinseneride õppekavade tudengid, vilistlased, õppejõud ja muidu huvilised. Seltsi eesmärgiks on ehitustudengite erialane arendamine ja esindamine suhetes kõrgkoolidega, ehitusettevõtetega ning muude organisatsioonidega.


UURI LÄHEMALT

ELSA Estonia

ELSA (The European Law Students’ Association) Estonia on osa suurest ELSA võrgustikust, mis ühendab 42 Euroopa riiki, ligi 300 õigusteaduskonda ning 38 000 juuratudengit. ELSA on Eestis rahvusliku grupina tegutsenud juba alates 2001. aastast. Täna ühendab ELSA kõiki Eestis õigusharidust pakkuvaid ülikoole ning 300 liikmega on tegemist Eesti suurima õigustudengitele loodud erialase organisatsiooniga.


UURI LÄHEMALT

EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts on mittetulundusühing, mis tegutseb liikmete omaalgatuslikul alusel. Selts on loodud 19. märtsil 2001. aastal eesmärgiga ühendada maastikukaitse ja –hoolduse eriala tudengeid, kuid 2005. aastast võivad seltsiga liituda kõik Eesti Maaülikoolis õppivad üliõpilased.


UURI LÄHEMALT

Fotoonikaklubi

Alates 2015 aasta sügisest tegutseb Tartu Ülikooli Füüsika Instituudis, füüsikalise optika labori juures fotoonikaklubi. Klubisse kuuluvad aktiivsed ja teadmishimulised tudengid, kes soovivad lahendada mitmekülgseid valguse tekitamise, kujutamise ja mõõtmise ehk fotoonikaga seotud väljakutseid.


UURI LÄHEMALT

Noorte Põllumeeste Klubi

Tähed N, P ja K sümboliseerivad nii kolme olulisemat taimetoiteelementi kui ka Noorte
Põllumeeste Klubi, mis on asutatud 1979. aastal ning taas asutatud 2012. aastal. Klubi
peamiseks eesmärgiks on tuua igale õpilasele maaelu veidi lähemale ja tutvustada toidutoomist ka väljapoole.


UURI LÄHEMALT

Riigiteaduste Selts

Riigiteaduste Selts loodi 11. veebruar 2018 eesmärgiga ühendada Tartu Ülikooli Skytte instituudi üliõpilasi ja edendada omavahelist suhtlust, luua tingimused heaks õpikogemuseks ja arendada eriala kuvandit.


UURI LÄHEMALT

Sotsioloogia Üliõpilaste Liit Eestimaal

Sotsioloogia Üliõpilaste Liit Eestimaal (MTÜ SÜLEM) on loodud 1998. aastal ja ühendab Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika ning Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituutide üliõpilasi.


UURI LÄHEMALT

Tartu Ülikooli Ajalooring

Tartu Ülikooli Ajalooring on 1946. aastal asutatud erialaselts, mis koondab peaasjalikult ajaloo ja arheoloogia instituudi üliõpilasi. Üheks meie eesmärgiks on suurendada instituudi siseseid suhteid ehk omavahel tutvustada erinevate tegevuste kaudu nii üliõpilasi kui ka õppejõude.


UURI LÄHEMALT

TÜ Majandusklubi

Majandusklubi on Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna juures tegutsev organisatsioon, mis tegeleb majandus- ning finantsmaailma tudengitele lähemale toomisega. Toome teieni eriala professionaalid nii ülikoolidest, pankadest, ministeeriumidest kui ka ettevõtetest. Seda loengute, vabas vormis arutelude ja filmiõhtute kaudu.


UURI LÄHEMALT

TÜ MAT-INF tudengiselts

Me oleme matemaatika-informaatikateaduskonna erialaselts, mis tegutseb aktiivselt teaduskonna tudengite argipäeva elavdamise ja heaolu tagamisega. Just meie seisame selle eest, et ülikool ja matemaatika-informaatikateaduskond oleks midagi enamat kui ainult targaks saamine.


UURI LÄHEMALT

TÜ Rohuteaduse Selts

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi kuuluda eelkõige proviisoriõppe üliõpilased. Lisaks moodustavad liikmeskonna veel Tartu Ülikoolis töötavad farmaatsiaõppejõud ja seltsi ees erilisi teeneid omavad isikud, kes aitavad kaasa seltsi eesmärkide teostamisele.


UURI LÄHEMALT

Akadeemilised organisatsioonid

Akadeemiliseks organisatsiooniks nimetatakse kindlate põhimõtete ja reeglistikuga ühinguid, seltse ja korporatsioone, mis koondavad üliõpilasi ja ülikooli lõpetanud vilistlasi. Akadeemilised organisatsioonid on eestimeelse tudengivaimu ning aadete hoidjad ja arendajad. Tartus tegutseb lausa 19 akadeemilist organisatsiooni, kelle seas on nii mees-, nais- kui segaorganisatsioone ning ka üks soome tudengite organisatsioon.

Eesti Naisüliõpilaste Selts

Eesti Naisüliõpilaste Selts on Eesti vanim akadeemiline naisüliõpilasorganisatsioon, asutatud aastal 1911 ning taasasutatud 1988. Meie eesmärk on arendada oma liikmeid vaimselt ja seltskondlikult, et seeläbi tugevdada akadeemilist kuuluvust ja järjepidevust. Meie põhimõteteks on demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus. Oma eesmärki ellu viies on Seltsis alati oluliseks peetud oma liikmetes solidaarsuse ja tolerantsuse arendamist, avameelsust ja üksteise mõistmist ning iga liikme omapärade väärtustamist.
.


UURI LÄHEMALT

Eesti Üliõpilaste Selts

Eesti Üliõpilaste Selts on 1870. aastal asutatud esimene eesti üliõpilasorganisatsioon, mis on tekkinud toonase rahvusliku ärkamisaja ühe väljundina. Viie eesti üliõpilase ja kolme silmapaistva eesti soost tartlase initsiatiivist analüüsida vastvalminud eesti rahvuseepost „Kalevipoeg,“ pani aluse ühe suurima üliõpilasorganisatsiooni väljakujunemisele.


UURI LÄHEMALT

Eesti Üliõpilaste Selts Põhjala

Eesti Üliõpilaste Seltsi Põhjala asutasid 1884. aastal Peterburis õppivad eesti üliõpilased. Veidi rohkem kui 130 aasta jooksul on Selts tegutsenud nii Eestis kui ka välismaal. Täna on EÜS Põhjalal tegevkoondised Tartus ja Tallinnas.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Amicitia

Amicitia-nimelise sõpruskonna algus ulatub juba rohkem kui 90-aasta tagusesse ajajärku, kui 12 neiut soovisid oma gümnaasiumiaja sõprussidemeid säilitada. 21. novembril 1924 saadi kinnitus TÜ valitsuselt korporatsioon Amicitia loomiseks.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Arminia Dorpatensis

Korporatsioon Arminia Dorpatensis on Tartus tegutsev akadeemiline värve kandev (sks k verbindung) meeskorporatsioon, mille põhimõteteks on liikmetest ühtse sõpruskonna moodustamine, akadeemiline haritus ning liikmete panustamine riigi ja ühiskonna paremasse käekäiku.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Filiae Patriae

Korporatsioon Filiae Patriae on Tartu Ülikooli juures registreeritud akadeemiline üliõpilasorganisatsioon, mis asutati 27. oktoobril 1920. aastal esimese Eesti naiskorporatsioonina. Vastu võeti põhikiri, kus esitleti soovi olla vaimselt ja majanduslikult iseseisvad ning iseteadvad, mõtlevad ja naiselikud naised, kes ei soovinudki kopeerida meeskorporatsioonide kombeid, vaid neid muuta ja täiendada vastavalt naise iseloomule.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Fraternitas Estica

Korporatsioon Fraternitas Estica on eesti rahvusest akadeemilistest isikutest koosnev meesorganisatsioon. 9. mail 1907. a on meie asutamise aasta uue kalendri järgi. Oleme Eesti korporatsioonidest vanim Eestis asutatud korporatsioon, üks kümnest Eesti Korporatsioonide Liitu kuuluvast korporatsioonist.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Fraternitas Liviensis

Korporatsioon Fraternitas Liviensis (C!F!L!) on 1918. aastal loodud, farmaatsiatudengitest alguse saanud üliõpilasorganisatsioon. Vennaskond, kelle vankumatuteks põhimõteteks on vendlus, ausus ja hoolsus, on tänaseks kasvanud ligemale 200-liikmeliseks ning valmistub oma peatseks 100. juubeliks.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Fraternitas Tartuensis

Korp! Fraternitas Tartuensis on asutatud Eesti Vabariigi õitsenguaja alguses sügavas rahvuslikus meelsuses, millest tuleneb ka lipukiri “Pidevas töös, tõe valguses, elurõõmsalt tulevikku!“.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Indla

​1924. aastal asutatud Korporatsioon Indla on vanuselt teine naiskorporatsioon Eestis. Meie eesmärk on pakkuda liikmetele ülikooli ajal ning vilistlaspõlveski võimalust ühiskondliku ja seltskondliku tegevuse kaudu mitmekesistada oma igapäevaelu, omandada uusi teadmisi ja oskusi. Oma tegevuses juhindume demokraatiast, eestlusest, sõprusest ja mõõdukusest.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Revelia

​Korporatsioon Revelia on traditsiooniline akadeemiline meeskorporatsioon. Revelia põhimõteteks on Eesti riigi, kultuuri ja keele väärtustamine ning suurepärase sõpruskonna loomine läbi aususe, kohusetundlikkuse ja seltskondliku kasvatuse.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Rotalia

Korporatsioon Rotalia on meestudengeid ühendav akadeemiline organisatsioon, mille eesmärgiks on eelkõike oma liikmete akadeemiline ja sotsiaalne harimine. Rotalias on võimalik osa saada rohkem kui 100 aastasest traditsioonidest ning leida sealjuures sõpruskond terveks eluks.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Sakala

Korporatsioon Sakala on 14. novembril 1909. a. asutatud akadeemiline meesorganisatsioon, rajatud vastavalt tolleaegsetele Tartus levinud traditsioonidele. Korp! Sakala sihiks on tugevdada akadeemilist ühtekuuluvustunnet ja toetada oma liikmeid moraalselt ja aineliselt. Oma tegevusega soovib Sakala aidata kaasa Eesti omariikluse kindlustamisele, kultuuri säilitamisele ja arendamisele ning demokraatiaideede realiseerumisele.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Sororitas Estoniae

Korp! Sororitas Estoniae on Tallinna Tehnikaülikooli juures asutatud akadeemiline üliõpilasorganisatsioon, mis asutati 16. veebruaril 2011. aastal. Korp! Sororitas Estoniae loomise mõte tekkis kolmel tüdrukul eesmärgiga, et sõbrad ei jääks võõraks. Peagi oli uue korporatsiooni loomiseks olemas 15 tegusat tüdrukut, kellega üheskoos tegutsetakse eesti keele ja kultuuri säilitamise nimel.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Vironia

Korporatsioon Vironia on vanim Eesti meesüliõpilasi ühendav üliõpilaskorporatsioon, mis asutati 1900. aastal Riias. Oma ajaloo jooksul on viroonlased, ühendatud lipukirja „Ühisus, Kindlus, Ausus“ all, võidelnud Eesti Vabariigi sünni nimel, edendanud eestlust kodumaal ja eksiilis ning pakkunud oma liikmetele värvikat eluteed, igikestvaid sõprusi ja unustamatuid kogemusi.


UURI LÄHEMALT

Korporatsioon Ugala

Korp! Ugala on akadeemiline organisatsioon, mis ühendab alatest 1913. aastast oma must-sini-valge lipu alla Eesti rahvusest meessoost tudengeid ja vilistlasi.
Meie lipukiri – isamaa, sõprus, ausus – väljendab nii Ugala eestimeelsust kui omavaheliste sõprussidemete loomise ja hoidmise tähtsust.


UURI LÄHEMALT

Üliõpilaste Selts Raimla

Üliõpilaste Selts Raimla on eesti rahvusest meesüliõpilasi ühendav tudengiorganisatsioon, mis on asutatud 1922. aastal. ÜS Raimla konvendihoone asub Tartus, Veski tänaval. Meie eesmärgiks on liikmete kultuuriline ja vaimne arendamine.


UURI LÄHEMALT

Esindusorganisatsioonid

Nendes organisatsioonides saad tegeleda laiemate ühiskondlike küsimustega – milline peaks olema Eesti ühiskond 50 aasta pärast? Milline peaks selleks olema kõrgharidus? Kuidas on rahastatud teadus? Milline on kohalike omavalitsuste korraldus? Avalik esinemine, süsteemne mõtlemine ja argumenteerimine on mõned paljudest arendatavatest oskustest sellistes organisatsioonides.

Eesti Maaülikooli üliõpilasesindus

EMÜ ÜE teeb kõik endast sõltuva, et üliõpilastele oleks loodud võimalused (nii materiaalsed kui mittemateriaalsed) kvaliteetse hariduse omandamiseks ja seda toetava õpikeskkonna kasutamiseks. EMÜ ÜE on veendumusel, et tema tegevus ei saa piirduda tudengite olemasolevate õiguste ja huvide kaitsmisega, toimuma peab pidev edasiliikumine ning uute ja ambitsioonikate väljakutsete seadmine (sh rohkemate õiguste kehtestamine, tagasiside üliõpilastelt nende arvamuse kohta).


UURI LÄHEMALT

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Paremini juhitud ülikool on oluline kogu ühiskonna arengu jaoks – ei ole palju nii suuri Eesti ühiskonna mõjutajaid, kui Tartu Ülikool. Meie ühine vastutus, võimalus ja eesmärk on teha ülikool paremaks. Selle nimel Tartu Ülikooli üliõpilasesindus tegutsebki.


UURI LÄHEMALT