AEGEE-Tartu

AIESEC

AEGEE-Tartu on üliõpilasorganisatsioonide maastikul unikaalne nähtus, mille sarnast Tartus ei leia. Tegemist on nimelt mittetulundusühinguga, mille liikmeteks võivad olla ja saada kõikide erialade üliõpilased. Tartus muudab AEGEE elu põnevaks oma üritustega erinevatel teemadel nagu Euroopa kultuurid, keeled, tervislikud eluviisid jne. Teemade valik on lai ning iga ühele leiab midagi põnevat.

Kui Tartu väikeseks jääb, siis alati saab reisida üle kogu Euroopa AEGEE rahvusvahelistele üritustele nagu näiteks suveülikoolid, aastavahetuse üritused, teiste riikide külastused ja kultuurivahetus, temaatilised konverentsid koos Euroopa Parlamendi liikmetega või ennast arendavad koolitused. AEGEEga juba igav ei hakka!

JANELY KOGEMUSLUGU

Liitusin AEGEE-Tartuga 3 ja pool aastat tagasi. Esialgu ei olnud ma eriti aktiivne, kuid kui hakkasin käima siseüritustel, leidsin asjas võlu ja otsustasin kandideerida ka juhatusse. Olin kohalike ürituste korraldaja, pärast seda sekretär ning hiljem olen abistanud ka juhatuse nõuandjana. Need ametid on mulle andnud organiseerimisoskuse, nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Samuti on AEGEE juhatuses olemine andnud hea kogemuse asjaajamises ja paberimajanduse korraldamises, meeskonnatöös ning juhtimises. Läbi selle olen praktiliselt kokku puutunud suhtekorralduse, rahastuse leidmise ning kõige muuga,
mida loengupingis õppida ei saa, kuid mis on tööturul väga vajalik! Kõige rohkem olen ma tänulik selle üle, et AEGEE kaudu olen saanud lugematul arvul tuttavaid ja väga häid sõpru nii Eestist kui ka üle kogu Euroopa.

Kolme ja poole AEGEEs veedetud aasta jooksul olen aidanud organiseerida kahte suveülikooli (AEGEE­Tartu 2013. aastal ja koostöös AEGEE ­Helsinkiga 2014. aastal) ning olnud peakorraldaja 2015. aastal, mil suveülikool toimus koostöös AEGEE­Tallinnaga. Ise olen osalenud suveülikoolis Sitsiilias, Rumeenias ning Türgi­Kreeka­Makedoonia ühises reisisuveülikoolis. Lisaks olen Tartus organiseerinud rahvusvahelise koosoleku, osalenud AEGEE üldkoosolekul Hispaanias, projektijuhtimise koolitusel Hollandis ning suurürituse korraldamise koolitusel Rumeenias. Samuti olen käinud kultuurireisil Aserbaidžaanis ja aastavahetusüritusel Poolas. Võimalusi odavalt ja planeeritult reisimiseks on veel ja veel!

Selle lühikese aja jooksul olen saanud üüratul hulgal kogemust ja tõesti ülipalju kõige
meeldejäävamaid mälestusi. Võin julgelt öelda, et see on mu elu muutnud!

HANNA KOGEMUSLUGU

Olen AEGEE liige olnud praeguseks kolm aastat ning võin 100% kindlalt väita, et see on mu tudengiaja imeliseks, seikluslikuks, väljakutsete rohkeks ning väga arendavaks muutnud. Liitusin AEGEEga, et osaleda suveülikoolis, sest kes ei tahaks suvel kaks nädalat välismaal teiste tudengitega aega veeta, pidutseda, õppida jpm! Aga teised kohalikud AEGEE liikmed haarasid mind kohe töösse ning liitusin juhatusega, kus olin aasta aega laekur ja pärast seda pool aastat president. See arendas mind meeletult, kuid minu arvates on AEGEE kõige lahedam faktor selle rahvusvahelisus ja lõputud võimalused tegeleda erinevate teemadega. Kandideerisin AEGEE üldkoosolekul 1000 inimese ees Network Commissioneriks, mis andis mulle võimaluse töötada aasta aega rahvusvahelises meeskonnas ning olla vastutav 14 AEGEE­Euroopa haru ehk 14 erineva kohaliku organisatsiooni heaolu eest igapäevaselt.

Minu AEGEE kogemus on mulle andnud väga palju erinevaid organisatsioonikorralduslikke oskusi, võimalust kohtuda inimestega väga paljudest erinevatest kultuuridest, reisida (18 reisi, 13 riiki), leida tohutul hulgal uusi sõpru, korraldada loendamatul arvul üritusi (nendest 5 rahvusvahelised), rääkida kaasa olulistel teemadel (natsionalism, pagulased, tervis, keeleõpe, Brexit jpm) ning seda loetelu võiks lõputult jätkata. See on olnud elumuutev kogemus!

UURI LIITUMISE KOHTA

INFOÕHTUD:

21. märtsil ja 3. aprillil kell 19.00, DD-HUB ruumides, AEGEE-Tartu kontoris