Eesti Naisüliõpilaste Selts

ORGANISATSIOONIST

Eesti Naisüliõpilaste Selts on Eesti vanim akadeemiline naisüliõpilasorganisatsioon, asutatud aastal 1911 ning taasasutatud 1988.
Meie eesmärk on arendada oma liikmeid vaimselt ja seltskondlikult, et seeläbi tugevdada akadeemilist kuuluvust ja järjepidevust. Meie põhimõteteks on demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus. Oma eesmärki ellu viies on Seltsis alati oluliseks peetud oma liikmetes solidaarsuse ja tolerantsuse arendamist, avameelsust ja üksteise mõistmist ning iga liikme omapärade väärtustamist.

Tänapäeval teadvustatakse ENÜS-is tugevalt seltside ja korporatsioonide põhimõttelist vahet. Eelkõige väljendub see erinevus hierarhia ja range kasvatuse puudumises, ka igapäevases seltsielus rõhutatakse demokraatiat kui inimestevaheliste suhete avatust ja arvamuse kujundamise vaba voli, sallivust ja liberaalsust. Kui võtta arvesse naiste jaoks avatud organisatsioone, siis võib ENÜS-i vaadelda kui keskteed korporatsioonide ja seltside vahel. Nii kuulubki ENÜS ühest küljest naisorganisatsioonide perre, kuid teisest küljest üliõpilasseltside hulka.

ENÜS-i liikmetel on vabad käed organisatsiooni kasvamises ning kujundamises erinevate ürituste näol. Akadeemiliselt korrektsete ürituste vahele mahub küllaldaselt lustakaid üritusi Seltsi sees ja teiste akadeemiliste organisatsioonidega. Oleme tuntud oma meeleolukate lauamänguõhtute poolest, kuid traditsioonilise tudengiorganisatsiooni semestriplaani mahub veel lai valik üritusi alates tantsukursustest ning lõpetades sõprusorganisatsioonide külastamisega Soomes ja Rootsis.

Eesti Naisüliõpilaste Seltsis saab kanda ameteid alates raamatukoguhoidjast ja arvutiasjatundjast lõpetades laekuri, kirjatoimetaja ja juhatajaga, mis annab lisaks heale juhtimiskogemusele ka arusaama, kuidas toimib üks pea 600-liikmeline organisatsioon, mille liikmed paiknevad igal pool üle maailma.

ENÜS-i liikmed on väga eripalgelised nii teadmiste kui ka isiksuseomaduste osas, igaüks näeb ilmselt ka seltsi erineval moel, kuid kõiki liikmeid seovad ühised väärtused ja põhimõtted – ideaal haritud ja edasipüüdlikust eneseteadlikust eesti naisest.

INFOÕHTUD:

10.09 ja 16.09, algusega kell 18, Riia 13-33

GERDA-LIISI KOGEMUSLUGU

Eesti Naisüliõpilaste Selts on Eesti vanim akadeemiline naisüliõpilasorganisatsioon, asutatud aastal 1911 ning taasasutatud 1988.
Meie eesmärk on arendada oma liikmeid vaimselt ja seltskondlikult, et seeläbi tugevdada akadeemilist kuuluvust ja järjepidevust. Meie põhimõteteks on demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus. Oma eesmärki ellu viies on Seltsis alati oluliseks peetud oma liikmetes solidaarsuse ja tolerantsuse arendamist, avameelsust ja üksteise mõistmist ning iga liikme omapärade väärtustamist.

Tänapäeval teadvustatakse ENÜS-is tugevalt seltside ja korporatsioonide põhimõttelist vahet. Eelkõige väljendub see erinevus hierarhia ja range kasvatuse puudumises, ka igapäevases seltsielus rõhutatakse demokraatiat kui inimestevaheliste suhete avatust ja arvamuse kujundamise vaba voli, sallivust ja liberaalsust. Kui võtta arvesse naiste jaoks avatud organisatsioone, siis võib ENÜS-i vaadelda kui keskteed korporatsioonide ja seltside vahel. Nii kuulubki ENÜS ühest küljest naisorganisatsioonide perre, kuid teisest küljest üliõpilasseltside hulka.

ENÜS-i liikmetel on vabad käed organisatsiooni kasvamises ning kujundamises erinevate ürituste näol. Akadeemiliselt korrektsete ürituste vahele mahub küllaldaselt lustakaid üritusi Seltsi sees ja teiste akadeemiliste organisatsioonidega. Oleme tuntud oma meeleolukate lauamänguõhtute poolest, kuid traditsioonilise tudengiorganisatsiooni semestriplaani mahub veel lai valik üritusi alates tantsukursustest ning lõpetades sõprusorganisatsioonide külastamisega Soomes ja Rootsis.

Eesti Naisüliõpilaste Seltsis saab kanda ameteid alates raamatukoguhoidjast ja arvutiasjatundjast lõpetades laekuri, kirjatoimetaja ja juhatajaga, mis annab lisaks heale juhtimiskogemusele ka arusaama, kuidas toimib üks pea 600-liikmeline organisatsioon, mille liikmed paiknevad igal pool üle maailma.

ENÜS-i liikmed on väga eripalgelised nii teadmiste kui ka isiksuseomaduste osas, igaüks näeb ilmselt ka seltsi erineval moel, kuid kõiki liikmeid seovad ühised väärtused ja põhimõtted – ideaal haritud ja edasipüüdlikust eneseteadlikust eesti naisest.

OLE ROHKEM.