Eesti Naisüliõpilaste Selts

Eesti Naisüliõpilaste Selts on vanim akadeemiline naisüliõpilasorganisatsioon Eestis, asutatud 1911 ning taasasutatud 1988. Meie eesmärk on arendada oma liikmeid vaimselt ja seltskondlikult, tugevdada akadeemilist kuuluvust ja järjepidevust. Meie põhimõteteks on demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus. Oma eesmärki ellu viies on Seltsis alati oluliseks peetud oma liikmetes solidaarsuse ja tolerantsuse arendamist, avameelsust ja üksteise mõistmist ning iga üksikliikme omapära säilimise soodustamist.

Tänapäeval teadvustatakse ENÜS-is tugevalt seltside ja korporatsioonide põhimõttelist vahet. Eelkõige väljendub see erinevus hierarhia ja range kasvatuse puudumises, ka igapäevases seltsielus rõhutatakse demokraatiat kui inimestevaheliste suhete avatust ja arvamuse kujundamise vaba voli, sallivust ja liberaalsust. Kui võtta arvesse naiste jaoks avatud organisatsioone, siis võib ENÜS-i vaadelda kui keskteed korporatsioonide ja seltside vahel. Nii kuulubki ENÜS ühest küljest naisorganisatsioonide perre, kuid teisest küljest üliõpilasseltside hulka.

ENÜS-i liikmetel on võimalik kätt proovida päevakajalise ja ka enda jaoks olulise aruteluõhtu, heategevusliku ürituse või mõne muu sotsiaalse ürituse korraldamises. Nende vahele mahub küllaldaselt lustakaid üritusi Seltsi sees ja teiste akadeemiliste organisatsioonidega. Oleme tuntud oma meeleolukate lauamänguõhtute poolest, kuid traditsioonilise tudengiorganisatsiooni semestriplaani mahub veel lai valik üritusi alates tantsukursustest ning lõpetades sõprusorganisatsioonide üritustega Soomes ja Rootsis.

Eesti Naisüliõpilaste Seltsis saab kanda ameteid alates raamatukoguhoidjast ja arvutiasjatundjast lõpetades laekuri, kirjatoimetaja ja juhatajaga, mis annab lisaks heale juhtimiskogemusele ka arusaama, kuidas toimib üks pea 600-liikmeline organisatsioon, mille liikmed paiknevad igal pool üle maailma.

ENÜS-i liikmed on väga eripalgelised nii teadmiste kui ka isiksuseomaduste osas, igaüks näeb ilmselt ka seltsi erineval moel, kuid kõiki liikmeid seovad ühised väärtused ja põhimõtted – ideaal haritud ja edasipüüdlikust eneseteadlikust eesti naisest.

KEIDI KOGEMUSLUGU

Keskkooli lõpetades teadsin, et tahan “klassikalist ülikoolikogemust”, millest olen justkui kogu elu igasuguste allikate kaudu kuulnud. Tol hetkel kätkes see ettekujutus minu jaoks eelkõige Tartusse kolimist ning esimeste iseseisvussammude tegemist ühikaelu katsetades. Oma kõige esimesel ülikooliaegsel esimesel septembril juhtusin kuulma Eesti Naisüliõpilaste Seltsist. Minu käte vahele jõudis reklaamleht Seltsi külalisõhtust ning uudishimu uue linna võimaluste vastu mind sinna ka viis. Liitusin siiski paar aastat hiljem, kui tundsin, et olin Tartus end kindlamalt sisse seadnud ning hinges helises soov millegi seni proovimata vastu. Varasema külalisõhtu kogemuse baasil teadsin, et Eesti Naisüliõpilaste Selts oma imearmsa korteriga Riia maanteel on just see koht.

Samas tean, et olenemata sellest, millal ma oma ülikooliõpingute jooksul Seltsi oleksin ka astunud, siis igas etapis pakkunuks see mulle midagi just sel hetkel olulist. Seltsi kuuludes olen arenenud aspektides, mille suhtes olin isegi pikalt varem lootuse kaotanud. Olgu selleks kasvõi ametliku e-kirja kokku kirjutamine, ilma et see tähendaks tund aega vaevarikast ekraanivahtimist või tantsupõrandale astumist vajaduseta partneri ees vabandada oma kohmakate oskuste pärast.

Seltsist on tulenenud ka kõige kirevamad tutvused. Mulle meeldib endiselt aeg-ajalt meenutada, kuidas mind viimasel külalisõhtul veenis kindlalt organisatsiooniga liituma uskumatult elav ja kaasahaarav vestlus kahe geenitehnoloogiga – inimestega, kellega ma ei oleks võib-olla kunagi muidu antud tasemel tutvunud. Seltsi õhkkond ongi sellisel moel meeldivalt intelligentne ja pingevaba, mis võimaldab mõnusal viisil ka oma silmaringi avardada. Pean kõigi liikmete omavahelist võrdsust seejuures Seltsi üheks hindamatuks väärtuseks. Tõsiasi, et igasugune vahetegemine on võimalikult minimaalne ning kõigile antakse liitumishetkest alates võimsalt innustav eneseteostusvõimalus tundub meie liikmete hulgas hoidvat eriliselt muhedat läbisaamist.

Selts on võimaldanud mul näha ja mõista, et tõelise ülikoolikogemuse juurde võib kuuluda palju enamat kui enese sisse seadmine ühikaruumidesse, loengutes käimine ning erialakaaslastega kontakti pidamine. Ehtne tudengielu on meeliülendavalt mitmepalgeline – see on vilgas suhtlus eri valdkonna ja eri maailmapilti omavate inimestega, rääkimata kõikvõimalikest arendavatest üritustest nii Eestis kui välismaal.

UURI LIITUMISE KOHTA

KÜLALISÕHTUD:

13.02.2019 ja 21.02.2019 algusega 19.15
Riia 13-33, Tartu.
Lisainfot saab meie Facebooki lehelt ja aadressilt www.enys.ee.