Eesti Naisüliõpilaste Selts

Eesti Naisüliõpilaste Selts on vanim akadeemiline naisüliõpilasorganisatsioon Eestis, asutatud 1911 ning taasasutatud 1988. Meie eesmärk on arendada oma liikmeid vaimselt ja seltskondlikult, tugevdada akadeemilist kuuluvust ja järjepidevust. Meie põhimõteteks on demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus. Oma eesmärki ellu viies on Seltsis alati oluliseks peetud oma liikmetes solidaarsuse ja tolerantsuse arendamist, avameelsust ja üksteise mõistmist ning iga üksikliikme omapära säilimise soodustamist.

Tänapäeval teadvustatakse ENÜS-is tugevalt seltside ja korporatsioonide põhimõttelist vahet. Eelkõige väljendub see erinevus hierarhia ja range kasvatuse puudumises, ka igapäevases seltsielus rõhutatakse demokraatiat kui inimestevaheliste suhete avatust ja arvamuse kujundamise vaba voli, sallivust ja liberaalsust. Kui võtta arvesse naiste jaoks avatud organisatsioone, siis võib ENÜS-i vaadelda kui keskteed korporatsioonide ja seltside vahel. Nii kuulubki ENÜS ühest küljest naisorganisatsioonide perre, kuid teisest küljest üliõpilasseltside hulka.

ENÜS-i liikmetel on võimalik kätt proovida päevakajalise ja ka enda jaoks olulise aruteluõhtu, heategevusliku ürituse või mõne muu sotsiaalse ürituse korraldamises. Nende vahele mahub küllaldaselt lustakaid üritusi Seltsi sees ja teiste akadeemiliste organisatsioonidega. Oleme tuntud oma meeleolukate lauamänguõhtute poolest, kuid traditsioonilise tudengiorganisatsiooni semestriplaani mahub veel lai valik üritusi alates tantsukursustest ning lõpetades sõprusorganisatsioonide üritustega Soomes ja Rootsis.

Eesti Naisüliõpilaste Seltsis saab kanda ameteid alates raamatukoguhoidjast ja arvutiasjatundjast lõpetades laekuri, kirjatoimetaja ja juhatajaga, mis annab lisaks heale juhtimiskogemusele ka arusaama, kuidas toimib üks pea 600-liikmeline organisatsioon, mille liikmed paiknevad igal pool üle maailma.

ENÜS-i liikmed on väga eripalgelised nii teadmiste kui ka isiksuseomaduste osas, igaüks näeb ilmselt ka seltsi erineval moel, kuid kõiki liikmeid seovad ühised väärtused ja põhimõtted – ideaal haritud ja edasipüüdlikust eneseteadlikust eesti naisest.

KAJA KOGEMUSLUGU

Minu tee tudengiorganisatsioonideni oli küllaltki pikk ja, ei saa öelda, et vaevaline, kuid kindlasti igavam, kui mu elu praegu. Olen aja jooksul aru saanud paljudest sotsiaalsetest probleemidest, mida kohanud olen. Siinkohal pean silmas inimestevahelise suhtluse vähest tähtsustamist. Pean ka märkima, et tegu ei ole ainult lokaalse probleemiga – olen kohanud sama enamikes paikades, kuhu erinevad reisid mind viinud on. Enda osalusega organisatsioonides annan omapoolse panuse nende probleemide lahendamiseks.

Liikudes isiklikumale tasandile, näen, et minu suhtlemisoskus on muidugi paranenud, kuid asetan suurima kasumi isiklikele suhetele, mille loomisele on aluse pannud kuulumine Eesti Naisüliõpilaste Seltsi. Arvan, et inimesed arenevad kiiremini, kui neil on eeskuju, kellele toetuda või teisisõnu – eesmärk, milleni jõuda. Tudengiorganisatsioonide plussiks on just see, et nad koosnevad väga laiast ampluaast eeskujudest, kelle seast endale sobilik leida.

Tudengiorganisatsioonid annavad ka suurepärase võimaluse pikaajaliste sõprussidemete sõlmimiseks ja vaba aja veetmiseks teiste omasugustega. Samas ei jää kaugeks ka võõraste inimeste kutsumine oma organisatsiooni poolt korraldatud konverentsidele ja hiljem neile avaliku kõne pidamine. Ma ei ole veel kindel, kui kasulikuks mulle tulevikus saab kogemus, et olen saatnud kirja Ants Laaneotsale ja sisse juhatanud aruteluõhtu, kuhu ta kutsutud sai, kuid alati tuleb kasuks kahurväe hoidmine tagataskus.

UURI LIITUMISE KOHTA

KÜLALISÕHTUD:

15.02 ja 27.02
Riia 13-33, Tartu