Korporatsioon Filiae Patriae

INFOÕHTUD:

17.09, 23.09. 2020,19.15, W. Struve 4

ORGANISATSIOONIST

Korporatsioon Filiae Patriae (lühendid: C!FP, korp! Filiae Patriae; liikmeid nimetatakse fiiliateks) on Tartu Ülikooli juures registreeritud akadeemiline üliõpilasorganisatsioon, mis asutati 27. oktoobril 1920. aastal esimese Eesti naiskorporatsioonina. Vastu võeti põhikiri, kus esitleti soovi olla vaimselt ja majanduslikult iseseisvad ning iseteadvad, mõtlevad ja naiselikud naised, kes ei soovinudki kopeerida meeskorporatsioonide kombeid, vaid neid muuta ja täiendada vastavalt naise iseloomule.

Isamaa tütarde välismärkideks said valge-puna-roheline värvitekkel ja värvilint. Valge pidi sümboliseerima põhjamaa lumevälju, isamaa tütre hingelist puhtust ning püüdu hariduse poole, punane omakorda koidutaevast, isamaa-armastust, õestust ja noorustuld, roheline kodumaa metsi ja niite, julget lootust ning energilist püüdu paremusele.

Korp! Filiae Patriae tegutsemise eesmärgid olid nii asutamishetkel kui on ka tänapäeval järgnevad:
– õestuspõhimõttest lähtuva sõpruskonna loomine, liikmete tolerantsuse arendamine;
– oma liikmete igakülgne arendamine, tervislike eluviiside propageerimine;
– akadeemilise teadustöö soodustamine;
– rahvuslikkus, isamaa-armastuse süvendamine, eesti keele ja kultuuri väärtustamine.
Eduka tegevuse parimaks väljenduseks oli organisatsiooni populaarsus TÜ naistudengite seas. Igal aastal võeti juurde keskmiselt 30 uut noorliiget ning 1940. aastaks oli liikmeid 380, neist 109 tegevliiget, 28 noorliiget ja 243 vilistlast. Vilistlaskogu loodi 1926. aastal.

1940. aastal likvideeriti okupatsioonivõimude poolt kõik üliõpilasorganisatsioonid, nende hulgas ka korp! Filiae Patriae, ning varad konfiskeeriti.

17. veebruaril 1989. aastal taastati korporatsioon Filiae Patriae tegevus Eestis, mis vahepealsel ajal oli jätkunud varjatult nii Eestis kui väliskoondiste loomise ja tegutsemise näol välismaal. Praost Harald Tammur õnnistas Pauluse kirikus Filiae Patriae lipu ja 14 taastajat said vilistlastelt värvid.

Oma taastamisjärgsete aastatega oleme püüdnud järgida samu eesmärke, traditsioone ja põhimõtteid, mille lõid rohkem kui 90 aastat tagasi meie asutajad. Püüame ka praegu koondada endi hulka isamaalisi ja iseteadvaid naisi.

Oleme uhked oma maja ja ka Tallinna korteri üle, kus meie liikmed saavad igal hetkel koos käia. Meil on head tingimused aktiivseks tegevuseks ning võib öelda, et me oleme loonud oma põhimõtetes mainitud teise kodu naistudengile ja seda nii mitmeski mõttes.

OLE ROHKEM.