Eesti Psühho­loogia­üli­õpilaste Ühendus

ORGANISATSIOONIST

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on Eesti kõrgkoolides psühholoogiat õppivaid ja õppinud üliõpilasi ühendav vabatahtlik organisatsioon, mis on tegutsenud alates 18. novembrist 1992. 

Meie visiooniks on psühholoogiaalaste teadmiste ning neist tuleneva mõtteviisi kandepinna laiendamine Eesti ühiskonnas. Missiooniks on Tallinna ja Tartu psühholoogiatudengite ühendamine.

EPSÜ eesmärkideks on:
– ühendada Eesti kõrgkoolides õppivaid või õppinud psühholoogia eriala üliõpilasi;
– psühholoogia õppimisvõimaluste parandamine Eestis;
– EPSÜ liikmete huvide eest seismine;
– kontaktide loomine sarnaste ühingutega Eestis ja mujal maailmas.

EPSÜ perekonda kuulub juhatus, liikmed, hallpead, revisjonikomisjon, ning meie kõrval on ka mõningad pealtvaatajad. Kokku on meid saja ringis ning suhtluskeeleks on enamasti eesti keel.

Uued liikmed saavad kaasa aidata arutlus- ja filmiõhtute ning teiste ürituste korralduses.

 

INFOÕHTUD:

soon™

KRISTI KOGEMUSLUGU

EPSÜs tegutsemine on avardanud minu maailma. Organisatsioon annab hea võimaluse harjutada kätt nii meeskonna töös kui ka juhtimises ja organisatsioonipõhises enese arengus. Lisaks Lisaks sellele ei saa muidugi mainimata jätta põnevaid arutelusid oluliste teemade üle, mida saab koosolekutel ja ühisüritustel peetud hiliste õhtutundideni koos imeliste ja eritahuliste inimestega.

OLE ROHKEM.