Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus

EPSÜ ehk Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus on Eesti kõrgkoolides õppivaid ja õppinud üliõpilasi ühendav vabatahtlik organisatsioon. Me soovime, et iga Eesti inimene teaks, mis on psühholoogia.

Liigume selles suunas, et laiendada psühholoogiaalaseid teadmisi ja neist tuleneva mõtteviisi kandepinda Eesti ühiskonnas. EPSÜ seisab ka psühholoogiatudengite erialaste huvide eest ning kujundab ühiskonda, kus eriala lõpetanud tööle asuvad. Erinevate ürituste kaudu ühendab EPSÜ psühholoogia erialaga seotud inimesi, et tugevdada sidemeid, jagada teadmisi ja arendada koostööd.

EPSÜ liikmena avaneb sul võimalus saada endale laiem erialane tutvusringkond, mõelda ja tegutseda valdkondades, mis viivad meid eesmärkidele lähemale ning arendada endas kõiki neid lugematuid oskuseid, mida organisatsiooni liikmeks olemine võimaldab. EPSÜ liikmena saad selgema ülevaate Eesti psühholoogiamaastikul toimuvast ning paremat võimalust oma erialaseid õpinguid täiendada on raske leida!

KRISTI KOGEMUSLUGU

EPSÜs tegutsemine on avardanud minu maailma. Organisatsioon annab hea võimaluse harjutada kätt nii meeskonna töös kui ka juhtimises ja organisatsioonipõhises enese arengus. Lisaks sellele ei saa muidugi mainimata jätta põnevaid arutelusid oluliste teemade üle, mida saab koosolekutel ja ühisüritustel peetud hiliste õhtutundideni koos imeliste ja eritahuliste inimestega.

UURI LIITUMISE KOHTA

INFOÕHTUD:

Vestluseks lepi kokku aeg Saara (5810 4346) või Krisliniga (51 74 093).