Noore Õpetaja Huviklubi

ORGANISATSIOONIST

Noore Õpetaja huviklubi missioon on luua tugivõrgustik algajatele õpetajatele, toetamaks õpetajaks saamist ja ametis püsimist, hoides õpetajaameti kuvandit positiivsena. Meie visioon on, et iga õpetaja on väärtustatud ja hoitud. Meie organisatsioonis tegutseb aktiivselt ligi 15 liiget. Suhtleme eesti keeles. Koosolekuid korraldame Salme 1a tudengitoas või mujal kokkulepitud kohas. Uued liikmed osalevad aruteludes, ürituste korraldamisel, hääletustes ja muudes organisatsiooni tegevustes. Liitumine on avatud aastaringselt, kuigi tutvumisõhtuid korraldame kaks korda aastas. Liituma on oodatud kõik, kes õpivad õpetajaks, on tegevõpetajad, need, kes soovivad saada õpetajaks ning teised haridusvaldkonna huvilised. Liituda saab saates meile motivatsioonikirja aadressile no.huviklubi@gmail.com.

INFOÕHTUD:

soon™

GEITRUDI KOGEMUSLUGU

Olen aasta aega olnud NÕHKi tegevliige ja nüüdsest sügisest ka juhatuses aseesimees. Alguses ei saanud ma päriselt aru, mis toimub ja kuidas mina saan organisatsiooni tegevusse panustada. Iganädalastel koosolekutel avastasin, milliseid erinevaid üritusi me korraldame, näiteks teeõhtu õppejõuga, õpetajate päeva korraldamine, aruteluõhtu haridustöötajatega jne. Sain aru, et kui mind mingi teema väga huvitab, siis leian NÕHKi seast kaasmõtlejaid, kellega koos ideed teostada. Üha rohkem mõistsin, et NÕHK tegeleb sellega, mida selle liikmed tahavad teha. Nüüdseks oleme käinud kinos, bowlingus, külastanud koole, korraldanud suvepäevi, loosinud auhindu mitmete ürituste raames, nagu GPS kunst, ja teinud palju muudki. Oleme aktiivsemalt tegelenud organisatsiooni sotsiaalmeediaga, et Instagramis näidata, millega me tegeleme ning kus me käime. 

OLE ROHKEM.