Korporatsioon Rotalia

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Korporatsioon Rotalia on meestudengeid ühendav akadeemiline organisatsioon, mille eesmärgiks on eelkõike oma liikmete akadeemiline ja sotsiaalne harimine. Rotalias on võimalik osa saada rohkem kui 100 aastasest traditsioonidest ning leida sealjuures sõpruskond terveks eluks. Meid võib kutsuda ka ülemaailmseks tudengiorganisatsiooniks, mille koondiseid võib leida nii Brüsselis kui ka Põhja-Ameerika suurimates linnades. Kuigi Rotalia liikmeid võib staatuse järgi jagada kolmeks: noorliikmed (rebased), tegevliikmed (rotalused) ja vilistlased, on igaühel sama võimalusi ja vabadust, et ellu viia oma ideid akadeemilisel maastikul. Omalt poolt pakume kogemusi ning oskusi, mis aitavad liikmetel olla organiseeritum ning aktiivsem. Need oskused omandatakse teiste organisatsioonide liikmetega tihe läbikäimise, ürituste korraldamise ning esindusliku käitumise arendamise kaudu.Sellele lisaks võivad palju huvi pakkuda erinevad stipendiumivõimalused SA Rotalia Fondist, mis toetab oma liikmeid, jagades iga aasta stipendiume reisi- ja õpingueesmärkideks. Samal eesmärgil tegutseb korporatsiooniväliste tudengite heaks aga USA-s paiknevas Rotalia Foundation.

ARNOLDI KOGEMUSLUGU

Tere, olen Arnold Rein, keemia tudeng, õpetaja, rotalus. Rotaliaga otsustasin liituda õpingute alguses, kaks aastat tagasi. Seda seepärast, et otsisin võimalust, kus panustada nii enda kui teiste arengusse. Seejuures arendab korp! oma liikmeid ülikoolist täiesti erinevalt – kindla ja läheda ühenduse ning tugeva distsipliini abil. Õppimise kõrvalt on korbis tegutsemine mulle palju juurde andnud – alustades suurepärase vennaskonna ja ülemaailmse suhtlusringkonnaga ning lõpetades võimalusega end arendada valdkondades, mille olemasolust ma ei olnud teadlik. Olen lühikese aja jooksul kogenud palju, millele kindlasti lisandub aastate jooksul veel hindamatuid oskusi ja teadmisi. Näidetena võin välja tuua palju erinevaid ühisüritusi teiste organisatsioonidega, suurürituste korraldamise, erinevad treeningud ja harivad tunnid. Ennekõike meeldib mulle Rotalia juures tegutsemisvabadus. Igaüks saab võimaluse ise panustada just sel viisil, mis talle kõige meeldivam või milles end kasulikuna tunneb. Kuna liikmetel on organisatsiooni siseselt võimalik tegeleda väga paljude erinevate valdkondadega, on ka seltskond erialade poolest äärmiselt kirju. Nii nende, kui ka paljude teiste põhjuste tõttu arendab Rotalia oma liikmeid nii vaimselt kui füüsiliselt, andes neile väärtuslikke kogemusi terveks eluks.

OLE ROHKEM.