MTÜ Efektiivne Altruism Eesti

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Meie visioon on luua kogukond inimestest, kes tahavad ja oskavad tõhusalt head teha. Korraldame tegevusi selleks, et harida inimesi tõhusate karjäärivalikute ja annetamisvõimaluste osas. Korraldame üritusi inimeste leidmiseks ja olemasolevate liikmete seotuse suurendamiseks.

Kuna probleemide analüüsimine ja organisatsioonide mõju hindamine eeldab väga tugevat analüütilist mõtlemist ning paljude erinevate valdkondade tundmaõppimist, pakub see tudengitele suurepäraseid võimalusi enda teadmiste ja mõtlemise arendamiseks. Meie jaoks on samuti oluline enda arendamine, et suudaksime oma karjääri ja altruismi plaane tõhusalt ellu viia. Õpime näiteks ajaplaneerimist, tervise eest hoolitsemist, suhtlemist, kontaktide loomist, tõhusat õppimist ja teaduslikku meetodit.

Efektiivse Altruismi üks eesmärk on pakkuda õpilastele ja tudengitele karjäärinõu, et nad oskaksid oma haridusteed suunates enda panust maailmas tõsta. Mitmed eestlased on meie liikumise kaudu leidnud tee rahvusvahelistele koolitustele, töötubadesse ning ülikoolidesse.

Kuna efektiivne altruism puudutab paljusid olulisi probleeme maailmas, saavad tudengid meie liikumist kasutada enda erialal teadmiste laiendamiseks. Näiteks võidavad sellest informaatikud (tehnisintellekti riskide uurimisel), majandustudengid (näiteks globaalse arengu ja keskkonnapoliitikate kujundamisel), bioloogid (biotehnoloogia riskide uurimisel) ja paljud teised. Efektiivse altruismi liikumine täiustab oma erialase tudengiorganisatsiooni tegevust.

Efektiivse altruismi kogukonnas on mitmeid heal positsioonil inimesi üle terve maailma. End sellega seostades on tudengitel võimalus suurendada oma tutvusringkonda rahvusvaheliseks ja leida enesearenguvõimalusi välismaal.

Eesti efektiivse altruismi kogukonnas on hetkel umbes 30-40 aktiivset liiget ning palju kaasamõtlejaid. Liituda on võimalik aastaringselt. Suhtlus on seni toimunud eesti keeles, aga oleme ka korraldanud kohtumisi lähiriikide efektiivse altruismi gruppidega ning välistudengid on samuti oodatud liituma. Uued liikmed saavad panustada näiteks töörühmades, jagades oma mõtteid siseürituste vestlustel, aidates avalikke üritusi korraldada ning levitades efektiivse altruismi maailmavaadet oma sõprade ja tuttavate seas või ka teistes organisatsioonides.

OLLE KOGEMUSLUGU

Ma pidasin ennast enne kriitiliselt mõtlevaks ja võrdlemisi objektiivseks inimeseks. Pärast organisatsiooniga Efektiivne Altruism Eesti liitumist hakkasin mõistma, kui palju me tegelikult kipume mõtlema mingeid ühiskondlikke rööpaid pidi. Kartsin algul, et minu idealistlik maailmaparandaja vaatevinkel kaob, kuid tegelikult on see ainult võimendunud. Maailmas on palju tublisid ja ääretult intelligentseid inimesi, kes teevad meeletul määral head. Selliste spetsialistide, teadlaste ja altruistide pärast lähebki elu siin planeedil aasta-aastalt paremaks meie kõigi jaoks.

Efektiivne Altruism Eesti on mind kokku viinud selliste inspireerivate inimestega, kelle intelligentsus, hoolivus ja ratsionaalsus löövad mind pahviks. Pea iga vestlus nendega on toonud minu mõtlemisse püsivaid positiivseid muutusi.
Palju isekamast vaatevinklist on Efektiivne Altruism Eesti mu elule andnud sihi ja mõtte. Me saame kõik maailma parandamisse panustada, selle tulemuslikkus esildub suures pildis väga selgesti. Kui ma oma raugapõlves vaatan elule tagasi, siis ma tahan vastata küsimusele “Kui palju teadlikke olendeid olen ma aidanud?” vastusega “Nii palju kui võimalik.”

OLE ROHKEM.