Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Bioteaduste Üliõpilaste Selts on organisatsioon, mis koondab enda alla bakalaureuse, magistri ja doktoritaseme bioteaduste üliõpilased. Seltsi peamisteks eesmärkideks on bioteadusi õppivate tudengite erialaste oskuste ning vastava õppe- ja teadustöö arendamine ning seltsi liikmete tutvusvõrgustiku laiendamine ja tööturul konkurentsivõimalisemaks muutmine läbi erialaste ürituste korraldamise. Nende eesmärkideni jõudmiseks on seltsis loodud 8 töögruppi:

1) Õppekavade töögrupp – eesmärgiks õppekavade arendus ja täiustus.
2) Õpirände töögrupp – õpirände võimaluste suurendamine ja parandamine läbi rahvusvaheliste partnerülikoolide leidmise ning suvepraktikate edastamise.
3) BÜS disainigrupp – plakatite ja infokirjade kujundamine.
4) Teaduse populariseerimine – bioteaduste populariseerimine ühiskonnas läbi erinevate tegevuste näiteks korraldades teadusteemalisi seminare ning käies koolides esinemas.
5) Tugitudengi süsteem – peamiselt I aasta üliõpilastele mõeldud järele aitamise süsteem, millele aitavad kaasa vanemate kursuste üliõpilased.
6) Biotech töögrupp – kontaktide loomine ja koostöö arendamine biotehnoloogia ettevõtetega.
7) Õppematerjalide töögrupp – üliõpilastele korralike konspektide loomine koostöös õppejõududega.
8) Liikmehaldus – seltsi liikmetele ürituste korraldamine.

TÕMBA AVALDUS ALLA

INFOÕHTUD: