Bio­teaduste Üli­õpilaste Selts

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Bioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS) on kõiki bioteaduste huvilisi ühendav organisatsioon. Kaheksa tegevusaasta jooksul on meil õnnestunud palju korda saata, sh võita OLE ROHKEM aasta tudengiorganisatsiooni tiitel.
Panustame aktiivselt teaduse populariseerimisse, õppekavade arendamisse, erinevate teaduslike (ja mõnikord ka mitte nii teaduslike) ürituste korraldamisse. Lisaks aitame uutel üliõpilastel ülikooli sisse elada ning pakume suurepäraseid võimalusi enda arendamiseks mitmetes erinevates valdkondades.
Seega, kui soovid leida uusi sõpru, mõttekaaslasi ning muuta nii enda kui ka teiste tulevikku paremaks, liitu BÜSiga juba täna!

Oma eesmärkide täitmise nimel tegutseb BÜSis 8 töögruppi:
Teaduse populariseerimise töögrupp
Tugitudengite töögrupp
Sotsiaalürituste töögrupp
Õppekvaliteedi töögrupp
Bioettevõtluse töögrupp
Sponsorluse töögrupp
Keskkonna töögrupp
Hariduse töögrupp

CAROLINI KOGEMUSLUGU

Mina liitusin BÜSiga, sest olin tagasihoidlik esimese aasta tudeng võõras linnas, kes lootis leida uusi tutvusi, kellega sarnaseid huve jagada. Täpselt nii juhtuski! Kohe olin kaasatud igasugustesse meelelahustuslikesse, põnevatesse ja harivatesse tegevustesse. Tänu tõeliselt toetavale ning motiveerivale seltskonnale leidsin peagi endas julguse kandideerida tugitudengite töögrupi juhiks ja aasta hiljem ka juhatusse. BÜSis aktiivne olemine on andnud mulle juurde palju julgust ning erinevaid oskusi nagu meeskonna juhtimine, ürituste korraldamine, avalik esinemine, sponsorite leidmine ja palju muud, mida niisama ülikoolis ei õpetata. Loomulikult sain Seltsist ka kasulikud tutvused ja sõbrad kogu eluks.

OLE ROHKEM.