Eesti Õigus­teaduste Üli­õpilaste Liit

ORGANISATSIOONIST

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit on iseseisev, kasumit mittetaotlev üliõpilaste poolt juhitav hariduslik organisatsioon, mis ühendab Eesti õigusteaduse tudengeid, kes on huvitatud praktilisest õigusteadusest ning töötamisest antud valdkonnas. EÕÜL korraldab üritusi kõigile õigusteaduskonna üliõpilastele. EÕÜL-is võib tudengist saada kontaktisik mõnele Eesti suurimale advokaadibüroole ning seeläbi on võimalik saada vahetu ning väga väärtuslik tutvus, millest on kasu nii praktikale kui ka tulevikus tööle kandideerides. EÕÜL annab võimaluse korraldada üritusi õppejõudude, kohtunike, ettevõtete juristide ja teiste õigusvaldkonnaga kokkupuutuvate spetsialistidega.

 

INFOÕHTUD:

Sügisel

ELISE KOGEMUSLUGU

Olen olnud Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu liige 2011. aastast alates ning jätkanud tänaseni aktiivselt MTÜ tegevusse panustamist. Juhatuse liikmena olen saanud osa kõigest, millega üks MTÜ peab tegelema. Meie põhiliseks eesmärgiks on olnud õigusvaldkonna spetsialistide kokkuviimine õigusteaduskonna tudengitega, et lisaks koolis õpitule anda juurde ka midagi huvitavat ja äärmiselt praktilist. EÕÜL alustas oma tegevust 2006. aastal ning on tänaseks kasvatanud oma liikmete hulka pea kolmekümneni. Liikmelisus meie MTÜ-s tähendab aktiivsust, korraldame õppeaasta vältel nii debatte, foorumilaudu kui ka teaduskonna peoüritusi. Esimesel aastal sulandusin seltskonda, pakkudes abi erinevate õigusalaste teemade väljapakkumisel ürituste tarbeks ning korraldasin oma esimese ürituse Riigikohtus. Järgmistel aastatel olen olnud juhatuse liige koos mitmete teiste toredate tudengitega ja leidnud koos uusi võimalusi meie tegevuse laiendamiseks. Oleme kirjutanud projekti kohalikule omavalitsusele Tartu vangla külastamiseks; liitunud Eesti Noorteühenduste Liiduga, mis on katuseorganisatsiooniks paljudele Eesti noorteühingutele; oma teaduskonnas algatasime projekti puhkeruumi loomiseks (valmis 2012. aastal).

Eelkõige olen uhke, et oleme loonud sellise üritustesarja nagu „Kohtumine tundmatuga“, mis annab võimaluse tutvuda lähemalt õigusteaduskonna õppejõudude, lektoritega. Lisaks on äärmiselt praktiline ja suure kasuteguriga töötubade programm, mille jooksul saavad tudengid lahendada õiguslikke probleeme ja nende tööle annavad hinnangu õigusspetsialistid.

Kuulumine EÕÜL-i ei ole olnud minu jaoks lihtsalt hobi, vaid see on tähendanud ka suurt pühendumist ja tiimitöö tõhususe parendamist ning enesearendamist. Olen saanud kogemuse, mis annab mulle tulevikus kindlasti suurepäraseid võimalusi.