SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

2000. aastal asutatud SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks suurimatest ja
vanimatest lastehaiglate juures tegutsevatest heategevusfondidest Eestis, mille mitteametlik
tunnuslause on „Täites lünki aastast 200_!“. Heategevusorganisatsioon tegeleb haigete ja
erihooldust vajavate laste koduste ravitingimuste parandamisega, hüvitades
kuludokumentide alusel raske või haruldase haigusega lapse raviga seotud kulutusi, mida
Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusamet ei kata kas üldse või mitte täies ulatuses.
Samuti toetab fond vajaliku aparatuuri soetamist haiglatesse ning arstide ja teiste
erialaspetsialistide täiendkoolitusi. Kõik Lastefondi vahendid tulevad headelt annetajatelt –
eraisikutelt või ettevõtetelt, kes soovivad anda oma panuse haigete laste toetuseks.
Annetuste kogumiseks korraldab organisatsioon erinevaid heategevuskampaaniaid ja
–aktsioone, pakkudes annetamisvõimalust avalikes kohtades ja üritustel ning organiseerib
koostööd sponsoritega.


Fond toetub eesmärkide elluviimisel südikatele vabatahtlikele Tallinnas ja Tartus.


Vabatahtlike võimalikud ülesanded organisatsiooni tegevuses kaasa löömiseks on:

 • Tutvustada SA TÜK Lastefondi erinevatel üritustel, jagades infot kampaaniate ning
  fondi tegevuse kohta.
 • Koguda annetusi ning leida erinevatel üritustel potentsiaalseid uusi püsiannetajaid.
 • Jagada teavet SA TÜK Lastefondi toetusvõimaluste kohta ning suunata seekaudu
  fondi poole uusi abivajajaid.
 • Teha koostööd erinevate heategevusorganisatsioonidega.
 • Aidata välja mõelda, organiseerida ja ellu viia erinevaid vahvaid heategevusüritusi.
 • Tegeleda lastega Klubi Tartu Maratoni lasteüritustel ning vastavalt vajadusele ka
  teiste koostööpartnerite korraldatavatel üritustel.
 • Rakendada oma erialaseid oskuseid organisatsiooni hüvanguks, nt abistamine
  turunduse, müügi, tõlke, meedia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vm
  vallas.
 • Aidata kaasa fondi igapäevatöös, nt postisaadetiste saatmine, informatsiooni
  otsimine, andmete sisestamine vm.
 • Mõelda välja uusi ja innovaatilisi viise fondi tutvustamiseks ning tegevuse
  laiendamiseks.
 • Arendada omavahelist suhtlust ning koostöövõimet, luua hästitöötav meeskond nii
  Tartus kui ka Tallinnas.
 • Vastavalt vajadusele aidata korraldada vabatahtlike värbamist.
 • Käia kohal ning kaasa mõelda ja rääkida võimalikult paljudel koosolekutel, mis
  toimuvad üle nädala.Kontakt:
www.lastefond.ee
https://www.facebook.com/lastefond/
https://www.instagram.com/tyl_lastefond/