Korporatsioon Sakala

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Korporatsioon Sakala on 14. novembril 1909. a. asutatud akadeemiline meesorganisatsioon, mille sihiks on tugevdada akadeemilist ühtekuuluvustunnet ja toetada oma liikmeid moraalselt ja aineliselt.
Oma tegevusega aitame kaasa Eesti omariikluse kindlustamisele, kultuuri säilitamisele ja arendamisele ning demokraatiaideede realiseerumisele. Sakalas liitutakse vennaskonnaga, mis ühendab liikmeid ka pärast ülikooli lõpetamist.

eiega on kõige parem tutvuda iga semestri alguses korraldatavatel külalisõhtutel. Infot korp! Sakala külalisõhtute, tegevuse ja ajaloo kohta on võimalik leida kodulehelt ning sotsiaalmeediast.

MATISE KOGEMUSLUGU

Korporatsiooni tähendus korp! Sakala näitel on minu jaoks kogu aja jooksul, mil olen asjast üldse teadlik olnud, väga palju muutunud. Esimene vihje selliste müstiliste organisatsioonide olemasolust jõudis minuni ansambliproovis räägitud legendi mõõtu juttudega teostamatust rebaslennust. Huvi tekkimine oli niisiis ilmne ja kui müstikale lisandusid lubadused võimsast tutvusringkonnast, lugematutest traditsioonidest, väärikusest ja ühtekuuluvustundest, olin müüdud. Soovimata teha puhtalt vennast lähtuvalt kallutatud valikut, külastasin pea kõiki Tartu üliõpilasorganisatsioonide külalisõhtuid, ent lõpetasin ikkagi Sakalas. See valik on toonud mulle lisaks kõigele lubatule veel oma erialast laiema arusaama ülikoolist ja ühiskonnast, arendanud minus sirgeselgsust igas tähenduses ning võimaldanud osa saada elukoolist, milleta jäänuks omandatud ülikooliharidus lihtsalt ühekülgseks. Vastusena põletavatele ajapuuduse ja alkoholiküsimustele saan kinnitada, et Karskusliidu liikmest cum laude diplomiga korporant pole enam eriline haruldus, ning et korporatsioonid on kogu oma näilise konservatiivsuse juures ühed konstruktiivsemad ja innovatiivsemad organisatsioonid riigis.

MATTIASE KOGEMUSLUGU

Liitusin korp! Sakalaga 2008. aastal kohe, kui Tartu Ülikooli astusin. Minu liitumise peamiseks põhjuseks toona olid perekondlikud traditsioonid, kuna minu isa kuulub samuti korp! Sakalasse.

Korporatsiooniga liitumist ei ole ma hetkekski kahetsenud ja olen isale väga tänulik, et ta keelitas mind just korp! Sakalaga liituma. See tegi ülikooliaja täiuslikuks – kogu tralli kõrval aitas oma traditsioonidega paremini mõista, mida tähendab akadeemilisus. Puhtalt materiaalses mõttes kostitas korp! Sakala krooniliselt rahatut rebast alati kosutava prii õlle ja lõunasöökidega, kuid saadud emotsionaalne väärtus ja mitmekesine sotsiaalne kapital on need, mida pean kõige väärtuslikemaks.

Ühtekuuluvustunne, ühise lipu all rongkäikudel osalemine, omad traditsioonilised hüüded ja laulud, koos vendadega Tallinna laulukaare all või koorireisil Valgevenes lõõritamine ja kõik sellega kaasnevad seigad annavad igaveseks nostalgilist jutuainet sellest, „kuidas meil vanasti oli“.

Kui lapsed pannakse kooli, siis enamasti on nende ainsaks ühiseks omaduseks sarnane sünniaeg. Võib juhtuda, et inimene leiab mõne klassikaaslasega ühised huvid ja leiab sõbrad, kes jäävad ka pikalt pärast kooli lõppu. Ülikoolis ollakse juba tihedamalt koos nendega, kellega on sarnased huvid ja erialateadmised, mistõttu tihti öeldakse, et ülikoolist leiavad inimesed oma parimad sõbrad. Tõsi, kuid korp! Sakalast aga olen leidnud omale vennad. Korporatsioonide eriline omadus on see, et tegemist ei ole huvialaringiga ega ühte patta pandud samaaegselt sündinud inimestega. Korporatsioonides on täiesti erinevatest eluvaldkondades, eri vanuses, erineva sotsiaalse taustaga, erinevate poliitiliste vaadetega inimesi, keda ühendavad ühised väärtused.

Korporatsiooni liikmete seas on kindlasti inimesi, kellega ühiseid huvisid rohkem, kui teistega. Seetõttu on korp! Sakalal oma meeskoor, oma alpiklubi, erinevate spordialade ühised harrastajad, bridžisõbrad ja palju muud. Kuid inimesed, kellega oma huve ja hobisid koos arendada, ei pruugi olla samalt kursuselt, samalt erialalt ega sündinud samal kümnendil – see teebki korporatsioonide sotsiaalse kapitali niivõrd mitmekesiseks ja eriliseks. Ja alati võib koos midagi uut välja mõelda, mida harrastama asuda.

Lõppude lõpuks säilivad vendade sidemed korp! Sakalaga igavesti – isegi pärast seda, kui nad auvalvega maha maetakse.

OLE ROHKEM.