Riigiteaduste Selts

ORGANISATSIOONIST

Meie nägemus on, et riigiteaduste üliõpilane on osa ühtsest kogukonnast, võtab selle tegevusest aktiivselt osa ja aitab kaasa hea eriala kuvandile.

Seltsi ülesandeks on liita Skytte instituudi üliõpilasi ürituste, arutelude ja koosolemistega sidusaks kogukonnaks. Oma tegevustes keskendume eelkõige bakalaureuse astme tudengitele ning sellest tulenevalt on meie suhtluskeeleks eesti keel. Loomulikult võtame äärmiselt hea meelega vastu ka kõik magistrandid, kes soovivad olla osa RTS-i perekonnast. Oma maja või kontorit Seltsil küll pole, kuid selle eest on meil ligi 90 liiget, kes kõik on täis pealehakkamist ja indu.

Igal Riigiteaduste Seltsi liikmel on võimalus aktiivselt meie arengusse panustada liitudes vabalt valitud toimkonnaga (üritused, sisekommunikatsioon, poliitikalabor). Seeläbi saab liige panustada ka enda arengusse.

JOANNA KOGEMUSLUGU

Olin 2018. aasta alguses Riigiteaduste Seltsi asutamise keskmes ja sain RTSi esimeseks juhiks. Need pool aastat, mil RTSi juhtisin, olid tohutult arendavad. Organisatsiooni loomine on nüüd oskus, mis minuga alatiseks jääb ja mida saan edaspidises elus kasutada.

RTS sai loodud selleks, et kogukonda luua ja minu meelest ta seda ka kõige paremini teeb. Vahva oli näha, kuidas kuu-kaks peale seltsi asutamist istusid ja suhtlesid koos Lossi 36 saunas kõigi bakalaureuse kursuste kui ka magistri Skytte üliõpilased. See oli varasemalt harv nähtus. Samuti oli tore näha, et liikmed üldkoosolekutel arutavad tuliselt nii oluliste kui vähemoluliste otsuste üle. Kõik tahtsid, et see selts toimiks ja areneks.

Viimaks kannab RTS ka kõigi tudengiorganisatsioonide eripära – see on platvorm ükskõik millise ürituse või projekti kirjutamiseks. RTSist on alati leida inimesi, kes on valmis sinu ideedega kaasa minema. Seega võid ise RTSis luua endale võimalusi arenemiseks. Eriti, kuna Skytte instituut ise on alati ka valmis meid toetama.

OLE ROHKEM.