EGEA-Tartu

INFOÕHTUD:

17.09.2020, 19.00, Jaani 20

ORGANISATSIOONIST

EGEA-Tartu moodustavad punt entusiastlikke ja säravaid noori inimesi, keda ühendab üks – huvi geograafia vastu. EGEA-Tartu on osa üleeuroopalisest organisatsioonist EGEA (European Geography Association), mis koondab endas allüksusi üle kogu Euroopa. Nõnda on meil tihe suhtlusvõrgustik üle kogu Euroopa, mis on tänapäeva globaliseerunud maailmas hindamatu väärtusega. Mis saaks olla paremat, kui ühist huvi jagavate inimeste ühendus, mis ületab riigipiire?!

Aga ega me kadedad ole oma teadmisi geograafiast ainult „omasugustega“ jagama! Nõnda on meie südameasjaks saanud ühiskonnas selgitada, misasi see geograafia ikkagi on. Tahame murda seda müüti, mille järgi on geograafid peamiselt kivi- ja mullauurijad või õpetajad – teame, mis võimalusi geograafia haridus pakub ja meie liikmed annavad oma panuse selleks, et see teadmine jõuaks ülikoolist väljapoole.

Kuidas me seda teeme? Selleks on meil teaduse populariseerimise töörühm, kes käib koolist kooli, messilt messile ja levitab geograafia sõna läbi eriala puudutavate interaktiivsete töötubade. Nõnda kuulevad õpilased, kuidas geograafid planeerivad linnu, loovad geoinfosüsteeme, koostavad kaarte, töötlevad geograafilisi andmeid, käivad ise maad mõõdistamas, loovad mudeleid ja rekonstruktsioone, käivad ekspiditsioonidel alates džunglist, lõpetades poolustega.

Lisaks ühiskonna arusaamale läheb meile korda ka meie endi hariduse kvaliteet. Nõnda teeme tihedat koostööd Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga, et geograafia õpetamine oleks jätkusuutlik ning pakuks kvaliteetset, kaasaegset ja üliõpilaste soovidega arvestavat haridust. Selleks on meil kokku pandud õppekava arendamise töörühm, sest lõppude lõpuks oleme ju meie need, kes saadud teadmistega maailma vallutama lähevad! Selle töörühma läbi jõuab geograafia tudengi hääl efektiivsemalt osakonnani ning saab võimalikuks produktiivne arutelu, kuidas saavutada koostöös parim tulemus!

Et seltsi sisekliima ei manduks, on meil muidugi ka ürituste korraldamise meeskond, kes vastutab seltsi liikmete sotsialiseerumise ja meelelõõgastamise eest.

Muul ajal naudime EGEA Euroopa-poolseid hüvesid, võimaldades oma liikmetel odavalt Euroopas ringi rännata, näiteks teiste EGEA üksustega vahetusi korraldades. Ja muidugi, et meel püsiks reisimise ja kultuuride avastamise kõrvalt terav, saab ühendada reisimise geograafiateemaliste kongressidega, mida toimub aastas lausa viis!

Meie punt on parajalt segane seltskond: kes võtab ratta selga ja sõidab sellega Euroopas ringi, kes orienteerub läbi Maarjamaa tihnikute, kelle suureks huviks on paleotoitumine, kes näitleb, kes tantsib – inimesed on erinevad ja meile meeldib see. Meie kõigi sees on avastaja – iseenda avastaja, teiste inimeste tundmaõppija, erinevatest riikidest ja kultuuridest huvituja.

Kui tunned, et see on kamp, millest tahaks osa saada, siis tule meie sekka. Tingimuseks on see, et pead valima omale vähemalt ühe töörühma, mille tegevuses kaasa lööd!

Liituda on võimalik iga semestri alguses, võta meiega ühendust Facebookis.

OLE ROHKEM.