Korporatsioon Fraternitas Liviensis

ORGANISATSIOONIST

Korporatsioon Fraternitas Liviensis (C!F!L!) on 1918. aastal loodud, farmaatsiatudengitest alguse saanud üliõpilasorganisatsioon. Vennaskond, kelle vankumatuteks põhimõteteks on vendlus, ausus ja hoolsus, on tänaseks kasvanud ligemale 200-liikmeliseks ning valmistub oma peatseks 100. juubeliks. C!F!L! trikoloori kaunistavad violetne (rõõm), roheline (lootus) ja valge (rahu). Oleme üks kümnest Eesti Korporatsioonide Liitu kuuluvast korporatsioonist. Vaba Eesti kodanikena võtame ühiselt osa vabariigi ning ülikooli tähtpäevade rongkäikudest. Ootame enda ridadesse liikmeid, kes on valmis haarama initsiatiivi, leidma ennast ja omandama väärtuslikku juhtimiskogemust. Väljunditeks selle saavutamisel on erinevad meelelahutuslikud ja harivad üritused nagu rebastunnid, koosolekud, õllelauad, sport, tantsukursused neidudega, ettekandeõhtud huvitavatel teemadel jpm, lisaks loomulikult suurepärane seltskond, kes juba hätta ei jäta. Meie korporatsioon tegutseb nii Tartus kui Tallinnas.

INFOÕHTUD:

11.09, 17.09 ja 02.10.2020, 20.00, Jakobi 52

SANDERI KOGEMUSLUGU

Minu nimi on Sander. Olen 26 aastane ning alustan 2015. aasta sügisel doktoriõpinguid Tartu Ülikooli skandinavistika osakonnas. Korp! Fraternitas Liviensisega liitusin 2012. aasta kevadel, kui olin lõpetamas enda bakalaureuseõpinguid.Olin liitudes veidi skeptiline ning ei teadnud, kas akadeemilistes organisatsioonides praktiseeritav „rebaseaeg“ mulle kui juba kogenud tudengile meeltmööda on. Praegu noorliikmeajale tagasi vaadates võib tõdeda, et täidetud ülesanded ja kohustused ei olnud sugugi ebameeldivad ega tüütud; vastupidi: tihti oli tegemist väljakutsetega, mis nõudsid nutikust ja loovust ning loomulikult võis alati abi küsida mõnelt kaasvennalt.Korp! Fraternitas Liviensis liikmeks oldud aeg on mulle andnud juurde eeskätt palju sõpru, nii enda eakaaslasi kui ka palju vanemaid härrasmehi, kes, vaatamata suurematele elukogemustele, kohtlevad mind kui võrdset ning kes oma mõtetes on endiselt jäänud noorteks tudengiteks. Tegevliikmena peetud ametites olen õppinud avalikku esinemist, ürituste organiseerimist, organisatsiooni rahaasjade planeerimist ja palju muud, mida läheb lisaks akadeemilise organisatsiooni liikmena tarvis ka tööalases ning isiklikus elus.Soovitan korp! Fraternitas Liviensisega liituda kõigil ülikoolis õppivatel isamaaliselt meelestatud noormeestel, kes soovivad kuuluda vendade perre, mis tegutseb juba aastast 1918.

OLE ROHKEM.