Korporatsioon Arminia Dorpatensis

ORGANISATSIOONIST

Korporatsioon Arminia Dorpatensis on Tartus tegutsev akadeemiline värve kandev (sks k verbindung) meeskorporatsioon, mille põhimõteteks on liikmetest ühtse sõpruskonna moodustamine, akadeemiline haritus ning liikmete panustamine riigi ja ühiskonna paremasse käekäiku.

Arminiasse kuulub küllaltki erineva tausta ja elukutsega liikmeid eri Eesti piirkondadest. Olles aktiivselt tegutsev organisatsioon nii kodumaal kui oma liiduvendade juures välismaal, kujuneb meie liikmetel reeglina õpingute ajal välja küllaltki suur sõprusringkond üle Euroopa, kus meie liikmed tihti ka reisivad ja tudeerivad.

Võtame nii sügis- kui kevadsemestriti avasüli vastu ka uusi liikmeid. Selleks hoia silm pealmeie külalisõhtutel, mille leiad Facebookist ja kodulehelt. Kui aga parasjagu külalisõhtut ei ole, siis tule ja lase kella ikkagi.

INFOÕHTUD:

soon™

JUMAL, VABADUS, ISAMAA

Erinevalt enamikest teistest Tartus tegutsevatest meeskorporatsioonidest, ei ole korp! Arminia Dorpatensis puhul tegemist vehkleva korporatsiooniga. Korporatsiooni algusaegadel 19. sajandi keskel sellise küllaltki avangardliku seisukoha võtmise eesmärgiks oli rõhutada kristlikku põhimõtet mitte tõsta relva oma ligimese vastu, vaid katsuda lahendada tülisid läbi arutelu.

Auküsimuste lahendamine mitte-verevalamise teel on tänaseks päevaks jõudnud ka teiste Tartus tegutsevate nn „vehklevate“ korporatsioonide kokkulepete hulka. Relva kasutamine vabariigi ja vabaduse vaenlaste vastu on seevastu lubatud – Arminiasse kuulub ka palju kaitseväelasi, toetatakse ajateenistust läbivaid liikmeid ning soositud on kuulumine Kaitseliitu.

Korp! Arminia Dorpatensis tegevust koordineerib selleks valitud kolmeliikmeline eestseisus, kelle ülesandeks on juhtida korporatsiooni igapäevaelu ja välissuhtlust, korraldada kinniseid üritusi liikmetele ning ühiseid üritusi teiste akadeemiliste organisatsioonidega.

Traditsiooniliste regulaarsete sündmuste hulka kuulub korporatsiooni asutamise ja taasasutamise tähistamine kommersiga, õllelauad teiste akadeemiliste organisatsioonidega, spordipäevad, väljasõidud liidukommersile või teiste liidukorporatsioonide külastamiseks.

Korporatsiooni liikmed jagunevad vastavalt oma akadeemilisele vanusele – traditsiooniliselt akadeemilistele organisatsioonidele on liikme reaalne vanus teisejärguline – kolme staatusesse. Värskelt korporatsiooni liikmeks astunud liige on rebane (reb!), kelle peamiseks ülesandeks on organisatsiooni kommete ja reeglistiku õppimine vanemate korp! liikmete juhendamise all.

Reeglina kestab nn rebaseaeg kaks või kolm semestrit. Suur osa õpigute ajast on liige siiski täieõiguslik kaasvõitleja (ksv!), kelle ülesandeks on korporatsiooni igapäevaelust aktiivne osavõtt ja ühiste sündmuste korraldamisele kaasa aitamine ühe või teise ameti näol. Peale õpingute lõppu suundub liige vilistlaste (vil!) radadele, kuid edaspidine korporatsiooni tegevuses kaasalöömine nõu ja jõuga on sellegipoolest väga oodatud.

ES STEHT AUF FESTEM GRUNDE

Korp! Arminia Dorpatensis kuulub üleeuroopalisse korporatsioonide Wingolfi liitu, mis toob sõpruskonnaks kokku 35 eri korporatsiooni nii Eestis, Saksamaal kui ka Austrias. Lisaks liiduorganisatsioonide omavahelisele suhtlemisele on Wingolf kui katusorganisatsioon sõlminud sõpruslepingu Šveitsis paikneva Falkensteini liiduga. Värvid must-valge-kuldne eristasid 19. sajandi keskel Wingolfit revolutsioonilistest Burschenshaftidest, kelle värvideks olid Saksa Rahvusvärvid must-punane-kuldne.

Kokku koosneb Wingolfi liit praeguseks koos vilistlaskogudega ligikaudu 6 000 liikmest. Sarnaselt liitu kuuluvate korporatsioonide eestseisustega valitakse perioodiliselt kolmeliikmelist liidu eestseisust. Valimine toimub üle kahe aasta toimuval liidukommersil Eisenachis kõikide liidukorporatsioonide seast ettepaneku alusel kusjuures igal liidukorporatsioonil on üks hääl.

 

TRAUGOTT HAHN – HAUS

Korp! Arminia Dorpatensis korporatsiooni maja on tema liikemetele justkui teine kodu – üheks erisuseks teistest Tartus tegutsevatest korporatsioonidest omab korp! Arminia Dorpatensis oma kortereid nagu ka enamus teisi Wingolfi korporatsioone.

Reeglina elavad korterites korporatsiooni igapäevaelu korraldavad kaasvõitlejad ning noorliikmetest rebased, vahel ka külalisena Tartus viibivad liiduvennad teistest Wingolfi korporatsioonidest, õppejõud jt korporatsioonile lähedalseisvad inimesed. Korterite toad on nimetatud seni taasavamata liidukorporatsioonide linnade nimede järgi.

Korp! Arminia Dorpatensis taasasutamise algusaastatel toimus tegevus sellel ajal Tartu Ülikooli omanduses olevas Roosi tn 1 elamus. Õpetaja 11 asuv hoone, praegune konvendihoone, soetati aasta peale taasasutamist, kui oli kogunenud piisavalt vahendeid endale konvendi soetamiseks.

Esimesed kümmekond aastat peale taasasutamist toimis terve korporatsiooni elu Õpetaja 11 ülemisel korrusel, hoone alumise korruse väljaehitamiseks esialgu vahendeid nappis ning see oli pigem konserveeritud olekus. Sajandivahetuseks oli liikmeskond piisavalt kosunud, et võis hakata kavandama alumise korruse väljaehitamist vastavalt korporatsiooni vajadustele.

Tänaseks päevaks on praktiliselt kogu korporatsiooni igapäevaelu kolinud teiselt korruselt valminud avarale esimesele korrusele, kus asub saal, puhketuba, baariruum, eraldi köök, raamatukogu jpm. Mõnevõrra üllatuslikuna võib tunduda asjaolu, kuidas ülemisele korrusele üldse legendaarsed sündmused koos kõige raamatukoguga ära võisid mahtuda.

Maja on nimetatud meie märtrist vilistlase Gotthilft Traugott Hahn-i austamiseks ja mälestuseks „Traugott Hahn majaks“. Tegemist oli Eesti vaimuliku ja usuteaduste õppejõuga ning ühega ohvritest, kes Eesti Vabadussõja käigus vahetult enne Tartu vabastamist linna Krediidikassa keldris kommunistide poolt mõrvati.

OLE ROHKEM.