EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts on mittetulundusühing, mis tegutseb liikmete omaalgatuslikul alusel. Selts on loodud 19. märtsil 2001. aastal eesmärgiga ühendada maastikukaitse ja –hoolduse eriala tudengeid, kuid 2005. aastast võivad seltsiga liituda kõik Eesti Maaülikoolis õppivad üliõpilased.

Pole vahet, kas sinu eriala on tehnotroonika, aiandus, loomakasvatus, maaehitus, loodusturism või mis iganes veel. Peaasi, et õpid Eesti Maaülikoolis ja tunned huvi loodus- ja keskkonnakaitse teemade vastu. See ei tähenda, et peaksid paduroheline olema, keegi meist pole. Küll aga püüame oma tegevuse käigus olla võimalikult keskkonnasõbralikud ja edendada keskkonnateadlikkust üliõpilaste seas. Selleks käime matkamas, teeme talguid, hoolitseme seltsielu eest ja korraldame erinevaid meelelahutuslike ja harivaid üritusi (ekskursioonid, filmiõhtud jms). Ühtlasi aitame kaasa tudengite teaduskonverentsi TalveAkadeemia korraldamisele ja teeme koostööd teiste organisatsioonidega.

Uusi liikmeid võtame vastu kogu õppeaasta vältel. Seltsi liikmeks olemisega kaasnevad uued teadmised keskkonnakaitse valdkonnast, toredad sündmused, kasulikud kontaktid, projektijuhtimise kogemus, uued sõbrad ja palju mälestusi.

OLE ROHKEM.