Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on arstitudengeid ühendav organisatsioon. Meie missiooniks on tõsta Eesti rahva vaimset, füüsilist ja sotsiaalset heaolu läbi arstitudengite arendamise, tervist toetavate hoiakute juurutamise ja tervisesõbraliku poliitika loomise.EAÜSi tegevus on jaotatud üheksasse töögruppi, mille hulgast leiab igaüks endale meelepärase. Võimalik on tegeleda spordi, kirjutamise, erinevate huvigruppide harimise, välisvahetuste korraldamise ja nendes osalemisega ning tervishoiupoliitika kujundamisega. Panustada on võimalik täpselt nii paljudes tegevustes, kui endal energiat jagub. Kui aga tundub, et sinule kõige meelepärasemat teemat pole kajastatud, käi see julgelt välja ja me leiame sobiva väljundi.

SIRLI KOGEMUSLUGU

Tänaseks päevaks töötan Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas ja Tallinna Kiirabis, olles oma valikutega ülimalt rahul. Erakorraline meditsiin tõesti on see miski, mis mul silma särama paneb ja ma soovin end antud valdkonnale täiel rinnal pühendada. Tegu on ametikohtadega, mis nõuavad palju suhtlemist väga erinevate inimestega, kõrget pingetaluvust ja meeletut sihikindlust. Kooli kõrvalt tööl käia, uurimustööd teha ja eriala arendamisega tegeleda nõuab efektiivset ajakasutust ja parajat kogust ambitsioonikust. Eelnimetatud isikuomaduste arendamisele aitas EAÜS olulisel määral kaasa. Suurim väärtus peitub aga inimestes, kellega mu tee ristus läbi EAÜSi.Nimelt, minu erakorralise meditsiini karjäär algas päevast, mil ühe toreda arst-õppejõuga erakorralise meditsiini osakonnas valves kaasas käisin. Tutvusin temaga koolitusel, mida poleks üldse toimunudki, kui ei oleks EAÜSi. Olin kõnealuse ettevõtmise EAÜSi poolne eestvedaja, selleks hetkeks juhatuse liige ja organisatsioonis kolmandat aastat. Olulisimaks sotsiaalsest võrgustikust, hindamatutest kogemustest ja õpitud oskustest, mida EAÜSis aktiivselt tegutsemine mulle 3 aastaga andis, peangi neid n-ö väikseid asju, mis mu elu märkimisväärselt mõjutanud on. Mõlemad töökohad ja edasised karjäärieesmärgid; kodu, kus elan; lähimad sõbrad ja rohkemgi veel – kõik omavad seost EAÜSis veedetud ajaga ning siit alguse saanud tutvustega.