Eesti Arsti­teadus­üliõpilaste Selts

INFOÕHTUD:

Vaata infot meie Facebooki lehelt

ORGANISATSIOONIST

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on Tartus tegutsev Eesti arstitudengeid ühendav organisatsioon. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi missioon on luua toetav keskkond tulevaste arstide kasvamiseks tervikliku lähenemisega professionaalideks ning osaleda tugeva tervishoiusüsteemi kujundamisel. Meie visiooniks on, et EAÜS on riikliku tähtsusega rahva tervise edendaja, olles loomulik osa arstiks kasvamisest ning tegutsedes iga inimese hüvanguks Eestis. 

EAÜS tegutseb selle nimel, et tulevased Eesti arstid oleksid professionaalselt senisest veel kõrgemal tasemel. Selleks loome üheskoos erinevaid võimalusi arstitudengite igakülgseks arendamiseks ning eneseteostuseks, et nii saaksid meist veelgi paremad arstid nii meie patsientidele kui ka Eesti ühiskonnale. Me töötame selle nimel, et Eesti arstkond oleks ühtehoidev ning tegutseks ühiselt parema Eesti tervishoiu nimel. Me leiame, et inimese õnne üheks komponendiks on hea tervis, mistõttu tegutseme selle nimel, et füüsiline ja vaimne heaolu oleks meie riigis kõrgelt hinnatud. Korraldame arvukalt üritusi, tõstmaks inimeste teadlikkust tervisega seonduvast, ning rõhutame seda, kui oluline on võtta vastutust oma tervise eest.

EAÜS töötab pidevalt selle nimel, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis!

Meie tegevusi viivad ellu kümme erinevat töögruppi: Seltsi häälekandja ajakiri Curare, hariduse, keskkonnatervise, rahu ja inimõiguste, rahvatervise, seksuaaltervise, siseürituste, spordi, teaduse ja välisvahetuse töögrupid.

Seltsi kuulub umbes 420 liiget, kusjuures lisaks eestikeelses arstiõppes õppijatele on meiega liitunud ka mõned ingliskeelse õppekava tudengid. 

EAÜSi kontor asub aadressil Pepleri 32, samuti võib meid leida ka aadressil Lunini 12, kus on meie “kodu” ehk Maarjamõisa mõisahoone.

EAÜSiga on võimalik liituda terve aasta vältel, täpselt siis, kui tahtmine tekib. Kuigi põhilise osa meie liikmetest moodustavad arstitudengid, siis on ka kõigil soovijatel, kes õpivad muudel erialadel või on õpingud juba lõpetanud, võimalus toetajaliikmena meie tegemistes kaasa lüüa. Seltsi jätkusuutlikkusele aitab kaasa meie vilistlaskogu. 

Liitumiseks tuleb täita avaldus aadressil http://eays.ee/astu-liikmeks/.

Innustame kõiki uusi liitujaid osalema võimalikult paljudel üritustel, et neil oleks võimalus tutvuda kõikide töögruppide tööga ning loodetavasti aja jooksul leida endale südamelähedased teemad ja projektid. 

KOGEMUSLUGU

Liitusin Tartu Ülikooli arstiteadust õppima asudes kohe Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga. Hakkasin aktiivselt tegutsema erinevates töögruppides ning kandideerisin juba septembri lõpus haridusgrupi juhi assistendiks. Sellel ametikohal sulandusin ruttu organisatsiooni töösse ning leidsin sealjuures palju häid sõpru. Sain korraldada erinevaid üritusi ja koolitusi arstitudengitele ning aitasin töögrupi juhti tema töös. Esimese kursuse kevadel, kui lähenes üldkoosolek ning Selts pidi valima endale uue juhtkonna, kandideerisin juhatusse peasekretäri ametikohale. See tundus minu jaoks just õige ametikoht, kuhu enda potentsiaali ja motivatsiooni suunata. Organisatsiooni juhatusse kuulumine on minu jaoks suur vastutus, kuid siiski väga põnev ja proovilepanev kogemus. On tore tegutseda koos teiste aktiivsete ja teotahteliste tudengitega ning anda oma panus Seltsi arengusse. Usun, et minu teekond Seltsis jätkub terve arstiõppe jooksul.

– Grete Haube

OLE ROHKEM.