ELSA Estonia

INFOÕHTUD:


TARTU 10.09.2020, 18.00, AHHAA lektoorium

TALLINN 16.09.2020, 18.00, Veinipesa (Viru 18)

ORGANISATSIOONIST

ELSA (The European Law Students’ Association) Estonia on osa suurest ELSA võrgustikust, mis ühendab 42 Euroopa riiki, ligi 300 õigusteaduskonda ning 38 000 juuratudengit. ELSA on Eestis rahvusliku grupina tegutsenud juba alates 2001. aastast .Täna ühendab ELSA kõiki Eestis õigusharidust pakkuvaid ülikoole ning 300 liikmega on tegemist Eesti suurima õigustudengitele loodud erialase organisatsiooniga.

ELSA Estonia eesmärk on pakkuda Eesti juuratudengitele kõiki ELSA võrgustiku hüvesid, eelkõige aga laiendada nende silmaringi ning anda võimalus ka selliste teemadega tutvumiseks, mida õppekavas ei leidu. ELSA jaotub kolmeks tasandiks. Estonia tasand on rahvuslik, ent lisaks on olemas ka kaks kohalikku gruppi Tallinnas ja Tartus. ELSA-l on olemas kolm valdkonda: akadeemilised tegevused (Academic Activities, AA), seminarid ja konverentsid (Seminars and Conferences, S&C) ning rahvusvaheline praktikavahetusprogramm (Students Trainee Exchange Programme, STEP). Kõik kolm tegelevad aktiivselt ürituste korraldamise ja seeläbi õigusharidusele lisandväärtuse loomisega. ELSA korraldatavate ürituste haare on üsna lai: õdusatest kokteiliõhtutest, bürookülastuste, rahvusvaheliste õppereiside ning harjutuskohtu võistluseni välja.

ELSA töös aktiivne osalemine ei anna pelgalt uusi teadmisi vaid ka asendamatud kontaktid, oskuse töötada meeskonnas, oskuse korraldada üritusi ja pürgida iga päevaga aina rohkem ning kaugemale.

ELIISA KOGEMUSLUGU

Elus tuleb kogeda uusi asju ja panna end proovile, siis näed iseenda arengut. ELSA akiivseks liikmeks olemine on andnud mulle väga palju – uusi teadmisi, oskusi, tutvusi…  väga palju väärtuslikke sõpru. Aga mis kõige olulisem – ELSA motiveerib mind. Täpsemalt, innukad ELSAkad motiveerivad mind olema rohkem. Ma olen nakatunud ELSA spiritiga.  Ma ei oska täpselt sõnadesse panna, mis on ELSA spirit. Seda tuleb lihtsalt ise kogeda. See on lahe!

OLE ROHKEM.