Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

ORGANISATSIOONIST

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse tähtsaim eesmärk on seista üliõpilaste õiguste, huvide, vajaduste ja kohustuste eest. Üliõpilasesinduse ülesanne on üliõpilaskonna eesmärkide täitmine ja huvide esindamine ülikoolis ja organisatsioonides, kus üliõpilasesindus Tartu Ülikooli üliõpilaskonda esindab. Tartu Ülikooli üliõpilaskond on institutsioon, mis teostab TÜ üliõpilaste õigust otsustada ja korraldada iseseisvalt üliõpilaselu küsimusi, lähtudes ülikooli üliõpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest. Üliõpilaskond teostab oma võimu üliõpilasesinduse kaudu.

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus koosneb kuni kolmest liikmest, üliõpilasesinduse büroo töötajatest, järelevalvekomisjonist, üliõpilasesindajatest senatis, valdkondades, instituutides ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekul. Organisatsiooni kuulub niisiis kokku ligi 150 üliõpilast, kelle peamisteks suhtluskeelteks on eesti ja inglise keel. Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse juhatus ja büroo asub Tartu Ülikooli peahoone kõrval aadressil Ülikooli 18b (tuntud ka kui Tõllakuur).

Igal kevadel toimuvad läbi õppeinfosüsteemi üliõpilasesindajate valimised järgnevaks õppeaastaks (esindajate mandaat on 1. juulist 30. juunini). Kandideerida ja hääletada saavad kõik Tartu Ülikooli tudengid. Hääletada saab olenevalt valimistest ühe enda valdkonna või instituudi kandidaadi poolt. Täpsem valimistel kandideerimine, osalemine ja ajakava tehakse igal aastal teatavaks läbi üliõpilasesinduse kommunikatsioonikanalite.

INFOÕHTUD:

soon™

KARL LEMBIT LAANE KOGEMUSLUGU

Napilt kaks kuud pärast minu ametiaja algust Johan Skytte poliitikauuringute instituudi ja sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilaskogudes (mõlemas esimehena), tegi TÜ üliõpilaskonna esimees Allan Aksiim mulle ettepaneku kandideerida hariduspoliitika aseesimeheks – mille ma võtsin vastu.
See oli kindlasti kõige tormilisem ajajärk minu senises elus. Ma olin eeldanud, et võitlus üliõpilaste nimel saab olema rahutu, ent et see kujuneb niivõrd totaalseks, neelab niivõrd täielikult mu endasse, oli ootamatu. Juhatus ja büroo pidid toimima nagu tuletõrjebrigaad; olema alati valmis olenemata ajast lahendama eikusagilt tekkinud kriise, väljakutseid ja algatusi (mida oli iga nädal keskeltläbi kolm), hoidma ennast kursis kõige olulisega nii rektoraadis, üliõpilasesinduses endas, üliõpilaskonna kui ka riikliku kõrghariduspoliitika tasemel, viima ellu oma valimislubadusi, pidevalt arutlema, mis ikkagi on need “huvid, vajadused ja õigused”, millest me olime vandunud oma töös lähtuda, jne. Ehk lühidalt: tagama, et TÜÜE toimiks. rektoraadis, üliõpilasesinduses endas, üliõpilaskonna kui ka riikliku kõrghariduspoliitika tasemel, viima ellu oma valimislubadusi, pidevalt arutlema, mis ikkagi on need “huvid, vajadused ja õigused”, millest me olime vandunud oma töös lähtuda, jne. Ehk lühidalt: tagama, et TÜÜE toimiks.