TÜ üliõpilasesindus

Mis on üliõpilaste esindamine?

Üliõpilaste esindamine põhineb lihtsal põhimõttel – igas ülikooli otsustuskogus on lisaks ülikooli juhtkonnale vähemalt 1/5 tudengeid. See tähendab, et tudengid osalevad igal tasandil ülikooli juhtimises ja seda kõige otsesemas mõttes.

Me arvame, et parima ülikooli nimel peavad üliõpilased, üliõpilasesindajad ja ülikooli juhtkond töötama koos.

Paremini juhitud ülikool on oluline kogu ühiskonna arengu jaoks – ei ole palju nii suuri Eesti ühiskonna mõjutajaid, kui Tartu Ülikool. Meie ühine vastutus, võimalus ja eesmärk on teha ülikool paremaks.

Kuidas osaleda?

Kõige otsesem tee panustamiseks on kandideerida kevadistel valimistel esindajaks, kuid on palju asju, mida sa enne seda teha saad. Tule vii ennast kurssi aktuaalsete teemadega ja avalda oma mõtteid üliõpilasesinduse arutelualal Facebookis (www.fb.com/uliopilasesindus) või võta ühendust oma teaduskonna üliõpilaskoguga.