Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus

ORGANISATSIOONIST

Tartu Ülikool on suurim ülikool Eestis ning selle üliõpilasesindus (TÜÜE) suunab jõuliselt hariduspoliitikat. TÜÜE seisab üliõpilaste õiguste eest, kuid ka igapäevane heaolu ja õppetöö sujuvus on eesmärk, mida esinduse tegevus endas kannab.

Kokku ligi 150 üliõpilasesindajat kuuluvad oma instituudi või valdkonna üliõpilaskogusse, moodustavad volikogu või kuuluvad senati, järelevalvekomisjoni või Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku koosseisu. Esindajate tööd koordineerib kolmeliikmeline juhatus, keda toetavad TÜÜE bürootöötajad.

Esindajaks kandideerimine toimub kord aastas läbi õppeinfosüsteemi ning esindajate mandaat kestab 1. juulist 30. juunini. Kandideerida ja hääletada saavad kõik Tartu Ülikooli üliõpilased, sh välistudengid. Ehkki üldine suhtluskeel on eesti keel, on esindajate hulgas ka viimaseid ning nende kaasamist suurematel aruteludel toetab tõlk.

Üliõpilasesindajaks olemine annab võimaluse rääkida kaasa tudengeid puudutavatel põletavatel teemadel ning anda hoog sisse nii mõnelegi suurele protsessile, mille lõpptulemusest võidavad just üliõpilased. Isiklikus võtmes annab esindajaks olemine laia silmaringi ja meeskonnatöö kogemuse. Rääkimata tohutult suurest sõpruskonnast ja kasulikest tutvustest kogu eluks.

“Esindajaks peaks hakkama iga üliõpilane, kes julgeb oma arvamust avaldada ja kelle sees tuksub maailmaparandaja süda. Maailm muutub kiires tempos ja üheskoos sellega ka ülikool. Selleks, et need muutused oleksid tudengitele soodsad, peavad tudengid olema nähtavad ja kuuldavad ning oma ideede eest ka seisma.” –farmaatsiatudeng ja esindaja Taavo Tähtjärv

Tartu Ülikooli üliõpilasesindusel on hubased ruumid Tõllakuuris kohe ülikooli peahoone kõrval (Ülikooli 18b). Uksed on avatud nii esindajatele kui tudengitele, et vestelda päevakajalistel teemadel ning aeg-ajalt ka vabas vormis sotsialiseeruda. Ka ei puudu TÜÜE tegevuste hulgast arendavad vestlusõhtud, koolitused, konstruktiivsed ent lõbusad väljasõidud ja tunnustussüsteem tänamaks oma liikmeid nende panuse eest.

INFOÕHTUD:

24.09.2020, 8.00-14.00, Ülikooli 18b

ILMAR UDUSTE KOGEMUSLUGU

“Valdkonna üliõpilasesindajaks olemine on andnud mulle väärtusliku kogemuse bürokraatias orienteeriumises ning erinevate taustadega inimestega suhtlemises. Oma pooleteise aastaga olen omandanud erilise vaatenurga ülikoolile ning tema toimimisele ja leidnud ka sõpru erinevatelt elualadelt. Pean TÜÜEs veedetud aega väga väärtuslikuks ning oluliseks minu karjääri ning eraelu kujunemisel. Sellepärast soovitan TÜÜEsse kandideerida tudengitel, kes julgevad näha ülikooli väljaspool oma eriala ning tahavad ennast ümbritsevate üliõpilaste jaoks õpikeskkonda ja -kultuuri parandada.”

OLE ROHKEM.