TÜ üliõpilasesindus

Mis on üliõpilaste esindamine?

Üliõpilaste esindamine põhineb lihtsal põhimõttel – igas ülikooli otsustuskogus (instituudi nõukogu, valdkonna nõukogu ja Senat) on üliõpilasesindajate osakaal vähemalt ⅕ . See tähendab, et üliõpilased osalevad igal tasandil ülikooli juhtimises.

Parima Tartu ülikooli nimel peavad nii üliõpilased, üliõpilasesindajad kui ka ülikooli juhtkond tegema koostööd.

Paremini juhitud ülikool on oluline kogu ühiskonna arengu jaoks – Tartu Ülikool on ajalooliselt omanud Eesti ühiskonna arengu mõjutamises erilist rolli. Seega on see meie ühine vastutus, võimalus ja eesmärk teha ülikool paremaks, kuna sellest ei sõltu ainult ülikool vaid kogu Eesti tulevik.

Kuidas osaleda?

Kõige tõhusam tee panustamiseks ülikooli paremaks tegemisse on kandideerida kevadistel valimistel esindajaks, kuid kaasa on võimalik lüüa meie tegemistes juba varem. Vii end kurssi esinduse seisukohtadega ja avalda oma mõtteid üliõpilasesinduse arutelualal Facebookis või võta ühendust oma instituudi või valdkonna üliõpilaskoguga.