TÜ Rohuteaduste Selts

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts ehk TÜRS on 1990. aastal loodud selts, kuhu kuuluvad proviisoriõppe üliõpilased, Tartu Ülikoolis töötavad farmaatsiaõppejõud ja seltsi ees erilisi teeneid omavad isikud.

Vahvad proviisoritudengid TÜRS-ist korraldavad erinevaid üritusi, tõstavad ühiskonnas teadlikkust farmaatsiast ja muust olulisest ning panustavad proviisoriõppe arengule ja jätkusuutlikkusele! Samuti korraldame ja lähme kaasa erinevate tervisekampaaniatega!

Üheskoos oleme käinud rääkimas koolides antibiootikumidest, vaktsineerimisest ja uurinud õpilastega kofeiini sisaldust teedes. Lisaks korraldame igal sügisel proviisoritele suunatud Sügisseminari, mille käigus õpitakse palju juurde. Eelnevad teemad on olnud näiteks hügieen ja haavaravi.

Tarkus ja sotsiaalsed üritused käivad käsikäes. TÜRS-ile ei ole oluline üksnes teadus, vaid ka ühtekuuluvus ja toredalt veedetud aeg! Ühiselt saab söödud ja valmistatud pannkooke pannkoogiõhtul, pandud ilusad riided selga ja oldud uhked TÜRSi sünnipäeval/jõulupeol, suurtes naerukrampides erinevatel spordivõistlustel üksteise vahel mõõtu võetud või kohtutud teiste riikide proviisoritudengitega ja nendega tutvust tehtud ja lõbusalt aega veedetud. Need moodustavad üksnes väikse osa kõikidest sotsiaalsetest üritustest, nii et TÜRS muudab nii mõnegi tudengi elu igati huvitavamaks!

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi visioon on, et Eesti proviisorid on tunnustatud tervishoiutöötajad Eesti tervishoiusüsteemis.

Meie seltsi missioon on liita proviisoritudengid ühtseks kogukonnaks, laiendada tudengite silmaringi ning suurendada ühiskonna ravimiteadlikkust.

OLE ROHKEM.