Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on füüsikaga seotud erialade tudengeid ühendav organisatsioon, mis loodi 2012. aasta kevadel Tartu Ülikooli füüsikatudengite poolt. FÜS korraldab oma liikmeskonnale mitmesuguseid üritusi, mille hulka kuuluvad näiteks jõulupidu, lauamänguõhtud ja sügiskool. Igapäevaselt tegeleb FÜS õppekvaliteedi parandamisega, füüsikahariduse populariseerimisega (projekt “Tudeng koolitundi”) ja hõlbustab tudengite, õppejõudude ning teadlaste omavahelist suhtlust.

Märkimisväärne on ka füüsikaüliõpilaste poolt algatatud ja juurutatud mentorprogramm. Selle programmi raames määratakse esmakursuslastest gruppidele mentoriteks vanemad tudengid, kes aitavad kohaneda ülikoolieluga ja on värsketele üliõpilastele igati abiks. Mentorlus parandab ka kursustevahelist suhtlust ja annab võimaluse leida häid sõpru. Praeguseks on mentorprogrammist lisaks füüsika, keemia ja materjaliteaduse tudengitele osa võtnud ka informaatika, matemaatika ja matemaatilise statistika tudengid.

FÜS pälvis OLE ROHKEM. Auhindadel 2020. aasta tudengiorganisatsiooni tiitli.

OLE ROHKEM.