Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts

INFOÕHTUD:

soon™

ORGANISATSIOONIST

Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on füüsikaga seotud erialade tudengeid ühendav organisatsioon, mis loodi 2012. aasta kevadel Tartu Ülikooli füüsikatudengite poolt. FÜS korraldab perioodilisi huviseminare, mis tutvustavad teadustööd laborites ja muid huvitavaid loodusteadustega seotud teemasid. Samuti korraldatakse erialaseid üritusi, mille hulka kuuluvad ka näiteks jõulupidu, FI kevadpidu ja sügiskoolid. Igapäevaselt tegutseb FÜS õppekvaliteedi parendamisega, füüsikaliste kõrghariduste õppe populariseerimisega (projekt “Tudeng füüsikatundi”) ja püüab parandada tudengite, õppejõudude ja teadlaste omavahelist suhtlust.

Kindlasti on ka märkimisväärne füüsikaüliõpilaste poolt algatatud ja juurutatud mentoriprogramm. Selle programmi raames määratakse esmakursuslastest gruppidele mentoriteks vanema kursuse tudengid, kes aitavad kohaneda ülikoolieluga ja on abiks, kui tekib küsimusi õppetöös või muus osas. Mentorlus parandab ka kursustevahelist suhtlust ja annab võimaluse leida häid sõpru. Praeguseks on mentori programmist lisaks füüsikutele osa võtnud ka materjaliteaduse, keemia, informaatika, matemaatika ja matemaatilise statistika tudengid.

FÜS pälvis OLE ROHKEM. Auhindadel 2020. aasta tudengiorganisatsiooni tiitli.

OLE ROHKEM.