Korporatsioon Revelia

INFOÕHTUD:

10.09, 25.09, 09.10.2020, 19.15, Veski 45

dresscode: soliidne riietus

ORGANISATSIOONIST

Korporatsioon (lühendatult korp!) Revelia on traditsiooniline akadeemiline meeskorporatsioon. Revelia põhimõteteks on Eesti riigi, kultuuri ja keele väärtustamine ning suurepärase sõpruskonna loomine läbi aususe, kohusetundlikkuse ja seltskondliku kasvatuse. Korporatsioon on apoliitiline, see tähendab – organisatsioon tervikuna ei võta osa poliitilisest elust või poliitilistest aktsioonidest.Korp! Revelias on üle 150 liikme ning tegevus toimub põhiliselt Tartus, kuid koondised on ka Tallinnas ja Torontos. Iganädalaselt toimuvad koosolekud ning igal semestril korraldatakse ja võetakse osa arvukatest akadeemilise maailma üritustest. Toimuvad näiteks rebastunnid, tantsukursused, õllelauad, kommersid (igal poolaastal toimuv suurem pidu ja kokkutulek), osaletakse spordivõistlustel, avalikel üritustel (nt Vabariigi aastapäev) ja teiste organisatsioonide üritustel. Läbi korporatsiooni elus osalemise kasvab jõudsalt sõpruskond, saad omandada esimesed juhtimiskogemused ning luua kontaktid inimestega paljudelt erinevatelt elualadelt.

TANELI KOGEMUSLUGU

Liitusin Reveliaga ülikooli esimesel kursusel, 2007. aasta sügisel, ning ei ole seda otsust pidanud kunagi kahetsema. Kuulumine akadeemilisse organisatsiooni on mulle andnud mitmeid häid sõpru, palju hindamatuid kogemusi ning lugematu arvu tutvusi toredate inimestega väga erinevatelt elualadelt. Olen saanud ennast proovile panna mitmetes ametites ning seeläbi õppinud nii mõndagi organisatsiooni toimimise ja juhtimise kohta. Kõige kõrgemalt hindan korporatsiooni kuulumise juures ühtsustunnet teiste liikmetega, mis väljendub selles, et tingimusteta ollakse väljas ühe eesmärgi eest ning heade sõprade ja tuttavate toetus on alati olemas.

EDGARI KOGEMUSLUGU

Kuuendat semestrit alustades otsustasin minna korporatsioonide külalisõhtutele. Tundsin, et uued tutvused ja teistmoodi seltsielu värskendaksid senist elurütmi tunduvalt. Käisin mitmel külalisõhtul, kuid kõige paremini tundsin ennast Revelias. Pikemalt mõtlemata astusin liikmeks. Ootused ja kohustused vastasid üldiselt minu ettekujutusele. Revelia on parajalt väike ja hubane ning piisavalt suur. Liikmeid ei ühenda mitte ainult korporatsioon ja selle sümbolid, vaid ka isiklikud suhted. Kõik tunnevad üksteist vähemalt näo ja nime järgi. Olles aktiivne liige ainult mõned kuud, on palju veel avastada. Seejuures peab aga meeles pidama, et tähenduslik kogemus on ikka enda teha.

FRIEDRICHI KOGEMUSLUGU

Olen korp! Revelia liige olnud juba ligemale kaheksa aastat. Liitusin Reveliaga olles esmakursuslane ja seniajani pole pidanud toonast otsust kahetsema. Valides endale organisatsiooni, millega liituda ja kuhu saaksin anda enda panuse, otsustasin valida just Revelia – eelkõige inimeste pärast. Kui Reveliasse astusin, oli organisatsioon oma ajutises konvendis Vanemuise seltsimajas ja ainus asi mis kindel oli, olid just need samad teised revelused, kellest said kiiresti minu parimad sõbrad. Pärast rebaseaega on olnud suurepärane võimalus panustada korporatsiooni arengusse ja üritustesse igal võimalikul viisil. Korpi kuulumine on andnud mulle palju uusi tutvusi ja sõpru, mitte ainult Reveliast vaid kõigist 23 akadeemilisest organisatsioonist. Saadud kogemusi ja teadmisi võiks peaaegu võrrelda teise kõrgharidusega.

OLE ROHKEM.