Eesti Üliõpilaste Selts Põhjala

Eesti Üliõpilaste Seltsi Põhjala asutasid 1884. aastal Peterburis õppivad eesti üliõpilased. Veidi rohkem kui 130 aasta jooksul on Selts tegutsenud nii Eestis kui ka välismaal. Täna on EÜS Põhjalal tegevkoondised Tartus ja Tallinnas.

EÜS Põhjalasse ootame laia silmaringiga särtsakaid mees- ja naistudengeid. Meie liikmete hulka kuulub üliõpilasi erinevatelt erialadelt, mistõttu on ka tegevus mitmekesine. Koos korraldame arutelu- ja ettekandeõhtuid, käime väljasõitudel, teeme sporti, tegeleme heategevuse ja muu vahvaga.

EÜS Põhjala lipukirjaks on “Töö isamaa kasuks!”, lisaks mõnusale äraolemisele on meie liikmetele tähtis ka enese harimine ja koostöö ühiste eesmärkide nimel.

UURI LIITUMISE KOHTA

KÜLALISÕHTUD:

12.09.2019 ja 24.09.2019 algusega 20.15 ning 3. oktoobril algusega 19:15, Jakobi 23