Eesti Üliõpilaste Selts Põhjala

Eesti Üliõpilaste Seltsi Põhjala asutasid 1884. aastal Peterburis õppivad eesti üliõpilased. Veidi rohkem kui 130 aasta jooksul on Selts tegutsenud nii Eestis kui ka välismaal. Täna on EÜS Põhjalal tegevkoondised Tartus ja Tallinnas.

EÜS Põhjalasse ootame laia silmaringiga särtsakaid mees- ja naistudengeid. Meie liikmete hulka kuulub üliõpilasi erinevatelt erialadelt, mistõttu on ka tegevus mitmekesine. Koos korraldame arutelu- ja ettekandeõhtuid, käime väljasõitudel, teeme sporti, tegeleme heategevuse ja muu vahvaga.

EÜS Põhjala lipukirjaks on “Töö isamaa kasuks!”, lisaks mõnusale äraolemisele on meie liikmetele tähtis ka enese harimine ja koostöö ühiste eesmärkide nimel.

UURI LIITUMISE KOHTA

KÜLALISÕHTUD:

2. ja 9. märtsil algusega kell 19.15, asukoht Jakobi 23