OLE ROHKEM aasta

Nagu ka eelmise aasta lõpus, soovin teha Üliõpilaskonna SA poolt kokkuvõtte lõppevast aastast ning tuua välja OLE ROHKEM liikumise suuremad ettevõtmised ning õnnestumised.

Üliõpilaskonna SA on tegutsenud nüüdseks rohkem kui kaks aastat selle nimel, et Tartust saaks tudengite jaoks üks maailma kõige arendavamaid linnu. Selle saavutamiseks oleme oma meeskonnaga töötanud igapäevaselt selle nimel, et Tartus tegutsevatel tudengiorganisatsioonidel oleksid oma liikmete arendamiseks vajalikud teadmised ja vahendid ning viinud avalikkuseni OLE ROHKEM elustiili ideed. See on elustiil, mis suunab tudengeid otsima kõige paremaid viise ja kohti enda arendamiseks ning ülekantavate oskuste omandamiseks.

Üks kõige suuremaid ja olulisemaid sündmuseid meie jaoks sel aastal oli koostöövõrgustiku loomine. Selle aasta jaanuaris kutsusime kokku kõikide Tartu tudengiorganisatsioonide esindajad eesmärgiga luua ühtne Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustik. Praeguseks hetkeks on koostöövõrgustikus 48 liiget. Üritame töötada ühtse jõuna selle nimel, et Tartu tõepoolest oleks arendav koht tudengite jaoks, et tudengite häälel oleks jõud ning et meie arvamust võetaks kuulda. Sageli väidetakse, et Tartu peamine rikkus on siinsed tudengid. Meie töötame nüüd selle nimel, et see ei oleks enam pelgalt väide, vaid reaalsus.

Koostöövõrgustiku tegevustel on olnud praeguseks hetkeks kaks väga olulist tulemit. Esiteks, sügisel korraldasime Raekoja platsil OLE ROHKEM tudengimessi, kus rohkem kui 20 tudengiorganisatsiooni tutvustasid tudengitele oma võimalusi. Teiseks oleme pool aastat tegelenud Tartu tudengiorganisatsioonidele mõeldud tunnustusürituse kontseptsiooni välja töötamisega ning esimene suur gala toimub juba sel kevadel. Tahame Tunnustusürituse raames välja tuua oma ala parimaid ning näidata tervele Eestile, milleks siinsed organisatsioonid ja tudengid võimelised on.

Suvel toimus ka võrgustiku Aastakonverents, kus tulime kõik kokku, tegime plaane uueks aastaks ning arutasime erinevaid koostöömõtteid. Kuigi võrgustik on veel algusjärgus, on siiski näha, et koos oleme võimelised suurteks tegudeks ning neid on kindlasti ka järjest rohkem meie poolt tulemas.

Uue kuue sai ka meie Arenguprogramm. Sel aastal on programmil kaks fookust. Esmalt soovime tagada, et kõikidel organisatsioonidel oleksid toimimiseks vajalikud baastegevused sooritatud, mis hõlmavad visiooni ja missiooni sõnastamist, strateegia loomist ning uute liikmete vastuvõtu jaoks plaani seadmist. Teiseks tahame olla kindlad, et kõik programmis osalevad juhatused oleksid motiveeritud soovitud tegevusi läbi viima. Selleks korraldame kolmel korral aastas kõikidele programmis osalevatele juhatustele motivatsioonikonverentse. Kahe aasta vältel on  programm tõestanud, et kõik on võimalik kui selle nimel vaeva näha. Paljud organisatsioonid on teinud väga suuri muudatusi ning läbi selle arenenud hüppeliselt. Saame kindlalt väita, et tudengite, kes soovivad ennast arendada, jaoks on olemas suur hulk kvaliteetseid ja erinäolisi organisatsioone, kes kõik ootavad endale uusi ja särasilmseid tegijaid.

Muidugi jätkusid ka juba traditsiooniks saanud üritused nagu Tartu tudengite Karjääripäev ja Ööraamatukogu, kuid eks ikka väikeste muudatustega ning sooviga kaasata veelgi rohkem Tartu tudengeid. Ka ajakiri, mida sa praegu käes hoiad, ilmub juba kolmandat aastat. Kolm aastat oleme otsinud tudengkonnast põnevaid tegevusi, inspireerivaid isikuid ja omapäraseid organisatsioone, mida teile kõigile eeskujuks tuua. Oleme välja arendanud ka täitsa oma OLE ROHKEM meenete kollektsiooni, mida saab varsti erinevatest müügipunktidest endale soetada. Detsembris korraldasime sTARTUp Day raames karjäärimessi, kuhu ootasime kõiki Tartu tudengeid ettevõtetetega suhtlema ning sobivaid praktika- või töökohti otsima.

Olles algusest peale OLE ROHKEM liikumise arengusse panustajaks olnud, võin julgelt väita, et me pole kunagi olnud nii tugevad ja suured kui praegu. Teotahe, mis valitseb meie organisatsioonis ning erinevate organisatsioonide vahel, on lõputu. Kuigi meie visioon ja eesmärgid on suured, siis nähes neid inimesi ja organisatsioone, kellega ma igapäevaselt koos töötan, muutub meie visioon iga päevaga järjest reaalsemaks ja käega katsutavamaks.

Mirell Prosa