Ühtne tudengiorganisatsioonide võrgustik – kuhu liigume?

Üliõpilaskonna Sihtasutus on loonud Tartu tudengiorganisatsioonidele koostöövõrgustiku selleks, et Tartust saaks maailma arendavaim koht noortele. Hetkel töötab ühiste eesmärkide nimel juba 48 organisatsiooni. Kui veel aasta tagasi toimus tudengiorganisatsioonidele esimene ümarlaud, siis sel novembril leidis aset juba neljas.

Seekordse sügisümarlaua fookus oli suunatud organisatsioonidevahelise suhtluse mugavdamise ning probleemide kaardistamisele. Kuna ühisest uutele tudengitele suunatud tutvustusüritustest on möödas juba mõned kuud, seadsime mõtted kevadesse. Oli meeldiv tõdeda, et organisatsioonid soovivad osaleda kevadisel ülikoolide avatud uste päeval ning võimalusi selleks leiti mitmeid. Muuseas avatud uste päev ei olnud ainuke idee, kuhu kevadel on tahtmine oma panus anda.

Kuhu suundub omavaheline kommunikatsioon? Positiivse vastukaja sai ühtse andmebaasi ning suhtlusplatvormi loomine, et edendada omavahelist kommunikatsiooni ja oskuste ning tehnika jagamist. Kõik selleks, et töö oleks efektiivsem, kiirem ning kaasajastatum. Selleks, et lihtsustada ning kiirendada otsuste vastuvõtmist ümarlaudadevahelisel perioodil, arendame välja organisatsioonidele mõeldud e-hääletussüsteemi.

Tihti tunnevad nii kuulajad kui ka korraldajad puudust sellest, et organisatsioonide avalikud üritused asuksid ühes kohas. Lähiajal kasutusele tulev ühine kalender on võimalus vähendada ürituste kattuvusi, suurendada külastatavust ning lihtsustada informatsiooni kättesaadavust. Mitmel pool käis läbi ka mõte, et mitmeid konverentse ning üritusi võiksid korraldada organisatsioonid koos. Selle eelduseks on teiste organisatsioonide tundmaõppimine, fookuse leidmine ning omavaheline järjepidev suhtlus. Sinna me suundumegi.

Keskendusime ka Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi poolt valminud Tervisliku Organisatsiooni Mudelile, mille eesmärgiks on EV100 raames kinkida Eesti Vabariigile põlvkond terveid noori. Lisaks soovime, et kõik organisatsioonid juhiksid tähelepanu oma liikmete tervisekäitumisele ning elustiili valikutele. Igaühele on antud vaid üks tervis, mida on võimatu tagasi saada.

Õhtu lõpetasime vabaaruteluga. Oli tunda, et ruumis oli õhku väheks jäänud ning kuuldav oli intensiivse arutelu sumin, sest küsimused Mis takistab Sind maailma vallutamast?” ning Mida saaksime me ühiselt ära teha?” pakuvad kindlasti väljakutset kõikidele. Võtkem mõned hetked ja mõelgem sellele!

Pärast ümarlauda toimus organisatsioonidevaheline sõbrunemine Kultuuriklubi korraldatud järelüritusel Sõbramajas. Lubadus, et suure tõenäosusega ootab vähemalt üks uus sõbrakutse Facebookis, sai täidetud. Õhtu jooksul toimusid mitmed tutvumismängud, üldhariduslik viktoriin ning vestlusringid.

Tartus tegutseb mitmeid motiveeritud organisatsioone. Tahame, et neil oleks kindel ning pikaaegne platvorm koos tegutsemiseks ja suurte ideede ning unistuste ellu viimiseks ühtsena. Koostöövõrgustiku edasine suunamine ja projektide arendustöö jätkub ümarlaudade vahelisel perioodil ning juba uue semestri alguses ootab ees talvine ümarlaud.

Hanna Tamm, Karoli Noor