Rael-Saskia Salakka: „Mida rohkem sa teist mõistad, seda raskem on olla tema vastu sallimatu“

Rael-Saskia Salakka on Tartu Ülikooli psühholoogia eriala magistrant ja nõustamiskeskkonna Lahendus.net tegevjuht, kes oma empaatilisuse arendamise ja lahenduste otsimise teekonnal seob end tegevustega, mille juures on üheaegselt võimalik nii mõndagi endast väljapoole anda kui ka iseenda hinge rikastada.

Lisaks enda huvi tugevalt köitva eriala õppimisele on aktiivse tütarlapse päevad sisustatud MTÜ Lahendus.net eestvedamisega ning nimetatud veebikeskkonnas psühholoogilise nõustamise pakkumisega. Tegemist on ligi 15 aastat tagasi Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse poolt käivitatud projektist väljakasvanud MTÜ-ga, kus lisaks internetipõhisele psühholoogilisele nõustamisele pakutakse ka kooliõpilastele suunatud koolitusprogrammi, mille raames käivad MTÜ Lahendus.net koolitajad õpilastele vaimsest tervisest rääkimas. Rael-Saskia sõnul on tänuväärne koolitusprogramm koolidele tasuta – tuleb vaid MTÜ-ga ühendust võtta ning aeg kokku leppida.

Elukogemuse abil psühholoogiani

Kuigi eelnevalt tutvustatule tuginedes võib arvata, et Rael-Saskia hingeteaduse õpingud alma materi seinte vahel on olnud tütarlapse esimene ja koheselt kindel valik, nii et vesigi ei tule nende vahele, siis nõnda pole see päris olnud. Oma ülikooliõpinguid alustas neiu inglise keelega ning psühholoogiat asus ta õppima kui kõrvaleriala. „Alguses oli mul kindel plaan hakata kunagi tõlkijaks ning sellest lähtuvalt käisin ka koolitustel ja otsisin väikeseid kõrvaltöökesi, et kätt soojas hoida ja kogemusi saada. Ideaalis muidugi lootsin saada ilukirjanduse tõlkijaks,“ meenutab ta tagantjärele. Üheks lisatööks oli Rael-Saskia jaoks töötamine Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis abiõpetajana, mis oli tema sõnul küll tore, kuid ei tekitanud õpetajaks saamise soovi. Liiatigi hakkas ta tundma, et aeg-ajalt tõlkimise juures tekkiv blokk ja olukord, kus mõned sõnad meelde ei tule, võib muuta tõlkimise üsna frustreerivaks tegevuseks. Seega otsustas Rael-Saskia läbida psühholoogia eriala ained täies bakalaureuseastme õppekava täitmiseks vajalikus mahus ning niisamuti toimis ta inglise keele eriala juures, kuigi viimase puhul jäi lõpueksam tegemata.

Üks tõukejõud, mis Rael-Saskiat tema õpingute alguses hoopiski psühholoogiasse suunas, oli tema isiklik kogemus hingetervise vallas: „Mul oli keskkoolis ja ülikooli alguses mõõdukas depressioon, mis pani mind alguses psühholoogiast huvituma, kuid sellest alast rohkem teada saades kasvas pealiskaudne huvi sügavamaks ning seetõttu vahetasingi eriala ja suunda.“ Eriti paeluvaks osutus Rael-Saskia jaoks kliinilise ja nõustamispsühholoogia valdkond ning otsapidi ka neuropsühholoogia: „See on nii huvitav, kuidas väikestest bioloogilistest kõrvalekalletest võib tekkida nii palju erinevaid häireid ja sündroome ning samavõrra huvitav on see, kuidas inimene saab enda heaolu oma käitumisega mõjutada.“ Neuropsühholoogiat peab tütarlaps selle keerulisuse tõttu väga aukartust äratavaks valdkonnaks, kuid kuna aju plastilisus ja muutumisvõime on siiski niivõrd huvitav, piilub ta ka ise tasapisi nimetatud tegevusala poole.

img_2574

Mõne keeruga Lahendus.net meeskonda

Südika inimesena pole Rael-Saskia jätnud kasutamata võimalust õdusast elukorraldusest välja astuda, milleks oli ka Lahenduse meeskonnaga liitumine ja tegevjuhiks kandideerimine. Neiu sõnutsi nõudis see suurt julgust ning kujutas endast ebakindluse ja ebakindla tulemusega silmitsi seismist. „Mul ei olnud varem mingit selletaolist kogemust, kuid eelmine tegevjuht soovitas proovida ja nii poolkogemata saingi ma enne juhatusse kui nõustajaks. Nimelt olin ma enne samal aastal kandideerinud nõustajaks, kuid jäin välja – tundsin katsetel ise ka, et sellele proovikirjale vastamine ei läinud mul üldse hästi.“

Esialgselt ebaeduna näida võiv väljajäämine osutus Rael-Saskia jaoks aga omamoodi õnnestumiseks, mis põimis tema teekonnale saamaks Lahendus.net tegevjuhiks ja nõustajaks huvitava ja kogemusterikka keeru. Nimelt oli ta nõustajate vastuvõtul vastanud jaatavalt küsimusele, kas ta oleks valmis panustama Lahendus.net töösse ka kuidagi teistmoodi kui nõustajana, lootes tegelikult seeläbi intervjuul rohkem plusspunkte saada. Nõustajana Lahendus.net meeskonnast väljajäämine ei tähendanud tema jaoks tegelikku väljajäämist – „Pärast paari päeva kurvastamist otsustasin, et see organisatsioon on mulle ikka olulisem kui mu haavata saanud ego ning kirjutasin tegevjuhile ja küsisin, kas on midagi, millega ma siis muul moel tegeleda saaksin. Viisin ennast enne temaga kokkusaamist nii palju kui võimalik Lahendusega seotuga kurssi ja kohtudes ladusin mitu ideed või parandamisvõimalust välja. Ta ütles hiljem, et see avaldas muljet, kuna sellist asja ei juhtu väga tihti.“ Edaspidi aitas Rael-Saskia Lahenduse koolitusjuhil koolitusi läbi viia ning Facebooki lehele artikleid otsida ja tekste kirjutada. Enne järgmise juhatuse valimisi tegi tollane tegevjuht Katrina talle aga ettepaneku tegevjuhi kohale kandideerida. „Alguses kahtlesin, kuid lõpuks mõtlesin, et proovida ju võib. Valimiste ajal olin hirmus närvis, aga õnneks läks hästi ja ma pole pidanud kahetsema. Suurim hirm oligi ennast lolliks teha ja nii suurt vastutust võtta.“

“Alguses kahtlesin, kuid lõpuks mõtlesin, et proovida ju võib.”

Abipalvete sisu on üha igapäevasem

Tegevjuhi kohustuste kõrval meeldib Rael-Saskiale väga ka nõustaja olla. Levinumad nõustaja poole pöördumise põhjused on seotud lähisuhteprobleemide, alanenud meeleolu, üksilduse, oskamatusega sõpru luua ning ka kooliga ehk punktidega, millega võime kõik igapäevaselt kokku puutuda. Lahendus.net nõustajad ei saa küll inimesele diagnoosi panna, kuid ohumärkide ilmnemisel saavad nad viidata sümptomite sarnasusele depressioonis inimeste kogetavatele tunnusmärkidele ning soovitada pöörduda psühhiaatri poole. „Meie ülesanne või funktsioon on inimest toetada, teda ära kuulata, aidata probleemi teise vaatenurga alt vaatama õppida ning vajadusel soovitada ka tõesti edasipöördumist spetsialistide poole ja aidata abipaluja soovil otsida mõnd spetsialisti valitud koha läheduses.“  Pöördumiste edasine saatus pärast abipalvet osutub tihtilugu erinevaks – esineb ühe küsimusega piirduvaid kirju, millele vastates kirjavahetus pikemaks ei kujune, kuid vahel võivad kirjavahetused olla ka kuude või aastate pikkused. „Internetinõustamise omapäraks on see, et küsida saab ainult paar küsimust korraga, et klienti mitte üle koormata ja seega peab sõnastust väga hoolikalt valima. Nõustamisprotsess on seega pikaldasem.“

Imelised inimesed ja inimeste inimene

Rael-Saskia arvab, et psühholoogiat on võimatu õppida nii, et miski nõustamisoskustest või inimkäitumisega arvestamisest külge ei jää. „Meie nõustamisega seotud ainete õppejõud Kaia Kastepõld-Tõrs on lihtsalt nii imeline, et isegi kliinilise psühholoogia suunast mitte huvitatud inimesed lähevad kas või ainult tema enda pärast loengutesse kohale ja seega miskit jääb ikka kõrva taha. Seega usun, et mingi algtase on kõigil olemas.“

“Ma olen pigem introvert, kes reeglina enne suuri seltskondlikke üritusi ja pidusid mõtleb kodus teki all, et kas on ikka mõtet minna.”

Tundub olevat selge, et Rael-Saskia naudib professionaalide seltskonda ning hindab nende vaateid. Samuti peab ta lugu teiste nõustajate seltskonnast, kellega koos käiakse kord kuus grupisupervisioonides, kus kliinilised psühholoogid annavad tagasisidet tehtud tööle ning arutatakse erinevaid murekohti. „See on tohutult arendav, kuna kuuled nii professionaali arvamust kui ka teiste nõustajate vaatepunkte ja saad mõtteid, mille peale ise poleks ehk tulnudki.“  Seetõttu võib neiu tunduda üdini inimeste inimene, kuid sellekohasele küsimusele ei anna ta siiski ühest vastust: „Ma ei oska öelda, kas ma olen üdini inimeste inimene – ma arvan, et kui mul oleks kannatust statistikat või andmetöötlust rohkem õppida, ei oleks mul ka terve päev numbrite keskel veetmise vastu midagi. Ma olen pigem introvert, kes reeglina enne suuri seltskondlikke üritusi ja pidusid mõtleb kodus teki all, et kas on ikka mõtet minna,“ tunnistab Rael-Saskia. Kui aga küsida, mida on inimesel vaja mägede liigutamiseks, on tütarlapse vastus ühene ja selge ning inimeste inimeseks olemist soosiv: „Teisi inimesi ja viitsimist.“

img_2496

Organisatsiooni kuulumise hüved

Rael-Saskia on Lahendus.net tegemistega seoses leidnud väga palju häid inimesi ja sõpru ning seda kogemust ei vahetaks ta millegi vastu. Töö käigus on paranenud aja planeerimise oskus ning lisaks avanenud mitmeid võimalusi suhelda inimestega, kellega muidu poleks kohtunudki. Niisamuti on tütarlapse jaoks olnud tähtis juba ainuüksi võimalus midagi olulist ära teha: „Ma ei ole pidanud kaua vastu tegemistes, mis mulle endale midagi ei anna ning millele ma ise ei saaks kuidagi kasulik olla.“ Kui te ei näe Rael-Saskiat parasjagu tulihingeliselt vaimse tervise probleemide ümber oleva stigma vähendamise ja üldiselt vaimsele tervisele suurema tähelepanu pööramise vajalikkuse eest seismas, võib teda kui tema enda sõnul tõelist koeramammat kohata hoopiski koeraga jalutamas või süüvimas mõnda väärt raamatusse, mis viimase aja lugemiseelistusi ning huvi koerte ja psühholoogia vastu silmas pidades võib veidi vimkalikult tundudes keskenduda koertepsühholoogiale.

Margit Kattai, Mariann Rei