BE MORE. Community – mis, kellele ja miks?

BE MORE. Community on noorteorganisatsioonidelt noorteorganisatsioonidele loodud koolitusplatvorm, mis on sisustatud nelja e-kursusega organisatsioonist, juhtimisest, liikmete motiveerimisest ja avalikust suhtlusest. Kõik koolitused on loodud organisatsioonide juhtide endi poolt, kes antud teemadega igapäevaselt kokku puutuvad. E-kursused on tasuta ja platvormil kogu aeg kättesaadavad. Koolitused on inglise keeles, et anda kõigile Euroopa noortele võimalus e-kursustest osa võtta.

Hetkel käivad BE MORE. Facebooki lehel kursuseprogrammid, mis annavad lisatuge ja motivatsiooni kursuste läbimiseks. Eriolukorras on paljude tudengiorganisatsioonide aktiivne elu ja tegevus peatunud ning kui organisatsioon ja selle areng täielikule pausile panna, on oht, et liikmed kaotavad sügiseks kontakti organisatsiooniga ja juhatus motivatsiooni. Seepärast on oluline ka praegu organisatsioonil oma liikmetega tegutseda ja suhelda ning BE MORE. Community e-koolitused on selleks puhuks eriti kasulikud, kuna annavad võimaluse organisatsiooni otsast otsani läbi analüüsida ja teha vajalikke arendusi ajaks, kui tavapärane elu taastub. Tihti ei jõuta tudengiorganisatsioonides just arendusele nii palju mõelda, kuid praegune olukord ja kursused annavad selleks suurepärase võimaluse. Samuti võib kursuseid kasutada äsja ametisse asunud juhatuste sisseelamiseks ning neile vajalike juhtimisoskuste arendamiseks. 

Kursused lähtuvad just tudengiorganisatsioonide enamlevinud probleemidest ja nende ülesanded aitavad kohe teadmisi ka organisatsiooni või meeskonna juhtimisse rakendada. Juhtimise kursus õpetab, millised on juhi erinevad ülesanded ja harjutused aitavad analüüsida, kui hästi oled nende ülesannetega hakkama saanud või kui palju neisse panustanud. Samuti on üks loeng juhtimise üleandmisest, mis annab ka tööriista, kuidas üleandmisjuhendit koostada. Liikmete kursusel on loengud liikmete motiveerimisest ja delegeerimisest, mis võivad olla algava juhi jaoks suured väljakutsed. Avalike suhete kursus aga annab näiteks näpunäiteid, kuidas edukalt partnerlussuhteid luua. Ühe kursuse materjali omandamine ei võta rohkem kui tund, kuid kui analüüsida oma organisatsiooni kursuse ülesannete põhjal, võtab see täpselt nii kaua aega kui palju aega arutelusse panustada. Ükski ülesanne pole aga kohustuslik, seega saab kasutada kursust vastavalt vajadusele.

Millest BE MORE. Community idee sündis? Nägime vajadust teha noortele juhtidele igal ajal kättesaadavaks teiste organisatsioonide nõuanded. Ehkki igal aastal toimuvad koolitused ja kohtumised, ei ole siiani olnud virtuaalset keskkonda, kuhu teadmised koondada. Kogemus on ka näidanud, et noortele juhtidele meeldib kõige rohkem õppida teiste organisatsioonide juhtidega kogemusi ja nõuandeid jagades. Mida rohkem noored eestvedajad arenevad, seda rohkem arenevad organisatsioonid ja sellest omakorda kogemus, mida saavad organisatsiooni tavaliikmed. 

Platvorm sündis Domus Dorpatensis SA-s (DD) kuju võtnud koolitusplatvormi ideest, mille DD Üliõpilaskonna SA-le pakkus, kui idee fookus läks DD strateegiast liialt kaugele. Selleks, et Tartut ja Tartu tudengiorganisatsioone noortele kõige arendavamaks keskkonnaks kujundada, oli vaja OLE ROHKEM. bränd ja Tartu tudengiorganisatsioonide võlu viia kaugemale Eestist ja see projekt oli selleks ideaalne esimene samm. Usume, et OLE ROHKEM. kogukonda on koondunud suur teadmine ja kogemus noorteorganisatsioonide juhtimisest. BE MORE. Community loomine annab võimaluse neil organisatsioonidel oma kogemust maailmaga jagada ning näidata, et Tartu on ka Euroopa tudengikultuuri pealinn. 

Kui projekti alguses oli eesmärk luua vaid veebikoolitus juhtimisest, muutus visioon aja jooksul suuremaks. Nüüd, peale koolituste valmimist on siht arendada platvormi edasi noorte juhtide suhtluskeskkonnaks ning võimaldada koolitusi ja tööriistu avaldada nii teistel Tartu tudengiorganisatsioonidel kui ka noorteorganisatsioonidel üle Euroopa.

Projekt on valminud viie noorteorganisatsiooni koostöös: Üliõpilaskonna Sihtasutus, Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis, Eesti Noorteühenduste Liit, Landesjugendring Baden-Württemberg ja Zero Generation, ning on rahastatud SA Archimedese noorteagentuuri kaudu Erasmus+ Euroopa Noored programmi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel.

Uuri lähemalt http://bemore.community .

autor: Joanna Kurvits, Üliõpilaskonna SA tegevjuht