Eksinud rebase sõnastik

Septembris avaneb ülikooli uks paljudele värsketele tudengitele ja segadust jagub semestri algusesse omajagu. Elu lihtsustamiseks püüame teieni tuua kibekiirelt peotäis võõra maiguga sõnu ja mõningaid näpunäiteid, mida üks rebane võiks ülikooli tulles teada.

Akadeemiline puhkus | Teatud ajaks õppetöö kohustustest vabastatud, millega peatub ettenähtud õppeaeg.

Akadeemiline veerand | Akadeemiline tava, kus loengud/seminarid hakkavad 15 minutit pärast täistundi (mis sest, et algusajaks on märgitud täistund).

Alma mater (lad. k ‘toitev ema’) | Austav sünonüüm kõrgkooli kohta.

Aparaaditehas | Koht, kus end vahel kaasaegse hipsterina tunda.

Dekanaat | Teaduskonna tugisammas, mis koordineerib valdkonna õppetegevust.

Diskursus | Sõna, mille tähenduse sa loodetavasti baka jooksul selgeks saad.

Eksmatrikuleerimine | Väljaarvamine ülikooli üliõpilaste nimekirjast.

Immatrikuleerimine | Üliõpilase ülikooli nimekirja arvamine.

Kollokvium | Vestluse teel üliõpilaste teadmiste kontrollimine.

Lõunakeskuse ekspress | Tasuta transport neile, kes elavad Ropkas.

Matrikkel | Õpinguraamat, kuhu kantakse õppima tulnud tudengi edasised tulemused.

Mordor | Narva mnt 89 ühikas.

OLE ROHKEM auhinnad | Tegemist on auhindadega, mille andmise peamiseks eesmärgiks on tudengite ja tudengiorganisatsioonide tunnustamine ühiskonna arendamisel tehtud töö eest.

OLE ROHKEM elustiil | Üks õige OLE ROHKEM elustiili jälgiv tudeng (1) õpib mõtestatult, (2) omandab kogemusi tudengiorganisatsioonides, (3) elab tervislikult, (4) muudab selle kõige kombinatsioonina maailma.

Päevapraad | Vaesele tudengile taskukohane viis odavalt süüa saada.

Reflekteerimine | Oma kogemuse ja tegevuse analüüsimine ning järelduste tegemine.

Rektor | Ülikooli juhataja, kelleks TÜs on Volli Kalm, Eesti Maaülikoolis Mait Klaassen, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Vallo Nuust, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis Ulla Preeden, Lennuakadeemias Jaanus Jakimenko.

Sillad Tartus | Kuna Tartu jagab kaheks Emajõgi, on sillad väga olulised tegurid: Kaarsild – asub raekoja vastas ja on mõeldud ainult jalakäijatele; Võidu sild – Tartu südalinnas, Tasku kõrval asuv sild, kus liiklevad nii autod kui jalakäijad; Vabadussild – ühendab Laia tänavat Vene tänavaga; Turusild – ainult jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud sild, mis asub otse bussijaama ja turu läheduses, ning mis viib otse Annelinna.

Tartu Tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustik | 50 Tartu tudengiorganisatsioonist koosnev koostöövõrgustik, kes töötab ühiselt selle nimel, et Tartust saaks kõige arendavam keskkond tudengitele.

Tekkel | Peakate, mis näitab kuuluvust mõnda kõrgkooli või üliõpilasühendusse.

TTOM ehk tervisliku tudengiorganisatsiooi mudel | Dokument, millest tudengiorganisatsioonid lähtuvad, et kujundada tervislik keskkond tudengiorganisatsioonis. Kui näed mõnel organisatsioonil õunakujulist TTOM-i märki, siis tead, et sellesse organisatsiooni on hea kuuluda, sest sealne õhkkond toetab sinu arengut igakülgselt.

Tudengipäevad | Igal sügisel ja kevadel toimuv kultuuri-, spordi- ja meelelahutusfestival, mis hõlmab endas üle saja põneva sündmuse.

Tuutor | Vanema kursuse üliõpilasest vabatahtlik, kes on vastava koolituse läbinud, aitamaks kohaneda oma eriala esmakursuslastel ja välisüliõpilastel.

Werner | Tartu linna liider kõige parema kohvi ja maitsvamate kookide seas.

ÕIS | Õppeinfosüsteem, milleta tudeng päevagi mööda ei saada. ÕIS-ist saab üliõpilane teavet enda tunniplaani, õppekavade ja õpitulemuste kohta, samuti regisreerida ainetele ja täiendkoolitustele

Õppekorralduse spetsialist | Vastav ülikooli töötaja, kes aitab õppetööd puudutavates küsimustes ja annab nõu.

(Üliõpilas)korporatsioon | Kindla sisekorra ja sümboolikaga tegutsev üliõpilastest (ka endistest) koosnev organisatsioon.

Üliõpilaskonna sihtasutus | Üliõpilaskonna sihtasutus veab eest OLE ROHKEM tegemisi ja Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustikku.

Britta Põldma