Head mõtted on kasvanud idudest

Tartut teatakse kui “Heade mõtete linna” ning oma nime vääriliselt ongi siin linnas palju vapustavaid ideid. Rohkelt aktiivseid tudengeid ja ettevõtlikke inimesi, kelle peades toimub paljugi põnevat. Oluline on siinkohal see, et need mõtted jõuaksid oma tekke tasandilt ka natukene kaugemale. 

Abraham Maslow üritas eelmise sajandi keskel välja mõelda, mis on inimese põhivajadused. Mis see on, mis annab meile motiivi millegi tegemiseks? Selle kõige kohta koostas ta oma teooria ning püramiidi. Maslow vajaduste püramiidi troonib eneseteostusvajadus. Seda trepiastet on lahti tõlgendatud järgnevalt: “Eneseteostuse vajadused: areng, oma potentsiaali saavutamine, inimese püüe jõuda sinna, kuhu ta on võimeline jõudma.” Ühesõnaga meil on sisimas soov ennast proovile panna ja arendada. Saada paremaks, teha enamat, olla rohkem. 

Üks viis ennast arendada ja proovile panna on proovida midagi füüsiliselt ära teha. Maalida maal, kirjutada poeem, korraldada mõni üritus, viia läbi projekti, juhtida tudengiorganisatsiooni või alustada oma ettevõttega. Noori ettevõtteid, mille toodet või teenust ei ole eelnevalt äriliselt tõestatud ning mille ärimudel on aktiivses arengus nimetatakse Vikipeedia andmetel startup’ideks. Nad on justkui väikesed idud, mis on alles tärganud, et areneda suureks ettevõtteks. 

Koolitaja Ruti Einpalu on startup’i olemuse lahti mõtestanud järgnevalt: “startup ei ole seotud kindlate valdkondadega, ta ei ole seotud ka vanusega. Startup on mentaliteet ja mõtteviis. See on uute radade avastamine, oma viisi leidmine, õigete inimestega tähenduslike asjade tegemine. Iga organisatsioon võib ja saab olla startup. Tegelikult saab ka iga inimene olla startup, kui ta otsustab see olla. Palgatöötajana, ettevõtjana, freelancerina… Võtta vastutus ja initsiatiiv, otsida oma tööle suurem tähendus ja kasvatada endale tiivad.”  

Ma arvan, et Ruti on väga paljus võtnud kokku selle, mida üritab öelda ka sTARTUp Day. See festival on loodud selleks, et tuua kokku kõik väiksemad imelised üritused, tegemised ning anda neile ühine suur platvorm, et saavutada suuremat mõju. Kui juba head lahendused on loodud, siis me soovime neid maailma ja teistega jagada. Juhul kui neid lahendusi veel ei ole, siis vähemalt koguda inspiratsiooni ning innustust. Kunagi ei tea, milline sündmus või infokild võib viia mõne suurema idee tärkamiseni. Sellest vaatenurgast on ka tudengiorganisatsioonid startupi-meelsed. 

Praeguseks ilmselt üks edukamaid startup’e Eestis on Tartust pärit Click and Grow. Idufirma sai alguse sellest, et ühel nende asutajal tekkis pärast NASA raporti lugemist, milles räägiti kuidas taimi kosmoses kasvatatakse, mõte luua maailma esimene siseruumide aed, mis hoolitseb taimede eest automaatselt. Samamoodi nagu taimi, mõjutab keskkond, milles me viibime, väga tugevalt ka inimese käitumist. Ümbritseva keskkonna mõju inimese kujunemisse ei tasu alahinnata. Aktiivne, uuenduslik, avatud ning soe keskkond innustab noori rohkem tegema ning rohkem saavutama. 

Inimesed soovivad, tahavad ja saavad areneda igal pool, lihtsalt mõnes kohas on seda lihtsam teha. Üheks selliseks kohaks noorele on Tartu, kus toimub vägagi mitmekülgne ja vilgas tudengielu. sTARTUp Day on paaripäevane võimalus seda arengut veelgi soodustada. Kuulda saab inspireerivaid kõnelejaid, kogeda seda tohutut melu ning luua uusi põnevaid kontakte maailma tasandil. 2020. aasta  sTARTUp Day toimub 29.-31. jaanuar. Seega, soovitan kõigil minna ja panna oma mõtteidu kasvama.

Autor: Anu Korsar