Joanna Kurvits: “Projektipraktika toetab nii organisatsiooni kui selle liikmete arengut.”

Futulab on Tartu Ülikooli praktika vahendamise keskkond aadressil https://praktika.ut.ee/. Seal on üliõpilastel võimalus leida praktikapakkumisi ja osa võtta projektipraktikast, liidriprogrammist ning erinevatest seminaridest. Projektipraktikaks saavad ideid esitada kõik osapooled – tööandjad, ettevõtted, üliõpilased, ülikooli töötajad ja ka tudengiorganisatsioonid.

ÜKSA projekt Futulabi projektipraktikas jõudis just lõpuni. Kust tuli mõte teha koostööd Futulabiga?

Minu mõte teha koostööd Futulabi projektipraktikaga tuli soovist ja huvist, et tudengiorganisatsioonide tegevus oleks ülikoolis rohkem tunnustatud ja organisatsioonis tegutsemist saaks üliõpilased arvestada praktikana. Eelmisel aastal rääkisin sellest ka TÜ arengukava seminaril.Võib öelda, et see on ka minu väike missioon olnud. Seega nüüd kui võimalus tekkis, tahtsime ka ise katsetada ja jagada teiste tudengiorganisatsioonidega, kuidas toimib meie kogemuse ümbertõstmine ülikooli formaati. 

Mis ootustega tuli ÜKSA projektipraktikasse?

Kõige rohkem näen ma väärtust selles, et praktika jooksul peavad organisatsioon ja selle liikmed eesmärgistama oma tegevust ja arengut. Me kõigi soov on teha häid asju, kuid tihti jääme oma tegevusse liiga pikalt kinni ning ei mõtle enam, mis eesmärgil me midagi teeme ja mida sellest saada tahame. Projektipraktika ülesanded panevad tudengiorganisatsiooni nendele küsimustele mõtlema ja aitab arengule kaasa. 

Mis oli projektipraktika suurim väärtus ÜKSA jaoks?

Projektipraktika tõi ÜKSA töökultuuri palju rohkem eesmärgistamist, mikside küsimist ja mõju olulisuse hindamist. Liikmetele pakkus aga see kogemus isikliku arengu mõtestamist. Kui küsida üliõpilaselt, milles ta tahab areneda või mis on tema eesmärgid, siis ma näen väga tihti, et selle peale ei mõelda. ÜKSA soov on, et meie liikmed oskaksid organisatsiooni oma eesmärkide edendamiseks ära kasutada. Soovime olla kohaks, kus kõik liikmed saavad teha seda, mis on neile oluline! Siit kaasa saadud eesmärgistamise metoodikat saame kasutada juba kõikide liikmetega sügisel. 

ÜKSA on nüüd selle protsessi läbi teinud. Mida Sa ütleksid teistele tudengiorganisatsioonidele?

Tudengiorganisatsiooni jaoks on projektipraktika suurimaks väärtuseks oma liikmete arengu toetamine. Projekti ülesanded aitavad organisatsiooni oma strateegia ja eesmärkide elluviimisel. Ma loodan, et ka teised tudengiorganisatsioonid näevad selles väärtust, mida enda jaoks ära kasutada. Projektipraktikaga alustamine on küllaltki lihtne, sest organisatsioon ei pea muud tegema, kui keskenduma oma eesmärgile. 

Mõned projekti ülesanded tundusid alguses rasked, aga nüüd võin kinnitada, et lõpus on kõik seda väärt! 

Autor: Merily Heinalo